سانیبا
همیشه همه جا برای همه
مرور رده

دانستنیها

نمادها در رقص سماع

نام این مراسم سماع و برکسی حلال است که نفس او مرده و دلش زنده باشد. این‌جا همه به فرمان نی و رباب و دف و تنبور و…

شناخت ۷ کالبد انسان

کالبد اول؛ کالبد اتری : کالبد اتری که نام آن برگرفته از اتر (حالتی بین انرژی و ماده) می باشد ،از خطوط ظریف انرژی…