سانیبا
همیشه همه جا برای همه
مرور رده

فریدون مشیری

فریدون مشیری

فریدون مشیری فریدون مشیری در سی ام شهریور ۱۳۰۵ در تهران به دنیا آمد. مشیری همزمان با تحصیل در سال آخر دبیرستان در…