بروج

خصوصیات برج حوت

برج حوت نقاط قوت برج حوت  دلسوز، هنری، شهودی، نجیب، باهوش، موسیقایی نقاط ضعف برج حوت  ترس، اعتماد بیش از حد، غمگین،…

بیشتر بخوانید »

خصوصیات برج دلو

برج دلو نقاط قوت برج دلو  ترقی خواه، مبتکر، مستقل، بشر دوست نقاط ضعف برج دلو  از جلوه هیجانی عمل میکند، تند…

بیشتر بخوانید »

خصوصیات برج جدی

برج جدی نقاط قوت برج جدی مسئول، منضبط، خود کنترل، مدیران خوب نقاط ضعف برج جدی  عالم نما، بی رحم، تواضع، انتظار…

بیشتر بخوانید »

خصوصیات برج قوس

برج قوس نقاط قوت برج قوس سخاوتمندی، آرمان گرایی، شوخ طبعی زیاد نقاط ضعف برج قوس قول های خارج از توان انجام،…

بیشتر بخوانید »

خصوصیات برج عقرب

برج عقرب نقاط قوت برج عقرب کاردان، شجاع، پرشور، یکدنده، یک دوست واقعی نقاط ضعف برج عقرب بی اعتمادی، حسادت، مرموز، خشن…

بیشتر بخوانید »

خصوصیات برج میزان

برج میزان نقاط قوت برج میزان  همیاری کننده، اهل سیاست، بخشنده،منصف، اجتماعی نقاط ضعف برج میزان  بی تصمیمی، اجتناب از مواجهات، کینه…

بیشتر بخوانید »

خصوصیات برج سنبله

برج سنبله نقاط قوت برج سنبله وفادار، تحلیلی، مهربان، سخت کوش، اهل عمل نقاط ضعف  برج سنبله کمرویی، نگرانی، بیش از حد…

بیشتر بخوانید »

خصوصیات برج اسد

برج اسد نقاط قوت برج اسد خلاق، پر شور، بخشنده،  گرم و مهربان، شاد، شوخ طبع نقاط ضعف برج اسد  متکبر، لجباز،…

بیشتر بخوانید »

خصوصیات برج سرطان

برج سرطان نقاط قوت برج سرطان سخت کوش، به شدت تخیلی، وفادار، عاطفی، دلسوز، قانع نقاط ضعف برج سرطان  جوگیر، بدبین، مشکوک،…

بیشتر بخوانید »

خصوصیات برج جوزا

برج جوزا نقاط قوت برج جوزا  آرام، خون گرم، کنجکاو، سازگار، توانایی یادگیری سریع و تبادل نظر نقاط ضعف برج جوزا عصبی،…

بیشتر بخوانید »
بستن