سانیبا
همیشه همه جا برای همه
مرور رده

معماری

تویو ایتو معمار باد

تویو ایتو در سال ۱۹۴۱ در ژاپن به دنیا آمد و در سال ۱۹۶۵ تحصیلات معماری خود را در دپارتمان معماری دانشگاه توکیو به…