سیارات

پلوتو: سیاره قدرت

پلوتو به عنوان خارجی ترین سیاره در منظومه شمسی ما، پلوتو دورترین سیاره از خورشید نیز هست. پلوتو به تازگی…

بیشتر بخوانید »

نپتون: سیاره خیال

نپتون ، یکی دیگر از سیارات بیرونی، در سال ۱۸۴۶ کشف شد. مدار کند آن به دور دایره البروج ما…

بیشتر بخوانید »

اورانوس: سیاره طغیان

اورانوس  تا سال ۱۷۸۱ کشف نشده بود.  به عنوان یکی از بیرونی ترین سیارات، بسیار آهسته در مسیر دایره البروج…

بیشتر بخوانید »

زحل: سیاره سرنوشت

زحل کارها را آسان نمی کند. او نقش کارفرمای سختگیر دایره البروج را دارد.  زحل به ما فرمان کار و…

بیشتر بخوانید »

مشتری: سیاره ی شانس

مشتری سیاره فرد متفکر است.  به عنوان نگهبان ذهن انتزاعی، این سیاره بر آموزش عالی فرمان می دهد و به…

بیشتر بخوانید »

مریخ: سیاره عشق

مریخ سیاره عمل دایره البروج است.  «سیاره سرخ» پس از همه، باید بسیار آتشین باشد و مریخ نا امید نمی…

بیشتر بخوانید »

زهره: سیاره عشق و پول

زهره کلا در مورد لذت، به خصوص لذت مشترک با شخص دیگری است.  این سیاره خود را با عشق، روابط…

بیشتر بخوانید »

عطارد: سیاره ارتباطات

عطارد ، بسیار شبیه به قاصد بالداری از طرف خدایان، با بال های نور می آید و به ما فرمان…

بیشتر بخوانید »

ماه: حاکم احساسات

از آنجا که ماه نزدیک ترین سیاره به زمین است، این قمر عینا به دور دایره البروج حرکت می کند…

بیشتر بخوانید »

خورشید: سیاره خویشتن

همانطور که خورشید نور می تابابد، زندگی نیز می بخشد. این سیاره (به عنوان یک جرم آسمانی و یک ستاره…

بیشتر بخوانید »
بستن