سانیبا
همیشه همه جا برای همه
مرور رده

دانستنیها

نمادها در رقص سماع

نام این مراسم سماع و برکسی حلال است که نفس او مرده و دلش زنده باشد. این‌جا همه به فرمان نی و رباب و دف و تنبور و…