تاریخ معماریتاریخ معماری جهانتاریخ معماری جهان تا معاصرمعماریهنر

هنر و معماری یونان – تاریخ معماری جهان از آغاز تا معاصر

تمدن یونان

 • اصول حاکم بر تفکر جامعه یونانی
 • اوضاع اجتماعی حاکم بر جامعه یونانی
 • عقاید حاکم بر هنر یونانی
 • ویژگی معماری در یونانی
 • خصوصیات معابد یونانی
 • شهر در جامعه یونان

رومی ها تسلط خود را برمحیط و طبیعت نشان می دادند ولی یونانی ها برعکس

مواجهه با حجم بنا (برخلاف مصر که با نما مواجه می شدند)

تک تک بنا ها دارای هندسه مشخص امادر کل هندسه مشخصی ندارد…  هندسه رعایت احترام به افراد با تغییر زاویه دید

نداشتن سلسه مراتب

تناسبات هارمونیک

نداشتن محور مشخص در کل بنا

اجازه ورود به بنا از هر مکان دلخواه در عین حال برجسته نمودن ورودی اصلی

احترام به افراد با تغییر زاویه دید

اجازه ورود به بنا از هر مکان دلخواه در عین حال برجسته نمودن ورودی اصلی

نداشتن محور مشخص در کل بنا

تاریخ هنر و معماری یونان

تاریخ هنر و معماری یونان : هنر و معماری یونان دارای فراز و نشیبهای فراوانی در طول تاریخ بوده است. و بر همین اساس می توان هنر یونان را در چهار دوره معماری را در سه دوره از آن مورد بررسی قرار داد.

الف) هنر دوره هندسی: به آثار هنری پیش از دوره آرکائیک اطلاق می گردد. که در آن بر روی سطوح ظروف سفالی فقط هنر))ق م   ۸۰۰ ta 600 از طرحهای منظم هندسی استفاده شده است.

ب) هنر و معماری دوره آرکائیک (کهن) ۶۳۰ تا۴۸۰ ق . م

ج) هنر و معماری دوره کلاسیک ۴۸۰ تا ۳۳۰ ق . م

د)هنر و معماری دوره هلنی ۳۳۰ تا ۲۷ ق . م

شیوه های معماری یونان

 • ۱-شیوه دوریک
 • ۲-شیوه یونیک
 • ۳-شیوه کرنتی

تاریخ معماری تاریخ معماری جهان تاریخ معماری جهان تا معاصر معماری هنر معماری

الف:شیوه دوریک:

شیوه دوریک یا دوریسی که نام خود را از سرزمین مرکزی یونان گرفته است،اصلی ترین شیوه معماری یونان است. زیرا هم قدیمی تر وهم مشخصتر از سایر شیوه های یونانی است. ستون دوریک مشتمل بر بدنه ستون که از قاعده دایره برخوردار است، و از پایین به بالا از قطر دایره کاسته می شود و این ستون ها از پا ستون بی بهره اند.

سطح بدنه ستون با شیارهای کم عمق عمودی به نام قاشقیها تزیین شده است. در انتها بخش بدنه با یک خط افقی معرف به گلوبند یا گلویی به سر ستون متصل می شود. سر ستون از بالشتگی و تاوه چهارگوش واقع برروی آن تشکیل یافته است. اسپر از دو بخش اصلی دیگر مختلط تر و اجزا آن عبارتند از : فرسب (ردیف سنگهای صیقل خورد ،و افقی که مستقیماً بر روی سرستونها تکیه دارد) و افریز با سه ترکیها و چهارگوشیهای تزئینی اش و طره به صورت مثلثی در می آید، و با لبه برجسته به بیرون خود سطح سنتوری را احاطه می کند.

همه بخشهای بنا از سنگهایی شده که بدون ملات بر روی هم قرار گرفته اند. و بدیهی است که در نهایت استادی ساخته وپرداخته شده اند. نسبت ارتفاع به قاعده در ستون دوریک در آغاز ۴ به ۱ بوده ولی در دوره کلاسیک این نسبت به پنج ویک دوم وپنج و سه چهارم  می رسد فقط در دوره هلنی نسبت ۷ به۱ میشود.

تاریخ معماری تاریخ معماری جهان تاریخ معماری جهان تا معاصر معماری هنر معماری

ب: شیوه یونیک (ایونیایی):

این شیوه معماری به سرزمین ایونیا واقع در ساحل آسیای صغیر (ترکیه) منسوب بوده و کمتر از شیوه دوریک صلابت و استواری و رسمیت دارد. و خاستگاه آن نیز همچون دوریک ناشناخته مانده است. نخستین بقایای معماری شیوه ایونیک از پرستشگاههایی است که متعلق به قرن ششم ق.م است. از ویژگیهای این شیوه : ستون باریک و بلند با سرستونی پیچ خورده (حلزونی شکل ) است. طرح ستون این شیوه به بیننده از هر طرف دید مشابهی می دهد. نسبت ارتفاع به قاعده ستون در این شیوه ۹ به ۱ و ۱۰ به ۱ یعنی نسبت به ستون دوریک بلندتر است و تعداد شیارهای روی بدنه ستون نیز ۲۴ عدد است.

مهمترین عنصری که شیوه ایونیک را از نظام دوریک مجزا می کند ،تغییر شکل سرستونها است.

ستون سنگی در شیوه ایونیک به جای اینکه مستقیماً روی سکوی پله دار (استیلوبات) قرار گیرد بر روی پایه ستون دایره شکلی که از سنگ یکپارچه تراشیده شده و دارای فرو رفتگیهایی نیز می باشد ، قرار می گیرد. این سنگ حجاری شده روی یک لوحه سنگی مربع شکل قرار دارد که به این نوع پایه ستون در شیوه ایونیک توروس گفته می شود.سطح جانبی شیارهای ستون ها در این شیوه در بیشتر موارد ، به صورت صاف و تراشیده شده و فاقد گوشه است.در صورتیکه در شیوه معماری دوریک خلاف این امر دیده می شود.

تعداد شیارهای قاشقی بدون گوشه سبک ایونیک چهار عدد بیشتر از تعداد شیارهای گوشه دار سبک دوریک است. در شیوه ایونیک بخش پایینی آنتا که به شکل مربع در انتهای دیوارهای مقصوره دیده میشود در صورتیکه در شیوه دوریک ساده رها می گردد. معابد بسیاری در یونان و سرزمینهای تابعه آن به شیوه ایونیک ساده رها می گردد. معابد بسیاری در یـــــــونان و سرزمین های تابعه آن به شبوه ایـــــــــــونیک برپا شده اند که می توان به معبد ارختئوم (ارختئون) در اتن و معبد آرتمیس در افسوس و…اشاره کرد.

تاریخ معماری تاریخ معماری جهان تاریخ معماری جهان تا معاصر معماری هنر معماری

ج: شیوه کرنتین (قرنتی):

شیوه کرنتی در اواخر در اواخر سده پنجم ق.م توسط معماری بنام (کالیماخوس) ابداع و به کار گرفته شده و به ناحیه کرنیت واقع در جنوب شرقی بخش مرکزی یونان منسوب است. برای نخستین بار از ستون کرنتی در داخل معابد استفاده گردید،ولی اوج گسترش این شیوه در معماری از حدود سال ۳۰۰ ق.م به بعد است که در ستون های بیرونی ساختمان ها مورد استفاده قرار گرفته است.

ویژگی آن سرستونی به شکل کاسه زنگ روبه بالا ،با آرایش برگ کنگری به گرد آن است.

بدنه ستون کرنتی هم از بدنه ستون دوریک باریکتر و بلندتر است، ولی قطر آن ، مانند بدنه ستون ایونیک ، ار روی پایه ستون به یک میزان بالا می رود. بهترین نمونه معبدی که به این شیوه ساخته شده ، معبد زئوس (سده دوم ق.م) در شهر آتن است. سر ستون کرنتی با ظرافت بسیار تزئینی اش بیشتر به عنوان یک المان تزئینی مورد توجه بوده و دقت بسیار زیادی که در حجاری های پیکره ها بکار رفته ، در سرستون های این شیوه نیز دیده می شوند.

سر ستون کرنتی در حقیقت کمال ملوب یونانیان بود ، چون در مورد ستون ایونیک مسئله دید در گوشه ها برای معماران معابد مشکلی بود و به کار گیری سرستون ایونیک در زوایا با دید دو جانبه آن مشکل دید کنج ها لاینحل مانده بود ، با ابداع شیوه کرنتی که سرستون تزئینی آن از تمام جوانب دید یکسان داشت، همین امر موجب گردید تا یونانیان در رسیدن به کمال مطلوب مورد نظرشان توفیق حاصل کنند.

تاریخ معماری تاریخ معماری جهان تاریخ معماری جهان تا معاصر معماری هنر معماری

تاریخ هنر و معماری یونان

ب -هنر و معماری دوره آرکائیک (کهن) ۶۳۰ تا۴۸۰ ق . م

در این زمان، دوره ی هندسی جای خود را به مرحله یا “شیوه ی خاور مآبی” دوره ی کهن داد. این مرحله، مرحله ی گذرایی بود و پس از آن عناصر تازه ای از هنر، با هنر اصیل یونانی پیوند خورده و شیوه ای جدید پدید آورد که سبب بنیان و پیشرفت هنر یونان گردید. این دوره را به نام “دوره ی کهن” نام گذاری کرده اند که از اواخر قرن هفتم پیش از میلاد آغاز شده و تا شروع جنگ های ایران و یونان در زمان خشایار شاه هخامنشی (۴۸۰ ق م) ادامه داشته است.

در دوران آرکائیک و پیش از آن معماری یونانی خشت و سنگ و چوب است.

دوران آرکائیک دوران جنگ بین آتنی ها (شهرنشین) و اسپارت ها (جنگ آور، دریانورد و دامدار) است.

پیامد روابط جدید با شرق، ظهور پیاپی جانوران و هیولاهای مرکب متعلق به خاور زمین در سطح ظروف یونانی بود.

پیکر تراشی:

گرایش های تکامل پیکر تراشی در یونان درست همانند گرایش هایی است که در نقاشی سفالینه هاست. یعنی مرئی و قابل توصیف اند. پیکره های مفرغی پسر و دختر یونانی که در سال ۶۸۰ ق م ساخته شده اند، سرآغاز دوره ی کهن استپیکره سازی یونان فقط مختص پیکر تراشی جدای از معماری نیست، بلکه بخش عظیمی از پیکر تراشی این دوره جزو تزیین ساختمان معابد است، که به صورت نقش برجسته استفاده شده است.

بی شک آغاز جنگ های ایران و یونان تاثیری در توسعه ی هنر دوره کهن داشته است، گرچه از برخی جهات محدودیت هایی داشته اما با تحولی که به ویژه در شناخت مواد اولیه و استفاده از آن حاصل گردید، موجب تحولات و پیشرفت هنری این زمان شد هنرمند این دوره دقت خود را بیشتر صرف شناخت ماده ای نمود که با آن اثر هنری را پدید آورده است و بر اساس سنت حاکم بر جامعه خود را در قید و بند ساختن نمونه ها و انواع محدود هنری گرفتار کرده و در حقیقت بیشتر به الگو سازی پرداخته است..

 معماری:

در دوره ی کهن دو مسیر هنری در شهرهای تحت نفوذ یونانی ها برقرار بود،

یکی هنر دوریک که مشخص، بارسمیت و باصلابت و بی پیرایه در سرزمین یونان قرار داشت و دیگری شیوه یکی هنری یونیک که دارای ظرافت بیشتر و خاص خود بود و در ناحیه ی آتیکا بود و پایتختش آتن واقع در کناره ی جنوب شرقی.

سرزمین مرکزی یونان و جزایر اطراف آن در دریای اژه و همچنین بخش غربی آسیای صغیر، آن زمان مجزا بود.

آثار معماری این دوره با استفاده از قطعات سنگ های تراشیده شده و بدون ملات ساخته شده اند که در مرحله ی اولیه در ساخت معابد از چوب برای ستون ها و پوشش سقف ها و آجر برای دیوار و سنگ صرفا برای پی ساختمان استفاده شده است. معابد کوچک و ساده بودند و کم کم فرم اصلی خود را یافتند.

از قدیمی ترین معابد این دوره می توان از “معبد هرا” در “آلیمپ” یاد کرد که به شیوه دوریک و در سال ۶۰۰ ق م ساخته شده است. ابعاد آن ۵/۱۸* ۵۰ متر و بلندی ستون های آن ۴۰/۵ متر است. سقف شیروانی آن سفالی است. در داخل مقصوره دو ردیف ستون قرار دارد، و از خشت و سنگ و بویژه در پی از سنگ های نتراشیده استفاده کرده اند.

معبد “آپولو” در شهر “کورینت” یکی از بناهای قدیمی یونانی است که هنوز بعضی از ستونهای آن به جا مانده است. معبد به شیوه ی دوریک کهن و در قرن ششم ق_م ساخته شده است. در این بنا ارتفاع ستون های دوریک کوتاه و هنوز در مرحله ی آغازین بوده است. بالشتگ سر ستون نیز از این وضعیت تبعیت کرده است.

با سیلیکای پستئوم

در جنوب ناپل واقع است و در حدود ۵۵۰ ق. م شده است. این بنا نمونه ای از سبک دوریک کهن به شمار می رود. پژوهندگان اولیه به دلیل تشابهی که بین این ساختمان و با سیلیکای رومی وجود داشته، آن را «باسیلیکا» نامیدند. لذا بنای پستئوم معبدی است، دور ستونی با ستونهای سنگی و خوش ترکیب و مودب و فواصل فشرده، سر ستونهای بزرگ و جسیم و بالش گونه در زیر اسپری عظیم که ستونها را به طرز متناسبی کوتاه نمایان کرده است.

ضخامت ستونها و فاصله کم کم احتمالاً دلیلی ساختمانی دارد. معماران در این دوره نمی توانسته اند به مقاومت مصالح مورد استفاده اطمینان داشته باشند. لذا به طور منطقی بر استحکام کارشان افزوده اند، مثلاً در گوشه های بنا سر ستونهای بالشتکی

شکل بزرگتر شده و سطح اتکا به نفس فواصلی که توسط سنگهای حمال پل بندی شده، افزایش یافته است

معبد ارتمیس

در شهر «افسوس» آسیای صغیر واقع است در سال ۵۶۰ تا ۵۵۰ ق . م ساخته شده است. معبد دارای ابعادی ۵۵*۱۱۵ متر است و به شیوه ی ایونیک ساخته شده است. چهار گوشیهای تزئینی آن به نقش برجسته هایی از جنگجویان نیزه بدست مزین شده. در بخش سنتوری معبد جنگجویان الهه ی آرتمیس با سپری در دست نقش شده است.

ب -هنر و معماری دوره کلاسیک ۴۸۰ تا ۳۳۰ ق . م

ج) هنر و معماری دوره ی کلاسیک

این عصر دوران ثبات و شکوفایی تمدن و هنر یونان است. قرن پنجم و چهارم را باید بهترین ایام تحول و تکامل معماری یونان به شمار آورد. این دوره ی با اقدامات کشور گشایانه ی اسکندر مقدونی پایان پذیرفت. این فصل از حیات یونان نتیجه و مولود دوران باستانی و مقدمه ی دوران هلنیستی بوده است. دوران کهن با آن که دوران کار و ابتکار محسوب می شد، ولی آثار جوانی و ناآزمودگی از آن هویدا بود. در دوران هلنی که از لحاظ انتشار تمدن در دنیا اهمیت شایانی یافت علائم پیری و مهجوری در آن به چشم می خورد، در صورتی که در فاصله ی میان این دو دوره یعنی در دوره ی یونان کلاسیک جز موازنه، اعتدال و هماهنگی چیزی دیده نمی شود.

هنر دوره ی کلاسیک که چکیده ی تاثیرات اجتماعی و مذهبی یک ملت است در نهایت کمال و پختگی عرضه شده و در هنرهای باستانی جای ویژه ای را به خود اختصاص داده است.

یونانیان موفقیت و پیروزی های خود را در جنگ ها مرهون خدایآن می دانستند و همین مسئله درهنر و معماری سرزمین شان کاملاً محسوس است.

مرکز فعالیت های هنری این دوره در شهر آتن بوده است. آتنی ها که گرد آوری تکه سنگ های پراکنده ی آکروپولیس آتن را پس از ویرانی شهر در سال ۴۸۰ ق_ م کسر شان خود می دانستند، به رهبری پریکلس نیرو و استقلال جدیدشان را با باز سازی کامل آکروپولیس که در واقع یکی از بزرگ ترین پروژه های ساختمانی جهان باستان تا پیش از روزگار رومیان بود، به جهانیان نشان دادند.

پلوتارک یکی از مورخین یونانی در ۵۰۰ سال پس از باز سازی آکروپلیس می نویسد: “کارهای پریکلس مخصوصاً از این لحاظ ستودنی اند که شتابان ساخته شده اند. برای آنکه قدرت های جدید دوام بیاورند زیرا هر کار خاصی که او انجام می داد بی درنگ حتی در آن زمان که تازگی داشته به عنوان کاری باستانی شناخته می شد و دلیلش زیبایی و ظرافت آن کار بود و با این حال کار مزبور از لحاظ نیرو و تازگیش، امروز نیز چنین است. که گوئی تازه انجام شده است. در آن کارها گونه ای شکفتگی و تازگی وجود دارد که غبار گذشت زمان را از چهره شان می زداید.”

 از دوران کلاسیک معماری یونانی به معماری سنگی تبدیل شد.

پیکر تراشی:

از دست آوردهای هنر پیکر سازی این دوره می توان از متوپ های حجاری شده و پر تحرک معبد زئوس در المپیا و معبد پارتنون در آتن و بناهای یادبود “گول باشی” در ترکیه ی امروز یاد کرد.

به همین دلیل است که عصر کلاسیک را دوره ی پیکره سازی و معماری دانسته اند.

هر چند که تمامی این پیشرفت های چشمگیر بی تاثیر از مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی جامعه ی یونان نبوده است، نقش مذهب و رابطه ی آن با هنر در این دوره تضعیف می گردد و آثار دنیوی در مقابل آثار مذهبی افزایش می یابد. اما مذهب به حیاتش ادامه می دهد. هر چند که هنر دیگر خدمتگزارش نیست

معماری:

معماری دوره کلاسیک به رهبری و پشتیبانی فیدیاس معمار و پیکر تراشی که در دولت یونان مقام وزیر هنر را داشت، به اوج و رونق خود رسید.

شهر آکروپولیس یا ارگ آتن که بر روی تپه ای ساخته شده از اقدامات بزرگ معماری این دوره است.
معبد “پارتنون” به سرپرستی “فیدیاس” و دو معمار دیگر، معبد الهه ی “آتنا”و معبد “ارختئوم” و چند بنای دیگر هم بر بلندای آکروپولیس ساخته شده اند.

معماری این دوره از جنبه های فنی پیشرفت های شایانی کرد. سنگ های مورد استفاده ی دیوارها به طور کامل تراش خورده و با بست های فلزی با دقت بسیار نسبت به دوره ی کهن در کنار هم قرار گرفتند نصب سفال های بام پوش نیز بر همین منوال پیشرفت نمود.

ساختمان معابد دارای پلان سه بخشی بود که مشتمل بود بر ۱ـ رواق ورودی (پیشخان) ۲- تالار (اتاق) قرار گاه پیکره ی الهه ۳- پستو برای نگهداری نذورات.
پلان اصلی بناها چهار گوش بود، به جز چند پرستش گاه که با نقشه ی مدور ایجاد شده و دور ستونی بودند که بهترین نمونه ی این گونه بناها معبد”تولوس” است که در شهر دلفی قرار دارد.
به جز معابد و ساختمان های رسمی در این دوره شهر سازی نیز پیشرفت نمود و انواع بناهای عمومی مانند: تالارهای اجتماعات به شکل آمفی تئاتر گذرگاه های سر پوشیده و ستون های یادبود در خیابان ها، ورزشگاه ها و باشگاه های پرورش اندام پهلوانان، میدان های دو و اسب سواری با ردیف جایگاه های پلکانی برای تماشاگران که این گونه آمفی تئاترهای سر گشاده بر شیب تپه و گرداگرد میدان ورزش ساخته می شد.

د)هنر و معماری دوره هلنی ۳۳۰ تا ۲۷ ق . م

برای نخستین بار یک تاریخ دان آلمانی در سال ۱۸۳۶ میلادی واژه ی “هلنیسم” را بکار برد، و پس از آن این نام به دوره ای از تاریخ سیاسی و فرهنگی و هنری یونان که مشخصه ی آن پدید آمدن دولت ها در مناطق امپراتوری یونان پس از مرگ اسکندر بود، اطلاق گردید.

این دوره از سال ۳۳۰ ق_م تا ۲۷ ق_م تداوم یافت. محدوده ی جغرافیایی هنر هلنی از شمال تا جنوب روسیه، از شرق تا هند و از جنوب مصر و شمال آفریقا و از طرف غرب کناره های مدیترانه، فرانسه و اسپانیا بوده است. شهر تاکسیلا در پاکستان جزو آثار دوره هلنی است.
پیروزی اسکندر مقدونی موجب گسترش تمدن و هنر یونان به سایر نقاط گردید. تا آنجا که نیمی از جهان آن روز را زیر سلطه ی خود قرار داده بود.

این گسترش روز افزون موجب گردید که هنر اصیل یونان، تعمیم و اعتبار خود را از دست بدهد و در اغلب موارد منحصراً برای عظمت مادی و شکوه و جلال کاخ های حاکمان مقتدر به کار رود و از طرفی این دوره از نظر هنری و فرهنگی تحت نفوذ عناصر فرهنگی و هنری مشرق زمین قرار گرفت و به این ترتیب هنری متبلور گردید که آن را “یونانی مابی” (هلنیسم) نام نهاده اند.

پیکره سازی:

در دوره ی هلنی یونانی ها در پیکره سازی، تجسم آلام جسمی و اضطراب ها و جنبش های نامنظم و تشویق آمیز روح و جسم را که از مشرق زمین اقتباس کرده بودند، نشان دادند. مهم ترین و بهترین آثار هنری در آسیای صغیر یافت شده است، از نمونه های ارزشمند آن پیکره های نقش بر جسته های نمای شمالی معبد زئوس در “پرگاموم” است که به بهترین شیوه ساخته و پرداخته شده است.

معماری:

پس از تسخیر مشرق زمین توسط اسکندر مقدونی، امتزاجی از اندیشه ها، دین ها و هنرهای غربی و شرقی پدیدار شد، که موجب تغییر و دگرگونی در معماری یونانی گردید. گوناگونی ها، پیچیدگی ها و پیشرفت های چشمگیر فرهنگ هلنی، به یک شیوه ی معماری با مقیاسی بزرگ و تنوعی پر دامنه و به مراتب فراتر از آنچه یک کشور یا شهر کلاسیک می توانست بطلبد، نیازمند بود.

مقیاس بزرگ و گسترش استادانه ی فضاهای درونی بناها که یکی از ویژگی های معماری هلنی بود در معماری خانگی گسترش داده شد.

از بناهای مهم این دوره می توان به معبد “آپولون” در “دیدوما” نزدیک شهر “میلتوس” در آسیای صغیر (ترکیه) و تئاتر سر گشاده ی اپیداوروس اشاره کرد.

آنچه در معماری خاور نزدیک باستانی دیده ایم: نظم و فشردگی و تقارن آن است که مثلاً در نقطه ی مقابل گروه بندی های بی نقشه ی معابد مصری قرار دارد. تفاوت در حس تناسب توسط یونانی ها و کوشش شان برای رسیدن به شکل های کمال مطلوب برحسب رابطه های منظم عددی و قواعد هندسی است.
پافشاری یونانیان بر نظم ریاضی، راهنمای شان در دست یافتن به تناسب های موجود در نقشه های معابد شد.

معابد پیشین (متعلق به دوره ی کهن) غالبا ً دراز و باریک بودند که نسبت میان دیوارهای خلفی و قدامی با دیوارهای پهلویی تقریبا ً یک به سه بود. نقشه های متعلق به دوره ی کلاسیک پسین و دوره ی هلنی به نسبت یک به دو نزدیک شدند ولی هیچ گاه دقیقا ً یک به دو نبودند. دیوارهای پهلویی معابد دوره ی کلاسیک غالبا ً کمی بیش از دو برابر دیوارهای خلفی و قدامی بودند، همین نسبت در معابد هلنی کمی کوتاه تر می شد.

تناسب در معماری و پیکرتراشی و هارمونی در موسیقی، در ذهن یونانی تقریباً پدیده ای واحد می نموده و به بیان درست تر تجسمی از نظم کیهانی بوده است،

شهر سازی یونان

تئاتر اپیدروس…….. روی شیب…..معماری همساز با طبیعت

شهر سازی یونان…….پلان شهر همنوا با طبیعت……ارگانیک

تاریخ معماری تاریخ معماری جهان تاریخ معماری جهان تا معاصر معماری هنر معماری

 • ساختمان های عمومی شهر های یونان
 • قربانگاه دام زبح
 • گنج خانه
 • تولوس
 • ادئون
 • خانه دونانی
 • استادیون
 • گومانسیون
 • تئاتر

 

 

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه + هشت =

بستن