توانگری در ده مرحله

توانگری در ده مرحله – ۱۰

شب دهم تجلی توانگری از طریق بازگشت الهی ۱- یکی از راههای تجلی توانگری که کمتر شناخته شده اندیشیدن به…

بیشتر بخوانید »

توانگری در ده مرحله – ۹

شب نهم تجلی توانگری از طریق عشق ۱- محبت مدام سریعترین راه برای غلبه بر همه مشکلات و تجلی میراث…

بیشتر بخوانید »

توانگری در ده مرحله – ۸

شب هشتم تجلی توانگری از طریق فرزانگی ۱- دانش راستین از درون میجوشد . تحصیلات یعنی از درون گرفتن و…

بیشتر بخوانید »

توانگری در ده مرحله – ۷

شب هفتم تجلی توانگری از طریق طرح الهی ۱- اگر نمیدانید که میخواهید با زندگیتان چه بکنید تجلی طرح الهی…

بیشتر بخوانید »

توانگری در ده مرحله – ۶

شب ششم راز توانگری پایدار ۱- به کار بردن رقم جادویی ده که رقم افزایش است . عشریه یعنی یک…

بیشتر بخوانید »

توانگری در ده مرحله – ۵

شب پنجم آفرینش ذهنی از طریق کلام ۱- سومین راه آفرینش ذهنی  تکرار عبارات تاکیدی ویژه توانگری است . ۲-…

بیشتر بخوانید »

توانگری در ده مرحله – ۴

شب چهارم آفرینش توانگری ذهنی از طریق تصاویر ۱- دومین راه برای آفرینش ذهنی توانگری تجسم تصاویر است . ۲-…

بیشتر بخوانید »

توانگری در ده مرحله – ۳

شب سوم آفرینش توانگری ذهنی از طریق نوشتن ۱- از طریق نوشتن میتوانید توانگری خود را نخست در ذهنتان بیافرینید…

بیشتر بخوانید »

توانگری در ده مرحله – ۲

توانگری شب دوم پالایش ذهن جهت توانگری   ۱- نظافت یا پالایش نخستین گام توانگری است بدون پالایش ذهنی و…

بیشتر بخوانید »

توانگری در ده مرحله – ۱

شب اول ۱- توانگری زاییده نیروهای ذهنی و مادی است . برای ایجادش در زندگیتان باید ذهنتان را به روی…

بیشتر بخوانید »
بستن