تاریخ معماری جهان

معماری مدرن متاخر – معماری مدرن , تاریخ معماری معاصر جهان

معماری مدرن متاخر معماری مدرن متاخر ( بعد از جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه ی هفتاد – از سال…

بیشتر بخوانید »

معماری مدرن , مدرن اولیه و مدرن متعالی – تاریخ معماری معاصر جهان

معماری مدرن معماری مدرن اولیه (از سال ۱۸۸۰ تا اوایل جنگ جهانی اول– سال ۱۹۱۴ ) معماری مدرن متعالی (…

بیشتر بخوانید »

معماری مدرن – تاریخ معماری جهان , معماری معاصر و عصر مدرنیته

مدرنیته و معماری مدرن مبانی معماری مدرن از مهم ترین حوادث این دوران پیشرفت سریع علوم و تکنولوژی جدید، وقوع…

بیشتر بخوانید »

هنر و معماری یونان – تاریخ معماری جهان از آغاز تا معاصر

تمدن یونان اصول حاکم بر تفکر جامعه یونانی اوضاع اجتماعی حاکم بر جامعه یونانی عقاید حاکم بر هنر یونانی ویژگی…

بیشتر بخوانید »

بیزانس و معماری صدر مسیحیت – تاریخ معماری جهان از آغاز تا معاصر

صدر مسیحیت و بیزانس معماری صدر مسیحیت معماری صدر مسیحیت را بطور کلی می‌توان به دو بخش بیش از ازکنستانتین…

بیشتر بخوانید »

عصر رنسانس و سبکهای باروک و روکوکو – تاریخ معاری جهان از آغاز تا معاصر

رنسانس باروک روکوکو انسان گرایی.واقع گرایی .خرد گرایی معماری در خدمت انسان علل شکل گیری دورۀ رنسانس توسعه تجارت بین…

بیشتر بخوانید »

سبک معماری رومانسک – تاریخ معماری جهان از آغاز تا معاصر

معماری رومانسک پیش رومانسک کارولنژی و اتونی کارولنژی درگیری بین اقوام مختلف اروپا تا سال ۷۵۰ میلادی طول کشید تا…

بیشتر بخوانید »

روم و اتروریا – تاریخ معماری جهان از آغاز تا معاصر

تمدن روم وامدار اندیشه ها و ظرافت های هنر تمدن اتروریا تمدن اتروریا               …

بیشتر بخوانید »

جایگاه هنر و معماری مصر با اهرام ثلاثه و معابد شگفت انگیز و هرم های مختلف در تاریخ معماری جهان

طی ۱۰ هزار سال تمدن مصر باستان که در دره نیل واقع شده یکی از شاخص‌ترین تمدن‌های زمانه خود است. حتی امروزه…

بیشتر بخوانید »

دوران پارینه سنگی و بین النهرین – تاریخ معماری جهان از آغاز تا معاصر

بین النهرین دوران پیش از تاریخ دوران دیرینه سنگی (از ۱میلیون سال قبل تا ۱۰۰۰۰-۸۰۰۰ ق.م) شکار و زندگی درون…

بیشتر بخوانید »
بستن