آموزشتمریناتطراحی و نقشه کشی

نقشه کشی صنعتی – دوره آموزشی نکته به نکته ۲۰- ۰۰۱-PR – پاسخ تشریحی

نقشه کشی صنعتی – پاسخ تشریحی تکرینات

تمرین شماره ۲۰

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع خط حجم برش

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع خط حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-20a1

اطلاعات و مشخصات کلی  :

صفحه xz  ( نمای روبرو ) :

مجموعه ای از پنج سطح b1,b2,b3,b4,b5   و یک بخش کاهش یافته ( بخش نارنجی رنگ A ) از مربع مفروض کلی .
به طور کلی پنج سطح فوق در دوقسمت بالا و پایین تقسیم بندی می شوند که هر قسمت ارتفاعات یکسان دارند و در این نما خط چین وجود ندارد .

صفحه xy  ( نمای بالا) :

سطح کلی از سه سطح کوچکتر و بخش کاهش یافته (قسمت  آبی رنگ B )  شکل گرفته است و هیچ خط چینی در نمای بالا وجود ندارد.

سطوح : a1,a2,a3

نکته ۱-۲۰ :

در نمای بالا بخش آبی رنگ B  ودر نمای روبرو بخش نارنجی رنگ A, بیانگر حجم های خالی سرتاسری می باشند .

نکته ۲-۲۰ :

پس از حذف قسمت نارنجی رنگ A  ( در جهت محور عرضی y)  وقسمت  آبی رنگ B  ( در جهت محور عمودی z  )   به بررسی وضعیت صفحات در نمای روبرو و بالا می پردازیم .

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع خط حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-20b

نکته ۳-۲۰ :

با توجه به حذف قسمت نارنجی رنگ A  , از بین صفحات  a1,a2,a3 ؛  صفحه a1 می بایست به ارتفاع z=2  جابجا شود .

نکته ۴-۲۰ :

با توجه به حذف قسمت  آبی رنگ B  , وضعیت صفحه b1  نیز مشخص می گردد .

نکته ۵-۲۰ :

در خصوص وضعیت صفحات باقیمانده , با توجه به اینکه خط افقی z=2  به صورت خط پیوسته میباشد , مشخص می گردد که صفحات b2 , b3  صفحات جلویی و صفحات b4, b5  صفحات عقب تر می باشند ….

در صورتیکه خط z=2  به صورت خط چین می بود , صفحات b4, b5  ( با ارتفاع z=4 ) در جلو و صفحات b2 , b3  ( با ارتفاع z=2 ) در پشت قرار می گرفتند .

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع خط حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-20b1

نکته ۶-۲۰ :

پس از بررسی ها و نتایج فوق , وضعیت صفحات a2 , a3  نیز مشخص می گردد .

نکته ۷-۲۰ :

صفحات a1 , b1  می توانند در جهت محور عرضی y به صورت شیبدار یا منحنی نیز باشند .

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع خط حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-20b2

حجم – شکل نهایی

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع خط حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-20a2

نماهای سه گانه روبرو , چپ و بالا  و خطوط اصلی و پنهان ( خط چین )

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع خط حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-20c1

مقطع ( برش )۲۰-۲۰  SECTION

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع خط حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-20c2

نماهای مقاطع  سه گانه روبرو , چپ و بالا  و خطوط اصلی و پنهان ( خط چین )

اگه چمن میتونه از دل سیمان رشد کنه و بیرون بیاد، عشق هم میتونه در هر لحظه از زندگیت پیدات کنه …

If grass can grow through cement , love can find you at any time of your life

با سپاس از توجه شما

  http://saniba.4kia.ir/

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × سه =

بستن