سانیبا
همیشه همه جا برای همه
مرور رده

مزاج ها

مزاج بلغمی

مزاج بلغمی - بلغم ویژگیهای ظاهری توجه : خصوصیات ظاهری هر فرد بستگی زیادی به مزاج اولیه ای دارد که در زمان به دنیا…

مزاج سوداوی

مزاج سوداوی - سودا ویژگیهای ظاهری توجه : خصوصیات ظاهری هر فرد بستگی زیادی به مزاج اولیه ای دارد که در زمان به…

مزاج صفراوی

مزاج صفراوی - صفرا ویژگیهای ظاهری مزاج صفراوی توجه : خصوصیات ظاهری هر فرد بستگی زیادی به مزاج اولیه ای دارد که در…

مزاج دموی

مزاج دموی ویژگیهای ظاهری مزاج دموی توجه : خصوصیات ظاهری هر فرد بستگی زیادی به مزاج اولیه ای دارد که در زمان به…

مزاج شناسی

مزاج شناسیبقراط بزرگترین حکیم یونانی، رفتار انسانها را در ۴۰۰ سال پیش از میلاد مورد بررسی قرار داد. او متوجه…