حافظ

حافظ و ابیاتی که در گفتگوها و مکتوبات بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد – ۲

در مورد حافظ شیرازی چه میتوان گفت که فارسی زبانان قبلاْ نشنیده یا نخوانده باشند شاعری که کتاب غزلیات او…

بیشتر بخوانید »

حافظ و ابیاتی که در گفتگوها و مکتوبات بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد – ۱

در مورد حافظ شیرازی چه میتوان گفت که فارسی زبانان قبلاْ نشنیده یا نخوانده باشند شاعری که کتاب غزلیات او…

بیشتر بخوانید »
بستن