سانیبا
همیشه همه جا برای همه
مرور رده

نقاشی

دوشس نفرت انگیز

" دوشس نفرت انگیز "( اکنون با نام پیرزن زشت رو) تک چهره ای هجوآمیز از هنرمند فلاندری « کوینتین ماتسیس» است که در…

پسوخه و کوپیدو

عشّاق اساطیری در جهان باستان که در اساطیر روم باستان بدین نام و در اساطیر یونان باستان با عنوان پسیخه و اروس شناخته…

قایق دانته

قایق دانته ( The Barque of Dante/Eugène Delacroix)نام اثری است بسیار مشهور از اوژن دولاکروا که در سال ۱۸۲۲…

خاندان مدیچی – Medici

خانوادهٔ قدرتمند ایتالیایی دوران رنسانس بودند که از قرن پانزدهم تا قرن هجدهم در شهر فلورانس حکومت کردند. اعضای این…