مقررات ملی ساختمان

مقررات ملی ساختمان – مبحث نوزدهم -۲- صرفه جویی در مصرف انرژی

مقررات ملی ساختمان صرفه جویی در مصرف انرژی چکیده مبحث نوزدهم بخش دوم ۱۹-۲  مقررات کلی طراحی و اجرا ۱۹-۲-۲ عوامل…

بیشتر بخوانید »

مقررات ملی ساختمان – مبحث نوزدهم -۱- صرفه جویی در مصرف انرژی

مقررات ملی ساختمان صرفه جویی در مصرف انرژی چکیده مبحث نوزدهم بخش اول ۱۹- مبحث نوزدهم-صرفه جویی در مصرف انرژی ۱۹-۱…

بیشتر بخوانید »

مقررات ملی ساختمان – مبحث چهارم -۴- الزامات عمومی ساختمان

مقررات ملی ساختمان صرفه جویی در مصرف انرژی چکیده مبحث چهارم بخش چهارم ۴-۴ مقررات کلی ۴-۴-۲ ارتفاع و مساحت مجاز…

بیشتر بخوانید »

مقررات ملی ساختمان – مبحث چهارم -۳- الزامات عمومی ساختمان

مقررات ملی ساختمان صرفه جویی در مصرف انرژی چکیده مبحث چهارم بخش سوم ۴-۳ دسته بندی ساختمان ها ۴-۳-۱ دسته بندی…

بیشتر بخوانید »

مقررات ملی ساختمان – مبحث چهارم -۲- الزامات عمومی ساختمان

مقررات ملی ساختمان صرفه جویی در مصرف انرژی چکیده مبحث چهارم بخش دوم فهرست مطالب : ۴-۱ کلیات ۴-۱-۱ اهداف این…

بیشتر بخوانید »

مقررات ملی ساختمان – مبحث چهارم -۱- الزامات عمومی ساختمان

مقررات ملی ساختمان صرفه جویی در مصرف انرژی چکیده مبحث چهارم بخش اول  مبحث چهارم-الزامات عمومی ساختمان این مبحث , تعیین…

بیشتر بخوانید »

مقررات ملی ساختمان – مبحث سوم -۱- حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق

مقررات ملی ساختمان حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق چکیده مبحث سوم بخش اول ۳- مبحث سوم-حفاظت ساختمان ها در مقابل…

بیشتر بخوانید »
بستن