دانستنیهای نجومسبک زندگیطالع بینی

چارت تولد چیست؟

چارت تولد

دانستنیهای نجوم سبک زندگی طالع بینی نجوم

به چارت و جایگیرى سیارات در آن، زایچه (طالع) اطلاق مى شود.

زایچه، در واقع یک تصویر راهنما از جایگیرى سیارات از دیدگاه زمین است. زایچه براى یک لحظه خاص زمانى کشیده مى شود. سیارات به حرکت خود ادامه می دهند در نتیجه جایگیرى آنها، امروز، نسبت به همین روز در سالى دیگر، متفاوت است. جایگیرى سیارات در لحظه تولد شما، مثل اثر انگشت شما، منحصر به فرد است. چارت نجومى که براى زمان دقیق، روز، سال و محل تولد شما کشیده مى شود، زایچه شماست. زایچه شما منحصر به فرد است و آن را با هیچکس دیگرى که در ماه تولد شما متولد شده است، تقسیم نمى کنید. در ایام کهن، زایچه ها براى تعیین زمان اتفاقاتى مثل جشن ها، جنگ ها، تاجگذارى پادشاهان، سفرها و داد و ستدهای تجارى ترسیم می شد. معمولاً فقط پادشاهان به اندازه کافى خوش شانس بودند که زایچه تولدشان کشیده شود. در حال حاضر، هر کسى می تواند زایچه تولدش را با استفاده از اسطرلاب ترسیم کند. چارت تولد افراد  (natal astrology) نامیده مى شود. 

مثل هر مورد دیگرى، ستاره بینی نیز مورد سوء استفاده قرار گرفته و اهمیت واقعى آن، از بین رفته است. طالع بینى روزانه، بر اساس علامت خورشید (sun sign) که در مجله ها و وب سایت ها نوشته مى شود، بر اساس زمان تولد شما نیست. در نتیجه مثل اینست که دارویى، از طرف پزشکى که شما را معاینه نکرده است، برایتان تجویز شود. کلمه “horoscope” در زبان انگلیسى از کلمه “hora Scopus” مى آید که به معنى اشاره گر زمان یا نمایش ساعت مى باشد. بنابر این طالع بینى صحیحى، بدون در نظر گرفتن زمان وجود ندارد. آنچه به عنوان طالع بینى روزانه نوشته می شود، چیزى بیش از یک نقل قول روزانه بى معنى نیست. 

همانطور که در بالا بیان شد، اگر چه اطلاعاتى که بوسیله نجوم، براى برنامه ریزى بدست مى آید، با ارزش است، اما این کار با آنالیز کردن ترنزیت کنونى سیارات و نحوه تأثیر ترانزیت روزانه بر زایچه تولد شما امکان پذیر است. به این نوع گزارشات اغلب “پیش بینى” اطلاق مى شود. پیش گویى هایى که بر اساس ترانزیت گفته مى شود، هیچ وجه تشابهى با طالع بینى متداول روزانه بر اساس خورشید ندارد. (Daily sun-sign horoscopes)

براى یک پیش گویى  بر اساس ترانزیت فعلى، نیاز به آنالیز وسیع زایچه تولد شما به همراه ترانزیت فعلى است. فقط یک منجم با صلاحیت یا یک دانشجوى نجوم مى تواند کار مؤثرى انجام دهد. بدون در نظر گرفتن زمان، روز، سال و محل تولد شما، هیچ پیش گویى درستى نمی تواند انجام شود. بار دیگرى که وسوسه شدید به طالع بینى روزانه بر اساس فقط سیاره خورشید اعتماد کنید، به این قضیه فکر کنید. 

نجوم وابسته به تولد، تمام زایچه تولد شما را در نظر مى گیرد که ابزارى بسیار قوى براى درک رفتار بشر و براى تشخیص قدرت ها و ضعف هاى ما است. در مورد شخصیت آگاهى داده و این قدرت را به ما مى دهد تا با نیروى بیشتری به سرنوشت خود بپردازیم. در مورد هر مطلبى که در یک چارت نجومى دیده می شود، یک تم روانشناختى وجود دارد. به عبارت دیگر نشان مى دهد در روان ما چه اتفاقى مى افتد ولى نه لزوماً چه کار فیزیکى باید انجام شود. به همین دلیل اعتقاد داریم نجوم بر سرنوشت شما صحه نمى گذارد. بجاى اینکه بگوید چه خواهد شد، نجوم نشان می دهد چه چیزى را تجربه خواهیم کرد. علم نجوم واقعى، کم و زیاد شدن جریان انرژى در عالم گیتى را به حساب مى آورد. جریانى که با هر کدام از سیارات، خورشید و ماه (و هر چیز دیگرى که در فضا در گردش است و باعث ایجاد موجى در انرژى مى شود) کنترل مى شود. علم نجوم واقعى، مثل علم فیزیک، تأثیرات بین ماده و انرژى را بررسى مى کند. سمبل هایى که در نجوم بکار گرفته مى شود، زبان منحصر به فردى براى “انرژى” ایجاد مى کند. علم نجوم واقعى، یک علم متکى بر مشاهده و تجربه است. مبناى اطلاعات بدست آمده، مشاهدات هزاران ساله است. و این داده ها، نتایج شبیه به هم داشته اند. 

رفتار شما، کلیشه اى از یکى از ١٢ علامت دائره البروج نیست. بلکه ترکیبى از تمامى عواملى است که در لحظه اولین تنفس شما وجود داشته است. 

دکتر کارل یونگ به زبان زیبایى مى گوید :

“ما در لحظه اى معین، در مکانى معین به دنیا آمده ایم و مثل محصول شراب یکسال بخصوص، کیفیت آن سال و آن فصلى که به دنیا آمده ایم را در خود داریم. علم نجوم ادعایى غیر از این ندارد”

علم نجوم واقعى، علوم و ریاضیات را با هم ترکیب مى کند. گفته مى شود علم نجوم، هندسه خدایى است. 

دانستنیهای نجوم سبک زندگی طالع بینی نجوم
چارت تولد

خانه خویشتن

در آستانه اولین خانه، خانه سمت الراس است، که نشانه صعود در افق شرقی در زمان دقیق تولد فرد است. با فکر کردن به این از نظر طلوع و آغازی نو، فرد شروع به درک مفاهیم اولین خانه می کند. آغاز جدید در اینجا بر فرد متمرکز شده است: خویشتن و سفر اکتشاف وابسته که یک فرد را تعریف می کند. شما کی هستید؟ چه خواهید شد؟ چگونه شما بهترین شخصیت خود را تحقق می بخشید؟ اولین خانه به تحقق پتانسیل غائی یک فرد دلالت دارد. این فرایند تبدیل شدن به یک فرد منحصر به فرد یکی از بزرگترین همکاری های ما با جهانی که در آن زندگی می کنیم، می باشد.

خصوصیات متمایزی که ما داریم اغلب به عنوان «شخصیت» منسوب شده اند. اولین خانه، فرد و رفتار و رویکرد آنها برای زندگی را تعیین می کند. به عبارت دیگر، جمع کل وجود یک شخص. این بسته ای است که ما به جهان ارائه می دهیم. بسته بندی خود، و یا شخصیت بیرونی ما، همچنین توسط اولین خانه، اداره می شود – جسم فیزیکی و روشی که ما خودمان را ابراز می کنیم، به ویژه، سر و صورت.

اولین خانه همچنین اوایل دوران کودکی را فرمانروایی می کند. همه چیز از اولین گام های ما برای چشم انداز ما از جهان در حال پدیدار شدن، اینجا مطرح شده است. چگونه ما پرورش خواهیم یافت؟ دیدگاه ما درباره زندگی چیست؟ اینها همه در آغاز (اولین خانه) شروع می شود و برای شکل دادن ما برای همه زمان ها، کفایت می کند.

در مجموع، اولین خانه به فردی که ما در حال تبدیل شدن به آن هستیم و تبدیل خواهیم شد، هم باطنی و هم ظاهری دلالت دارد. شخصیت ما و عرضه به جهان، ویژگی های لاینفک ما، رویکرد به زندگی، رفتار و احساسات عمومی را تعیین می کند. خود درونی و جسم بیرونی همه چیزهایی هستند که اولین خانه در مورد آن است. اولین خانه توسط حمل و سیاره مریخ اداره می شود.

دانستنیهای نجوم سبک زندگی طالع بینی نجوم
چارت تولد

خانه دارایی ها

زیرا به آنچه که ما داریم، حکومت می کند، که به سادگی به چیزهای ملموس محدود نمی شود. ما احساسات و عواطف خود را داریم، همان گونه که خود درونی، توانایی ها، نیازها و خواسته های خودمان را داریم. هنگامی که ما صاحب چیزهایی می شویم، در واقع ادعای مالکیت بزرگترین دارایی مان، خودمان را داریم.

استفاده از دارایی هایمان، از جمله کالاهای مادی، تا حداکثر سودمندی همچنین در قلمرو خانه دوم است. دارایی های ما باید زندگی ما و دیگران را ارتقاء دهد، و یک حس متدوال از خوب بودن را پرورش دهد. این مفهوم ارزش را ارتقاء می دهد که کلید خانه دوم است. ما به کدامیک ارزش قائلیم، هر دو ملموس و ناملموس بودن؟ چرا ما برای آن ارزش قائلیم؟ به چه کسی ارزش قائلیم؟ ما واقعا صاحب چه هستیم؟ ما می خواهیم چه چیزی داشته باشیم؟ چرا؟ تحلیل موثر ما از این پرسش ها بخش بزرگی از آنچه خانه دوم در مورد آن است، می باشد.

دارایی های به خصوص تحت پوشش خانه دوم شامل درآمد کسب شده و توانایی ما برای تاثیر گذاشتن بر آن، سرمایه گذاری ها و اموال منقول (اتومبیل ها، لباس، طلا و جواهر و مانند آن) است. بدهی نیز در اینجا بخشی از معادله است، زیرا ما مسئولیت پرداخت صورت حساب های خود را داریم. چگونگی دیدگاه ما نسبت به پول، کسب ثروت (و بدهی)، ورشکستگی های مالی، پس اندازها، بودجه بندی و وضعیت مالی همه توسط خانه دوم حکومت می شود.

برای کسانی از ما که بر این باورند که پول ما را مستقل می کند، جالب توجه است که این اصل یک خانه در خانه دوم می یابد. آزادی های فردی ایجاد شده با توانایی و حساسیت مالی در داخل این خانه مشخص شده است. تا حد زیادی، دارایی های ما و آنچه ما با آنها انجام می دهیم، به ما کمک می کند خودمان را به عنوان یک انسان قابل رشد و ترقی تعریف کنیم. 

یک گام جلوتر، آیا این کالاهای مادی ما کمک خواهد کرد جایگاه اجتماعی، به رسمیت شناخته شدن، دوستی و عشق به دست آوریم؟ با استفاده صحیح، آنها به خوبی ممکن هستند. بنابراین، هدف ضمنی اموال یک فرد می تواند به عنوان توانایی استفاده درست از آن اموال را و برای بهترین پیشرفت ما و برای خوبی بیشتر، تعریف شود. اگر دارایی های ما برای ما و کسانی که در اطراف ما هستند کار کنند، چه بیشتر از این می توانیم بخواهیم؟ خوب، یک سوال دیگر به ذهن می آید: آیا از هر دست بدی از همان دست پس می گیری؟ به نظر درست میاد!

دانستنیهای نجوم سبک زندگی طالع بینی نجوم
چارت تولد

خانه ارتباطات

در این خانه، ارتباطات بسیاری در میان فرد و نزدیکانش وجود دارد: برادران و خواهران، و همچنین همسایه ها. در حالی که ارتباطات در اینجا می تواند هم مکتوب و هم شفاهی باشد، دارای کیفیت آگاهانه ای نیز هست. در مورد ارواح قوم و خویشی و ارتباطات ذهنی فکر کنید. این برای نقش اطلاعات در خانه سوم کفایت میکند.

اطلاعات، همانطور که مشاهده شد، توانایی تحلیلی است که فرد در محیط خود دارد، مخصوصاً درکی اساسی از چیزها و حساسیتی سودمند است. ما از این اطلاعات برای کمک به خودمان برای موثر عمل کردن در دنیای خود و با کسانی که در آن است، استفاده می کنیم. خانه سوم به ما یاد آوری می کند به منظور ساختن مسیر خود، خوب است از مهارت های آگاهانه خود استفاده کنیم همانطور که از هوش فکری مان استفاده می کنیم. یک رابطه همزیستی با نزدیکانمان نیز بخشی از برنامه است. فراموش نکنید که ذهن ما قدرتمند، سریع و ماهر است. بعضی چیزهای به خوبی سنجیده خواهند شد، بقیه تقریباً غیر ارادی خواهند بود. راه حل، به حداکثر رساندن مجموع پتانسیل ماست.

تحصیلات ابتدایی، آموزش موثر نحوه فکر کردن و برقراری ارتباط نیز همانند سفرهای کوتاه، توسط خانه سوم تحت پوشش قرار می گیرند. باز هم، ماهیت تقریبی سفر بر ماهیت مانوس خانه سوم دلالت دارد: کسانی که ما به خوبی می شناسیم، در محیط ما، محکم نگه داشتن این محیط.

بهره برداری از اطلاعات مان و به اشتراک گذاری موثر آن با دیگران، ذات خانه سوم است. ما چگونه در بهترین حالت خود با دیگران، اغلب کسانی که ما آنها را بیش از همه دوست داریم، باشیم؟ اعمال ما برای محیط زیست و سیاره ما، برای همه زمان ها درست خواهد بود؟ این اشکال نو ظهور جمع آوری اطلاعات، از جمله کامپیوتر را فراهم می کند. آیا آنها ارتباطات به نحوی که ما می شناسیم را گسیخته و یا ایجاد خواهند کرد؟ پرسش های مطرح شده توسط خانه سوم را می توان با گوش دادن به آن خانه پاسخ داد: فکر کردن، پردازش کردن، به اشتراک گذاشتن.

خانه سوم است توسط خانه جوزا و سیاره عطارد حکومت می شود.

دانستنیهای نجوم سبک زندگی طالع بینی نجوم
چارت تولد

خانه خانه

هنگامی که ما به خانه فکر می کنیم، به مکانی که در آن ریشه دواندهایم فکر می کنیم. ما بنیان های خود و ریشه های خانوادگی مان را به صورتی پایدار و محکم، بر زمین مستقر کرده ایم، همانطور که از قبل بود. یک روز، ما به همان زمین باز خواهیم گشت. چهارمین خانه همه چیز را با پرداختن به کهنسالی، خاتمه ها و مکان استراحت نهایی ما در احاطه کامل دارد. 

با این حال، بیشتر تاکید خانه چهارم، بر مفهوم خانه است. با ریشه دوانیدن، یک خانه برای خودمان، و یا به طور خاص، برای خود می سازیم. شایان ذکر است که علاوه بر خانه های ظاهری (از آجر و ملات در اطراف ما)، در واقع خانه اصلی خودمان را داریم. ‘من خونه ام.’ کلماتی که به خودی خود یک آهنگ آرامش بخشی دارند. اکنون خویشتن، تمرکز یافته، مستقر شده، و در صلح با زمین است. ما برای خودمان و برای کسانی که دوستشان داریم، هم از نظر جسمی و هم روانی، می خواهیم به خانه بیاییم. با ایجاد خانه، ما یک محل ملاقات، پناهگاه، یک مکان مقدس برای خود و برای دیگران ایجاد می کنیم.

ما در خانه مان، خویشتن را با همه آنچه که قبل از ما آمده و به شکل دادن به آنچه که ما امروز هستیم، کمک کرده است، ادغام می کنیم. ما یک فضای خانگی که برای خدمت به حفظ امنیت کسانی که دوستشان داریم، به ما آسایش می دهد و پرورش مان می دهد، ایجاد می کنیم. به علاوه در اینجا سابقه خانوادگی، هنجارهای فرهنگی و اجتماعی، و روش های زندگی مهم است. همه این ها، همان گونه که اصل و نسب، ریشه و میراث ما، توسط خانه چهارم حکومت می شود. این ویژگی ها از طریق ما به «خانه» آورده می شوند و با محلی که خانه صدایش می کنیم، آمیخته می شوند.

کمک های ما برای ایجاد خانه مان والدین ما هستند، برای آن که آنها که تا حد زیادی وجود ما را پرورش و شکل می دهند. بنابراین، چهارمین خانه می تواند همچنین به عنوان خانه مادر، والدین یا پرورش دهنده، تلقی شود.

با نگاه کردن به چیزها از یک نقطه نظر به شدت ملموس، می توانیم ببینیم که چهارمین خانه ساختارهای فیزیکی (خانه) و املاک و مستغلات را نیز در برمی گیرد. چهارمین خانه نشان دهنده خانواده، تاریخ و سنت ها است. همه اینها به روند تبدیل شدن به یک خود راستین، واقعی و منحصر به فرد شده، کمک می کند. این چگونگی آمدن ما به خانه است.

چهارمین خانه توسط سرطان و ماه حکومت می شود.

دانستنیهای نجوم سبک زندگی طالع بینی نجوم
چارت تولد

خانه لذت

اغلب اوقات، لذت نتیجه یک عمل خلاقانه است. عمل ساده خلاقانه، در اصل، رها کردن خود شخص و ساختن چیزی دیگر است. بله، خانه پنجم درباره زاد و ولد و کودکان فرمان می دهد، اما خلق هنر و فرهنگ را نیز در بر می گیرد. زندگی خلاقانه یکی از آنهایی است که ما می توانیم لذت شخصی بسیار و رضایتمندی از خود به دست بیاوریم. آیا من این را دوست دارم؟ آیا این به من حس خوبی می دهد؟ آیا این برای من لذت به ارمغان می آورد؟ پاسخ آن در حوزه خانه پنجم است.

با یک گام جلوتر بردن این اصل لذت، می توان به آن یک چهره انسانی تر، حتی دو چهره داد. هر دو لذت عاطفی امور عاشقانه و رمانتیک، در قلمرو خانه پنجم هستند. رضایتمندی احساسی می تواند به روش های مختلفی به دست بیاید، و در عین حال یکی دیگر از روش های ارائه شده توسط این خانه، قمار است. در حالی که این بر ریسک اقتصادی دلالت دارد، می تواند به عنوان میل ریسک کردن – عشق، با پول و یا در زندگی – نیز دیده شود. ریسک حریصانه در امید یک نتیجه لذت بخش نحوه نگاه خانه پنجم به آن است. این خانه است در واقع بسیار غنی با لذت ها است زیرا بر تفریح، بازی و سرگرمی ها حکمرانی می کند. زندگی فراتر از بودن یا انجام دادن است، همچنین شامل یافتن است – یافتن لذت در اعمالی که درگیر آنها هستیم.

همچنین کودکان به عنوان یکی از منابع رضایتمندی در خانه پنجم مهم هستند. این خلاقیت را به ما برمی گرداند، زیرا از طریق فرزندانمان یک گسترش در خودمان ایجاد می کنیم و سپس رشد آن را تماشا می کنیم. با دادن همه خوبی هایی که خودمان داشتیم (و داریم)، قطعاً یک پیشه لذت بخش است. چگونه این خود را آشکار خواهد کرد؟ چه نوع از لذت و آزادی عاطفی برای فرزندان ما بهتر است؟ موسیقی، رقص، تئاتر، هنر، علم، ادبیات – این خیالبافی ها برای آنها و برای ما هستند. بازی به منظور غنی سازی عاطفی و لذت پاک، همه چیز در مورد خانه پنجم است.

دانستنیهای نجوم سبک زندگی طالع بینی نجوم
چارت تولد

خانه بهداشت

التزام در حفظ سلامتی بدن توانایی مقابله در مواجهه با سختی است، و این موضوع حلقه ثابت در خانه ششم است. به عنوان یک انسان، ما به طور طبیعی کاستی هایی داریم. با آنها چه خواهیم کرد؟ چگونه در مواجهه با یک بحران شخصی واکنش نشان خواهیم داد؟ بحران ها، بیماری ها و بد اقبالی ها همه بخشی از سفر زمینی ماست. چگونه ما با این شرایط و درس هایی که آنها همواره یادمان می دهند تا به ما کمک کنند فردی که تبدیل شده ایم را تعریف کنیم، مواجه می شویم. 

ترس های ما ممکن است ما را عقب نگه دارند، اما اگر بتوانیم با آنها مقابله کنیم، و از آنها قوی تر بیرون بیاییم، ممکن است ما درس ارزشمند خدمت و یا آنچه که کار زندگی ما باید باشد، یاد بگیریم. کار و خدمت در خانه ششم در مرکز توجه هستند. تمرکز در اینجا بر روی اشتغال (کارفرمایان و کارکنان)، آموزش، کسانی که به ما خدمت می کنند (همراه با آنهایی که ما به آنها خدمت می کنیم) و کسانی که به ما وابسته اند، می باشد. در اینجا قوی نگه داشتن خودمان در سراسر این تلاش ها نیز مهم است، که این دلیل این است که چرا این خانه بیشتر بر روی سلامتی (خوب و بد)، رژیم غذایی، تناسب اندام و بهداشت، تمرکز دارد.

برای کاری که ما در زندگی انجام می دهیم، کاری که ما بر روی خودمان انجام می دهیم، حیاتی است. وظیفه، مسئولیت و رشد شخصی همگی به ایجاد یک وجود کاملا تحقق یافته، کمک می کند. ما همانطور که برای خودمان کار می کنیم برای دیگران نیز کار می کنیم؛ ما به کسانی که به ما نیاز دارند، از جمله وجود خودمان، خدمت می کنیم. زمان هایی وجود خواهد داشت که بحران های سلامتی و یا ایمان در راه ما برای رسیدن به بهترین خویشتن ما، خواهد ایستاد. در آن زمان ها، ما باید تلاش کنیم خودمان را التیام دهیم (دوباره، تمرکز این خانه بر روی سلامتی است) به طوری که بتوانیم به کار برای تحقق مجموع توان بالقوه مان، برای خدمت به جهان خودمان باز گردیم.

خانه ششم همچنین رفتارهای روزمره زندگی را شامل می شود: امروز چه خواهم پوشید؟ آیا نیاز دارم موهایم را کوتاه کنم؟ به سگ غذا داده شده است؟ این مسائل ساده، موتورهای ما را روشن نگه می دارد و ما را قادر می سازد کار مهمتر را بر اساس انتخاب خودمان انجام دهیم. این یک لحاف چهل تکه است: توانایی برای خدمت به دیگران در زمینه سلامتی و کار، که هر دو با ارزش و کامل کننده هستند.

دانستنیهای نجوم سبک زندگی طالع بینی نجوم
چارت تولد

خانه مشارکت

با این خانه، ما یک انتقال از خود به سمت دیگری – یک شریک یا همسر – را مشاهده می کنیم. با همکاری و مربوط شدن به یکی دیگر، به منظور دستیابی به چیزهایی متحد می شویم. هدف برای خانه هفتم مهم است – عمل به انجام رساندن کاری بزرگ و یا کوچک برای خود، شرکت و حتی جامعه به عنوان یک کل. در اتحاد با یکی دیگر، ما نیز یک عضو با ارزش تر جهان خود می شویم : ما یک سهم، یک چرخ دنده کوچک در چرخ زندگی می سازیم. ما هدف داریم. همکاری و مشارکت به تسریع هدف ما در زندگی کمک می کند.

از طریق یک مشارکت، ما وجود ذاتی خود را پُر می کنیم. ناگهان، ما خودمان را در زمینه می بینیم. از طریق یک مشارکتی که در آن ما کار می کنیم، بازی، عشق و یا خلق کردن، ما به طور کامل شکل گرفته و کامل می شویم. نیم دیگر کمک می کند ما به کمال برسیم. در نهایت، ما چگونگی ارتباط ما با دیگران، به ما کمک خواهد کرد موفقیتی که ما به عنوان یک انسان و به عنوان یک عضو از بشریت داریم، معین کنیم. 

خانه هفتم به ما نشان می دهد که مشارکت می تواند اشکال مختلفی داشته باشد: ازدواج، روابط کسب و کار، قراردادها، قوانین، مذاکرات و توافقات. ما به یک میزان کمتر یا بیشتری در این مشارکت متنوع همکاری خواهیم کرد. کیفیت این همکاری، در اصل چگونگی ارتباط ما با دیگری، کلید خانه هفتم است. چرا ما این همکاری را انتخاب می کنیم؟ آیا برای عشق یا پول است؟ دلایل سودمندی؟ ملاحظات اجتماعی؟ دلایل بسیاری برای اتحاد با دیگران وجود دارد. ما ممکن است پر کردن خلاء هایی که در خودمان می بینیم را انتخاب کنیم. ما ممکن است به سادگی گروه یا همکاری دیگری را بخواهیم. مشارکت هایی که ما شکل می دهیم یک داد و ستد بزرگ در مورد خودمان را اظهار می کنند و همچنین بسیار برای آموزش ما خدمت می کنند. این خانه می خواهد ما بدانیم که کیفیت مشارکت های ما زندگی ما را آسان تر، کامل تر، خاص تر و بهتر برای همه می سازند.

تنش در یک همکاری نیز به ما درس هایی یاد می دهد. به همین دلیل، خانه هفتم همچنین بر سمت تیره تر پیوندهای ما تمرکز می کند. طلاق، پرونده های حقوقی و معاهدات همه در این خانه اتفاق میافتند. در بدترین حالت آن، مشارکت ممکن است دشمنانی ایجاد کند – و در مقیاسی جهانی تر، این شکاف می تواند رو به سوی جنگ بگذارد. این واکنش ماست به این مصیبت که هنوز مشارکت ها را برای آمدن شکل خواهد داد.

دانستنیهای نجوم سبک زندگی طالع بینی نجوم
چارت تولد

خانه روابط جنسی

این خانه به کنکاش در روابط – تعاملات با شخص دیگر و چگونگی جنبه های خاصی از تعاملات آنها می پردازد که می توان یک ماهیت اجتماعی تری از آن تفسیر نمود. این خانه در مورد آنچه که روابط ما برای ما به ارمغان خواهد آورد و اینکه چگونه ما می توانیم بیشترین استفاده را از آنها را ببریم صحبت می کند. 

در بازگشت به تاکید این خانه بر روابط جنسی، مهم است ذکر شود که فرانسوی ها از اوج لذت جنسی به عنوان ‘le petit mort’  یا “مرگ جزئی” یاد می کنند. هنگامی که ما به حالت متعالی از صمیمیت و همدلی می رسیم، ما کمیاز خودمان را در پشت سر باقی میگذاریم – جان دادن یک مرگ جزئی. همچنین فرد می تواند انتخاب کند که این را از دیدگاه رشد، یک شروع جدید، تولد دوباره روح یا حصول مشارکت انتخاب ببیند. خانه هشتم یک خانه فرصت برابر، قرار دادن جنسیت، مرگ و تولد دوباره در سطح مساوی زمین بازی و اذعان به دوام و اهمیت هر سه است. ما مرگ و تولد دوباره را به عنوان بخشی از زندگی مان تجربه خواهیم نمود : روابط شکست خورده منجر به رابطه ای جدید، تغییرات شغلی، یک مدل موی جدید. ما با هر مرحله جدید، بازسازی شده و دوباره متولد می شویم و باید به آنها خوش آمد بگوییم.

منابع به اشتراک گذاشته نیز در داخل خانه هشتم قرار می گیرند: ارث، نفقه، مالیات، بیمه و حمایت دیگران. حمایت مالی، و همچنین حمایت معنوی، جسمی و عاطفی، توسط این خانه نشان داده میشوند. در حالی که روابط ما بسیاری از چیزهایی که قبلا ذکر شده است را به اشتراک می گذارد، آنها همچنین پویایی خود را دارند و از درون رشد می کنند (ما از طریق تمایلات جنسی خود رشد می کنیم همانطور که از طریق سایر وسایل ملموس تر رشد می کنیم). گفته شده است، هر اندازه روابط ما گسترده باشند، آنها محدودیت های خاصی نیز دارند، بسیاری از روابط توسط جامعه ایجاد می شود. دوباره، مالیات، نفقه و ماهیت مشترک دارایی ها به ذهن می آید. بله، با هر فرصتی که داریم، ممکن است با محدودیت همراه با آن روبرو شویم. یک بار دیگر: مرگ و تولد دوباره. 

در همراهی با تحول ماهیت این خانه، آداب و رسوم خانه مهم می شوند. هر گروه روش خود را برای دقت کردن و جستجو کردن در اعماق روح و گذشته دارد، اگر تنها به دست آوردن یک حس از آنچه که ما واقعا هستیم باشد. آداب و رسوم ما چه کیفیتی خواهند داشت؟ حالات تعالی و یا دگردیسی ها؟ چه اسراری ما حفظ می کنیم و چرا؟ چگونگی مدیریت ما بر تعاملات، روابط و آداب و رسوم مان برای خانه هشتم مهم است – آیا ما صادق، موثر و مسئول خواهیم بود؟ آیا به طور کلی ثروت های تولید شده توسط روابط ما به نفع گروه (شرکت، نوع بشر) خواهد بود؟ میراث های ما کلید این خانه است: اینکه اکنون خودمان را چگونه هدایت می کنیم، و اینکه چگونه این برای همیشه اجرا خواهد شد.

دانستنیهای نجوم سبک زندگی طالع بینی نجوم
چارت تولد

خانه فلسفه

در راستای این موضوع، جستجوی ما برای این منظور است که نقطه کانونی در اینجا است. به موجب کاوش در جهان مان، ما شروع به درک هر چیزی که در دسترس ماست، می کنیم. همه غلیان و هیجانات برای فهمیدن است: درک آنچه که ما می بینیم و احساس می کنیم، و کاوش بیشتر به امید تحقق معنای واقعی است. 

از طریق آموزش عالی، ما امید به درک مفاهیم و نظریه هایی که جهان ما را بالاتر خواهد برد، داریم. چه فلسفی و چه روانشناسی، خانه نهم یاد آوری می کند که ما در یک سفر اکتشافی هستیم. در طول این مسیر، ما با آرمان هایمان روبرو می شویم و به علاوه اخلاقیاتمان را شکل می دهیم. رویکرد دیگر برای درک روشن تر از زندگی، و مهمتر از آن، درک روشنتر از ناشناخته ها، از طریق معنویت است. درک و پذیرش است آن که بزرگتر از ما و جهان ماست، کلید خانه نهم است.

متاسفانه، ممکن است ما همیشه در برابر آنچه که داریم، فروتن نباشیم. یک درک محسوس از احتمالات در زندگی ممکن است به، بلند پروازی بی رحمانه و حرص و آز، و بسط بیش از حد خود منجر شود. برای رویارویی موثر با این پلیدی ها، در جامعه، ما قوانین را وضع می کنیم. این قوانین رشد منظم و مثبت جامعه را فراهم می کنند. در شیوهای شبیه تر، فلسفه و مذهب به افزودن تمرکز و هدف به جامعه بار آور، کمک می کند. چگونگی ارتباط اعضای یک جامعه با همدیگر، و دانستن و احترام به قوانینی که با آنها زندگی می کنند، از اصول اصلی خانه نهم هستند.

روشی که در آن ما زندگی درونی و بیرونی خود را گسترش دهیم نیز توسط خانه نهم تعیین می شود. سفر و تعامل با دیگر مردمان و فرهنگ ها، یک وسیله برای این منظور است. رویاهای ما – آنهایی که گذشته ما را نشان می دهند همانند آنهایی که در مورد حوادث آینده صحبت می کنند – نیز به قالب دادن وجود ما و روابط ما کمک می کنند. یک مرحله جلوتر از این، روان شناسی به عنوان حامل اطلاعات مربوطه نیز وارد بازی می شود.

علاوه بر این، خانه نهم، چاپ و نشر و سرمایه گذاری های چند ملیتی مانند کسب و کار واردات / صادرات، را در بر دارد. این خانه همچنین دارای یک دیدگاه چند نسلی با احتساب نوادگان، همچنین خویشاوندان سببی می باشد. در پایان روز، با این حال، خانه نهم به بهترین نحو به عنوان تمایل فلسفی در جستجوی معنا و حقیقت، توصیف شده است. نهمین خانه توسط قوس و سیاره مشتری حکومت می شود.

دانستنیهای نجوم سبک زندگی طالع بینی نجوم
چارت تولد

خانه موقعیت اجتماعی

این در مورد مقامی است که ما در گروه بندی اجتماعی خود (کار یا حرفه) و در جامعه به عنوان یک کل به دست آورده ایم. در مورد موقعیت، قدرتی که در بر دارد، و در نتیجه، نقشی که ما در جامعه خود داریم، فکر کنید. این خانه همچنین در مورد هر گونه ترفیعی که ما دریافت می کنیم، هر شهرتی که ما ممکن است داشته باشیم و یا خواهیم داشت و انواع کسب و کار و فعالیت ها و مشارکت های اجتماعی که در آن سهیم هستیم، صحبت می کند. با توجه به پیشرفت، این خانه بر روی اینکه ما خودمان را چگونه می بینیم و جامعه به عنوان یک کل ما (و تلاش های ما) را چگونه می بیند، تمرکز دارد. از طریق این خانه، ما روی ابراز کردن خودمان، کار می کنیم.

شغل در خانه دهم مهم است. ما چه نقشی انتخاب خواهیم کرد و چگونه به بهترین نحو آن را انجام خواهیم داد؟ به چه مقدار از خواسته هایمان می خواهیم برسیم؟ شغل، اهداف حرفه ای، جاه طلبی و انگیزه همه در اینجا نقش بازی می کنند. در یک زمینه عملی تر، کار فرمایان و قوانین آنها در اینجا تحت پوشش است، همانطور که هر سازمان دیگری (به طور خاص دولت) که توانایی حکومت بر ما را دارند. در طول کار زندگی مان چالش ناشی از حکومت بر دیگران می آید، اگر چه به طور کلی کسی وجود خواهد داشت که بر ما حکومت کند.

قدر و منزلت و موقعیت اجتماعی که به موجب مزیت مشاغل و حرفه های ما به ما تعلق می گیرد، می تواند به طور نامحسوسی، در قالب سر بلندی نفس دیده شود. اینکه ما چگونه آن را مدیریت کنیم، توسط خانه دهم تعیین می شود. این ممکن است مشکل ترین فرساینده پاداش های مالی در جامعه مصرفی ما باشد؛ با کمال تعجب، نفس ممکن است با سرعت بیشتری پیر شود. 

این پرسش که چگونه ما این نعمت و موهبت ها را مدیریت می کنیم، و وضعیت هایی که با آنها همراه است، برای این خانه مهم است. آیا ما واقعاً از قدرت مان به درستی برای کمک به جامعه استفاده می کنیم، و یا ما خودسر و بی پروا خواهیم بود؟ همه ما برای رسیدن به موفقیت های اجتماعی در مقیاس بزرگ و یا برای کمک قابل توجهی به جامعه بسیج می شویم. همچنین شایان ذکر است که بسیاری از موفقیت های ما با کمک از جامعه حاصل می شود، نه در خلاء (بیرون از جامعه).

رابطه فرد با یک گروه و جامعه نیز در خانه دهم مهم شده است. برای بهبود و ایجاد تاثیر، ما باید یک حس خویشاوندی واقعی داشته باشیم؛ یک عزم و اراده پرشور برای تغییر هر چیزی (اسباب، اشیا) لازم است. به این طریق، ما به موقعیت اجتماعی که واقعاً ارزشمند است دست خواهیم یافت. در نهایت، با تمرکز خود بر روی حاکمان، خانه دهم پدر را خطاب می کند، که به طور کلی والدین خودکامه تر هستند. دهمین خانه با جدی و سیاره زحل اداره می شود.

دانستنیهای نجوم سبک زندگی طالع بینی نجوم
چارت تولد

خانه دوستی

از طریق دوستان ما، ما قدرت در تعداد را می یابیم – ما قدرت جمعی، گروه را مشاهده می کنیم. گروه های خطاب به این خانه شامل باشگاه ها، سازمان ها، گروه های اجتماعی، سازمان های شبکه و انجمن های حرفه ای است. تمرکز در اینجا در فعالیت هایی که ما در این گروه انجام می دهیم، است، چگونه ما یک تفاوت ایجاد کنیم و به عنوان یک نتیجه، ما چگونه رشد کنیم و خود واقعی مان را عملی کنیم. علاوه بر این، آن گروه، به موجب قدرت جمعی خود، که به تعریف آنچه که ما به عنوان فردی انجام خواهیم داد، کمک می کند.

همانطور که ما رشد می کنیم، ما باید فرصت ها و امکانات بیشتری در دسترس داشته باشیم و خانه یازدهم این ها را خطاب می کند. تعاملات و تلاش های ما در همراهی با اولویت های ما در زندگی هستند. این فعل و انفعالات باید توانایی رشد در زندگی مان را داشته باشند. یک رنج عشقی؟ بله، در بسیاری موارد. از طریق دوستان و فعالیت های گروهی به زندگی مان و به جامعه معنا و استحکام می بخشیم.

یازدهمین خانه نیز در مورد سرنوشت صحبت می کند – در شرایط ساده، امیدها و رویاهای ما، آنچه که ما تمایل داریم و آنچه که ما برای رسیدن به خواسته هایمان می خواهیم. قدرت ایجاد جمعی، و همچنین جرقه های خلاق تولید شده توسط این گروه، برای این خانه نیز مهم هستند.

با پیوستن به دوستان مان، نه تنها یک معامله بزرگ انجام می دهیم، بلکه همچنین می توانید از ثمرات کار خود لذت ببریم. یازدهمین خانه نیز نوع دوست ما را خطاب می کند: چه چیزی ما برای دیگران انجام می دهیم؟ چه تصوری از دوستان مان داریم؟ آنها چه تصوری از ما دارند؟ این شخصیت اصلی ما است که تا حد زیادی، دوستان و گروه هایی که ما انتخاب می کنیم را تعریف می کند.

اغلب اوقات، ما با دوستان خود در جهت خوب تر شدن و امید به بهبود جامعه کار می کنیم. این سمت بشردوستانه مان به جلو، توانایی از خود گذشتگی است و مشتاقانه به دیگران کمک میکند. این همچنین انسانیت ماست که خود را به طور موثری ابراز میکند. گاهی اوقات، ممکن است از ضرب المثل مشهور ارابه سیب ناراحت شویم، اما در مجموع کل تلاش های ما باید این باشد که به نتیجه نهایی نگاه کنیم. اگر این خوب باشد، بنابراین فرآیند حصول، برای بهتر یا بدتربودن، ارزشمند است. در نهایت، خانه یازدهم نیز حاکم بر فرزندان، بچه های سر راهی، فرزند خوانده ها است. یازدهمین خانه توسط دلو و سیارات زحل و اورانوس حکومت می شود.

دانستنیهای نجوم سبک زندگی طالع بینی نجوم
چارت تولد

خانه ناخودآگاه

حالت ناخودآگاه می تواند به ایجاد موفقیت های ما، و همچنین ما را در مقابله با شکست هایمان کمک کند. موفقیت در مقابل شکست: ما آگاهانه با زندگی مان مواجه می شویم یا به طور ناخودآگاه همه چیز را طبق ضرب المثل فرش، مخفی می کنیم؟ این خانه ممکن است به درستی (ماهرانه) خانه تصفیه حساب نامیده شود، از آنجا که آن در دوازدهم است ما بررسی می کنیم آنچه که ما باید انجام دهیم (و انجام شده) و تصمیم می گیریم جایی که ما به آنجا می رویم. همراه با این تفکرات ناخودآگاه، ما نیز از روی عمدی به نقاط قوت و ضعفی که از دید عموم پنهان است، عمل می کنیم.

ناخودآگاه ما از طرف ما، جهت تلاش برای ایجاد حس در زندگی ما، سخت کار می کند. این بازی سایه آهسته و طولانی، و اغلب با ترس و درد مملو همراه است. در این زمینه که ما با غم هایمان روبه رو می شویم، درد و رنج و اسرار ما خودشان را از دیگران دور نگه می دارند. در نهایت، ما نیز با سرنوشت مان مواجه می شویم: خوب. در اینجا ما با نتایج حاصل از همه چیزهایی که انجام داده ایم رو به رو می شویم. این بیشتر تمرکز را بر روی برنامه های سرکوب و خویشتن داری قرار می دهد. آنچه که زندگی ما را شکل داده است چیست؟ این یک سوال کلیدی از خانه دوازدهم است، و ما با آن با هر دو حالت آگاهانه و نا آگاهانه برخورد خواهیم کرد. پاسخ ها ما را وادار به تحول و یا تولد دوباره خواهد نمود؟ شیوه ای که ما را به جلو حرکت می دهد – این یک اساس دیگر از خانه دوازدهم است.

ما می توانیم خیلی زیاد از ناخودآگاه یاد بگیریم. در اصیل ترین تجلی آن، ما بخشنده خواهیم شد. اگر ما درس هایمان را بیاموزیم ما، هم در گذشته و هم حال، ما نیز بهتر به جلو حرکت می کنیم. خانه دوازدهم ما را وادار به دنبال نمودن یک راه معنوی به عنوان کمک به جهت رشد مثبت می کند. آخرین خانه زودیاک است که همچنین تشخیص می دهد که ما می توانیم احساس را در زندگی محدود کنیم – گیر و محدود شده است. به همین دلیل، این خانه قوانین زندان ها، بیمارستان ها، موسسات، تیمارستان و هر فضایی که آزادی را مهار می کند، است. یاس و نا امیدی بیشتر در دوازدهم به شکل خطر، دشمنان مخفی و امور پنهانی ظاهر می شود. مراقب باشید!

در حالی که برخی ممکن است خانه دوازدهم را به عنوان سطل زباله از زودیاک، تقبیح (رسوا) کنند، آن واقعاً یک عبارت ناعادلانه است. در نهایت، این خانه قهرمان از تحولات مثبت است. در اینجاست که ما در پرتگاه ایستاده ایم و تعیین می کنیم که چگونه ادامه دهیم. با مراجعه به ناخودآگاه و ملاقات با گذشته، شروع به این سو آن سو جمع کردن (خوشه چینی کردن) آنچه که در آینده به ارمغان خواهد آمد، می کنیم. خانه دوازدهم توسط حوت و سیارات مشتری و نپتون حکومت می شود.

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۱۰ نظرها

  1. درود بر شما
   رایزینگ به خصوصیاتی از شما گفته میشه که در برخورد اول اشخاص با آن خصوصیات شما را میشناسند و درباره شما نظر داده یا نتیجه گیری میکنند برای پیدا کردن رایزینگ باید به غیر از محل تولد ساعت و دقیقه محل تولد خود را هم بدانید
   با سپاس

 1. سلام
  یه سوال دارم اینکه چه جوری میشه باتوجه به اطلاعات چارت تولد اینده و اتفاقات رو خوند یعنی ایا یه اشل و چارچوب تعریف شده داره که هرکسی قادر به خوندنش هست یا نه بازهم حتی اگه چارت تولدو نشان رایزینگ رو هم در اختیار داشته باشیم باز نیاز به محاسبه های بیشتری هست برای دونستن شخصیت و تقدیر هرفرد؟

  1. با درود
   خواندن چارت تولد نیاز به دانش و تجربه خاصی دارد که نیازمند یادگیری و آموختن بسیار است
   برای دانش و فهم بیشتر توصیه میشود از سایت های مربوطه دیدن فرمایید
   سایت هوروسکوپ فارسی با راشل به آدرس
   http://www.horoscopefarsi.com
   و سایت اسطرلاب به آدرس
   http://www.astorlabe1.com
   موفق باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده + 14 =

بستن