ادبیات کهن

درد در نزد عارفان کلید ورود به راه وصال حق است

درد است که آدمی را راهبر است. در هر کاری که هست، تا او را درد آن کار و هوس…

بیشتر بخوانید »

هفت شهر عشق عطار برگرفته از منطق الطیر

هفت شهر عشق را عطار گشت     ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم شهر عشق اول: طلب اولین وادی…

بیشتر بخوانید »

حافظ و ابیاتی که در گفتگوها و مکتوبات بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد – ۲

در مورد حافظ شیرازی چه میتوان گفت که فارسی زبانان قبلاْ نشنیده یا نخوانده باشند شاعری که کتاب غزلیات او…

بیشتر بخوانید »

فلسفه‌ آفرینش‌ و خاستگاه خوبی و بدی در بیان دیدگاه‌ مولانا

فلسفه‌ آفرینش‌ و مولانا در جهان، هر وجودی یک ضدی دارد که این ضد باعث آشکار شدن آن وجود میشود.…

بیشتر بخوانید »

حافظ و ابیاتی که در گفتگوها و مکتوبات بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد – ۱

در مورد حافظ شیرازی چه میتوان گفت که فارسی زبانان قبلاْ نشنیده یا نخوانده باشند شاعری که کتاب غزلیات او…

بیشتر بخوانید »

عطار نیشابوری منطق الطیر و ابیاتی که میتوان در محاوره استفاده کرد

در میان عرفا و شاعران ایران زمین عطار نیشابوری همیشه جایگاه ویژه خود را به عنوان یک عارف از ابتدا…

بیشتر بخوانید »

آئین یکتاپرستی در داستان های شاهنامه

داستان ضحاک و کاوه ی آهنگر در داستان روی‌کارآمدن ضحاک می‌بینیم که شیطان ضحاک را می‌فریبد و پدر یکتاپرستِ ضحاک…

بیشتر بخوانید »

سروش -گزیده غزلیات شمس با دکلمه دکتر سروش غزل ۱۶۳

سروش بروید ای حریفان بکشید یار ما را                        …

بیشتر بخوانید »

سروش -گزیده غزلیات شمس با دکلمه دکتر سروش غزل ۱۶۲

غزلیات شمس تو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان را تو مرا جان و جهانی چه کنم…

بیشتر بخوانید »

سروش -گزیده غزلیات شمس با دکلمه دکتر سروش غزل ۱۴۱

غزلیات شمس دکلمه دکتر سروش جمله یاران تو سنگند و توی مرجان چرا              …

بیشتر بخوانید »
بستن