سانیبا
همیشه همه جا برای همه
مرور رده

کودک

قد و وزن کودکان

قد و وزن کودکان از بدو تولد تا نوجوانی همواره یکی از دغدغه های مادران بوده و آن را پیوسته پیگیری میکنند. اما مادران…

افزایش هوش کودکان

هوش کودکان هوش کلامی هوش جسمی هوش فضایی هوش ریاضی ۱- هوش کلامی توانایی کودک شما در درک کلمات، بیان آنها و…