هنرهای تجسمی

آموزش مبانی هنرهای تجسمی – خط – LINE – مبانی خط و خصوصیات آن – ۰۰۳

مبانی خط در هنرهای تجسمی خط عنصر اصلی طراحی است   تعریف  و مبانی خط در هنرهای تجسمی ترسیم خطوط…

بیشتر بخوانید »

آموزش مبانی هنرهای تجسمی – خط – LINE – تعریف خط و خصوصیات آن – ۰۰۲

تعریف خط در هنرهای تجسمی خط در طبیعت و طراحی یکی دیگر از عناصربصری که در شکل گیری تصویر نقش…

بیشتر بخوانید »

آموزش مبانی هنرهای تجسمی – خط – LINE – تعریف خط و خصوصیات آن – ۰۰۱

تعریف خط در هنرهای تجسمی خط واژه خط در فارسی ممکن است به معنی‌های زیر باشد:  (هندسه) مفهومی هندسی(نوشتار) یا…

بیشتر بخوانید »

آموزش مبانی هنرهای تجسمی – مفهوم نقطه – POINT – تعاریف نقطه و مشخصات نقطه

مفهوم نقطه در هنرهای تجسمی تعاریف  :  نُقطه واژه‌ای عربی است با کاربردهایی در فارسی. واژه‌های فارسی عبارتند از: تیل،…

بیشتر بخوانید »

آموزش مبانی هنرهای تجسمی – نقطه – POINT – کاربرد نقاط و مفاهیم مربوطه

کاربرد نقاط در هنرهای تجسمی کاربرد نقاط در هنرهای تجسمی کاربرد نقطه و ارتباط تصویریِ آن تراکم (تجمع) وقتی در…

بیشتر بخوانید »
بستن