زبان انگلیسی

زندگی زیبای شخصی – آموزش زبان انگلیسی Learning English 12

زندگی هر شخص و زیبایی های زندگی , نیازمند باور به خویشتن , اراده , تغییر پذیری , هدفگذاری و…

بیشتر بخوانید »

عشق , عاشق , Love – آموزش زبان انگلیسی Learning English 11

عشق , عاشق , عشاق , عشق ورزیدن و دوست داشتن  , واژه هایی هست که همواره در طول تاریخ بیانگر…

بیشتر بخوانید »

زندگی اندیشمندانه – آموزش زبان انگلیسی Learning English 10

زندگی اندیشمندانه راهی است به سوی رستگاری ، آن زندگی که با مطالعه توام بوده و درهای گوناگونی از تجارب…

بیشتر بخوانید »

زندگی زیبا – آموزش زبان انگلیسی Learning English 9

زندگی زیبا و شیوه ها و رفتارهای آدمی درتفکر ما تاثیرات شگرفی بر کیفیت و آرامش ذهن ما دارند .

بیشتر بخوانید »

معرفی کردن – Introducing ادامه مبحث آموزش زبان انگلیسی Learning English

معرفی کردن Introducing در ادمه گفتگو و جهت معرفی کردن خود , خانواده و دوستان جهت شناخت بیشتر با طرف مقابل…

بیشتر بخوانید »

آشنا شدن – Getting acquainted – اهل کجایی – Where are you from

آشنا شدن و سوالاتی در مورد اینکه اهل کجایی ؟ از اولین موارد بعد از سلام و احوال پرسی می…

بیشتر بخوانید »

سلام و احوال پرسی – Learning English – Greetings-آموزش زبان انگلیسی

سلام و احوال پرسی , Greetings  در مکالمات روزمره انگلیسی کاربرد فراوانی دارند و یاد گیری این بخش در شروع…

بیشتر بخوانید »

آدم , انسان – آموزش زبان انگلیسی Learning English 8

انسان  , آدم  و دنیا ی آدمیت  …. معنا و مفهوم کلمات فوق در قالب جملات زیبای انگیزشی , به…

بیشتر بخوانید »

زندگی و رویای تو – آموزش زبان انگلیسی با جملات انگیزشی Learning English 7

زندگی و رویای تو ,  و جستجوی راه خویش   …. معنا و مفهوم کلمات فوق در قالب جملات زیبای  انگیزشی…

بیشتر بخوانید »

عشق و زندگی – آموزش زبان انگلیسی با جملات انگیزشی Learning English 6

عشق و زندگی ,  همواره نیازمند همدیگر و تکمیل کننده هم بوده اند …. معنا و مفهوم کلمات فوق در…

بیشتر بخوانید »
بستن