محاسبات

بلوک های آجری و محاسبه تعداد بلوک در ساختمان و بناهای مسکونی و اداری و صنعتی

تخمین تعداد بلوک آجری , سیمانی یا هبلکس به کار رفته در ساخت دیوار ساختمان در برآورد قیمت آن و…

بیشتر بخوانید »

پله و محاسبه طول, ارتفاع و تعداد پله بر اساس داده های مفروض در نقشه طراحی

ارتفاع , کف و تعداد پله پله سازه‌ای است که برای ارتباط دادن دو سطح غیرهم‌ سطح در ساختمان یا فضاهای…

بیشتر بخوانید »

رمپ ramp و محاسبه درصد شیب slope بر اساس داده های طول و ارتفاع

رمپ ramp به سطح شیب داری گفته میشود که دو سطح با اختلاف ارتفاع متفاوت را با یک شیب مشخص…

بیشتر بخوانید »

محاسبه و تبدیل مقیاس یا scale – فرم محاسباتی تبدیل به مقیاس های مختلف

[CP_CALCULATED_FIELDS] در فرمول مقیاس ( scale ) فوق a1=صورت اولیه, b1=مخرج اولیه و L1=عدد اولیه a2=صورت ثانویه, b2=مخرج ثانویه و…

بیشتر بخوانید »
بستن