سانیبا
همیشه همه جا برای همه
مرور برچسب

برج های فلکی

خصوصیات برج حوت

برج حوتنقاط قوت برج حوت  دلسوز، هنری، شهودی، نجیب، باهوش، موسیقایینقاط ضعف برج حوت  ترس، اعتماد بیش از…

خصوصیات برج دلو

برج دلونقاط قوت برج دلو  ترقی خواه، مبتکر، مستقل، بشر دوستنقاط ضعف برج دلو  از جلوه هیجانی عمل میکند،…

خصوصیات برج جدی

برج جدینقاط قوت برج جدی مسئول، منضبط، خود کنترل، مدیران خوبنقاط ضعف برج جدی  عالم نما، بی رحم، تواضع،…

خصوصیات برج قوس

برج قوس نقاط قوت برج قوس سخاوتمندی، آرمان گرایی، شوخ طبعی زیادنقاط ضعف برج قوس قول های خارج از توان انجام،…

خصوصیات برج عقرب

برج عقربنقاط قوت برج عقرب کاردان، شجاع، پرشور، یکدنده، یک دوست واقعینقاط ضعف برج عقرب بی اعتمادی،…

خصوصیات برج میزان

برج میزاننقاط قوت برج میزان  همیاری کننده، اهل سیاست، بخشنده،منصف، اجتماعینقاط ضعف برج میزان  بی…

خصوصیات برج سنبله

برج سنبلهنقاط قوت برج سنبله وفادار، تحلیلی، مهربان، سخت کوش، اهل عملنقاط ضعف  برج سنبله کمرویی، نگرانی،…

خصوصیات برج اسد

برج اسدنقاط قوت برج اسد خلاق، پر شور، بخشنده،  گرم و مهربان، شاد، شوخ طبعنقاط ضعف برج اسد  متکبر،…

خصوصیات برج سرطان

برج سرطاننقاط قوت برج سرطان سخت کوش، به شدت تخیلی، وفادار، عاطفی، دلسوز، قانعنقاط ضعف برج سرطان  جوگیر،…

خصوصیات برج جوزا

برج جوزانقاط قوت برج جوزا  آرام، خون گرم، کنجکاو، سازگار، توانایی یادگیری سریع و تبادل نظرنقاط ضعف برج…