سانیبا
همیشه همه جا برای همه
مرور رده

بروج

خصوصیات برج میزان

برج میزاننقاط قوت برج میزان  همیاری کننده، اهل سیاست، بخشنده،منصف، اجتماعینقاط ضعف برج میزان  بی…

خصوصیات برج سنبله

برج سنبلهنقاط قوت برج سنبله وفادار، تحلیلی، مهربان، سخت کوش، اهل عملنقاط ضعف  برج سنبله کمرویی، نگرانی،…

خصوصیات برج اسد

برج اسدنقاط قوت برج اسد خلاق، پر شور، بخشنده،  گرم و مهربان، شاد، شوخ طبعنقاط ضعف برج اسد  متکبر،…

خصوصیات برج سرطان

برج سرطاننقاط قوت برج سرطان سخت کوش، به شدت تخیلی، وفادار، عاطفی، دلسوز، قانعنقاط ضعف برج سرطان  جوگیر،…

خصوصیات برج جوزا

برج جوزانقاط قوت برج جوزا  آرام، خون گرم، کنجکاو، سازگار، توانایی یادگیری سریع و تبادل نظرنقاط ضعف برج…

خصوصیات برج ثور

برج ثورنقاط قوت برج ثور قابل اعتماد، صبور، اهل عمل، فداکار، انعطاف پذیر، با ثباتنقاط ضعف برج ثور  …

خصوصیات برج حمل

برج حملنقاط قوت برج حمل شجاع، مصمم، با اعتماد به نفس، مشتاق، خوش بین، راستگو، پر شورنقاط ضعف برج حمل نا…