پرویز ناتل خانلری

عقاب منظومه ای از دکتر خانلری تقابل بزرگی و حقارت در قالب شعر

یکی از شعرهای بسیار زیبای معاصر ، منظومۀ عقاب از دکتر پرویز ناتل خانلری است. عقاب وقتی پیر شد و…

بیشتر بخوانید »

خانلری – دکتر پرویز ناتل خانلری بزرگ مردی از ایران – زندگی و آثار

خانلری پرویز ناتل خانلری در اسفندماه ۱۲۹۲ در تهران متولد شد. خانوادهٔ پدر و مادر او هر دو مازندرانی بودند و در حکومت قاجار شغل دیوانی…

بیشتر بخوانید »
بستن