آموزشتمریناتطراحی و نقشه کشی

نقشه کشی صنعتی – دوره آموزشی نکته به نکته ۱۰- ۰۰۱-PR – پاسخ تشریحی

آموزش نقشه کشی
تمرینات
تمرین -۱۰

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نما نقشه کشی مقطع و برش حجم تمرینات نقشه کشی

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نما نقشه کشی مقطع و برش حجم تمرینات نقشه کشی
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-10a1

اطلاعات و مشخصات کلی  :

صفحه xz    ( نمای روبررو )

–  یک سطح پلکانی با تقسیمات عمودی و افقی و شیبدار ( مایل )  در سطح باقی مانده  , که بیانگر محدوده کلی حجم  و اختلاف سطوح  در نمای روبرو میباشد .

سطح فوق به دو بخش عمده تقسیم می گردد  . ۱- بخش پایینی و بزرگتر ۲- قسمت بالایی که شامل شکل های متفاوت میباشد  که از طریق خطوط افقی  و عمودی ( موازی با محورهای طولی x و عمودی z) و مایل تقسیم گردیده است .

نکته ۱-۱۰:

کلیات این درس ترکیبی از دروس قبلی  و ادامه درس نهم وشامل بخش کاهش یافته و اختلاف سطوح  و … می باشد  .

صفحه zy  ( نمای چپ) :

–  یک سطح پلکانی با تقسیمات عمودی و افقی و شیبدار ( مایل )  در سطح باقی مانده  , که بیانگر محدوده کلی حجم  و اختلاف سطوح  در نمای روبرو میباشد .

سطح فوق به دو بخش عمده تقسیم می گردد  . ۱- بخش پایینی و بزرگتر ۲- قسمت بالایی که شامل شکل های متفاوت میباشد  که از طریق خطوط افقی  و عمودی ( موازی با محورهای طولی x و عمودی z) و مایل تقسیم گردیده است .

نکته ۲-۱۰ :

نماهای روبرو و چپ کاملا قرینه هستند و هیچ خط چینی در نماها نیست .

نکته ۳-۱۰:

سطوح فوق میتوانند , افقی , شیبدار , منحنی و … باشد . در ادامه و با بررسی سایر اطلاعات وضعیت نهایی مشخص خواهد گردید . با توجه به وجود خطوط شیبدار در هر دو نمای روبرو و چپ ,  بدیهی است که بخش هایی از سطوح فوق شیبدارهستند و توصیه می گردد پس از انجام بخش اول و کاهش قسمت های حذف شدنی , نگاه ویژه به خطوط شیبدار بعنوان کلید های راهنما داشته باشید .

نکته ۴-۱۰ :

در نمای روبرو بخش آبی رنگ B  و در نمای چپ بخش نارنجی رنگ A  , قسمت های حذف شده از مکعب مفروض خواهند بود .

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نما نقشه کشی مقطع و برش حجم تمرینات نقشه کشی
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-10b

پس از کسر بخش های فوق , به بررسی وضعیت نمای بالا و سایر نماها می پردازیم  .

نکته ۵-۱۰ :

با انتقال خطوط راهنما از محل نقاط تقاطع سطوح در نمای روبرو ( در جهت محور عرضی y ) ودر نمای چپ ( در جهت محور طولی x) و با در نظر گرفتن ابعاد طول و عرض و ارتفاع هر بخش , حدود کلی سطوح نهایی حجم تا حدی مشخص می گردد .

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نما نقشه کشی مقطع و برش حجم تمرینات نقشه کشی
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-10b1

نکته ۶-۱۰ :

سطوح d1 , b1 , i1  در هر دو نما افقی هستند و مشابه با سطح بالایی یک معکب می باشند . بنابر این در اولین قدم وضعیت سطوح فوق مشخص می گردد که افقی و مربع هستند .

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نما نقشه کشی مقطع و برش حجم تمرینات نقشه کشی
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-10b1-1

نکته ۷-۱۰ :

سطوح c1 , g1 , f1 , h1  نیز مشابه یکدیگر هستند . از یک نما افقی و از نمای دیگر شیبدارهستند , پس سطوح حاصله شیبدار می باشند . ( مشابه تمرین شماره ۱ و تمرینات مشابه در دروس قبلی )

نکته ۸-۱۰ :

سطوح e1 , e2  نیز قرینه و از نظر شکل مثلث می باشند . با انتقال خطوط و نقاط مربوطه و در نظر گرفتن ابعاد و … مشخص می گردد که بخشی از یک هرم هستند .

نکته ۹-۱۰ :

سطح a  یک سطح شیبدار و قرینه میباشد . و شکل نهایی آن یک مربع شیبدار است . قابل ذکر است در صورتی که در نمای چپ و روبرو یکی از اقطار مربع ( ذوزنقه ) وجود داشت , سطح فوق به دو سطح شیبدارمجزا , مشابه سطوح e1 , e2  تبدیل می گردید .

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نما نقشه کشی مقطع و برش حجم تمرینات نقشه کشی
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-10b1-2

نکته ۱۰-۱۰ :

صفحات c1 , g1 , f1 , h1    بنا به نماهای روبرو و چپ , نمی توانند منحنی باشند .

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نما نقشه کشی مقطع و برش حجم تمرینات نقشه کشی
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-10b2

حجم – شکل نهایی

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نما نقشه کشی مقطع و برش حجم تمرینات نقشه کشی
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-10a2

نماهای سه گانه روبرو , چپ و بالا  و خطوط اصلی و پنهان ( خط چین )

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نما نقشه کشی مقطع و برش حجم تمرینات نقشه کشی
نقشه کشی -۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-10c1

مقطع ( برش ) ۱۰-۱۰  SECTION

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نما نقشه کشی مقطع و برش حجم تمرینات نقشه کشی
نقشه کشی -۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-10c2

نماهای مقاطع  سه گانه روبرو , چپ و بالا  و خطوط اصلی و پنهان ( خط چین )

زندگی همانند آینه است :

اگر اخم کنید او هم به شما اخم خواهد کرد
اگر به او لبخند بزنید آنجاست که به شما خوش آمد میگوید

ویلیام تاکری

با سپاس از توجه شما  http://saniba.4kia.ir/

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده − 7 =

بستن