آموزشتمریناتطراحی و نقشه کشی

نقشه کشی صنعتی – دوره آموزشی نکته به نکته ۱۶- ۰۰۱-PR – پاسخ تشریحی

نقشه کشی صنعتی – پاسخ تشریحی تمرینات

تمرین شماره ۱۶

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع خط حجم برش

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع خط حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-16a1

اطلاعات و مشخصات کلی  :

 صفحه xz  ( نمای روبررو )

–  نمای روبرو از دوبخش عمده (  قسمت بالایی و قسمت پایینی ) تشکیل شده است .

قمست بالایی : ( محدوده سبز رنگ  ( C از دو مستطیل  با ارتفاع یکسان تشکیل گردیده است . که  بخش نارنجی رنگ  A  نیز از نمای فوق کم گردیده است . در بخش فوق بخش بنفش رنگ D  نیز وجود دارد که بیانگر اختلاف سطح یا کاهش حجم می باشد .
قسمت پایینی  : ( محدوده  سبز- آبی   ( Bیک مستطیل کشیده افقی با دو خط چین عمودی ( سطح آبی رنگ   (E است که  بیانگر اختلاف سطح یا کاهش حجم در نمای روبرومی باشد .

 صفحه xy  ( نمای بالا) :

–  یک سطح مربع اصلی کامل ( بدون کاهش یا افزایش – محدوده  سبز- آبی  B) ودو سطح دیگر , یکی مربع ( سطح آبی رنگ E  )  و دیگری سطح L شکل    ( محدوده سبز رنگ C )

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع خط حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-16b

نکته ۱-۱۶ :

با توجه به ابعاد ( مخصوصا طول نقاط در نمای روبرو و نمای بالا ) می توان نتیجه گرفت خط چین ها در نمای روبرو , همان سطح آبی رنگ B می باشند که با توجه به امتداد آنها از بالا تا پایین , سطح فوق ازمجموعه سطوح کاهشی می باشد .

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع خط حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-16b1

نکته ۲-۱۶ :

پس از حذف قسمت نارنجی رنگ A  ( در جهت محور عرضی Y) در نمای روبرو وقسمت  آبی رنگ E  ( در جهت محور عمودی Z  )  در نمای بالا, با توجه به شکل L  شکل  ( محدوده سبز رنگ C )  مشخص می گردد که بخش بنفش رنگ D  نیز از مجموعه سطوح کاهشی می باشد .

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع خط حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-16b2

حجم – شکل نهایی

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع خط حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-16a2

نماهای سه گانه روبرو , چپ و بالا  و خطوط اصلی و پنهان ( خط چین )

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع خط حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-16c1

مقطع ( برش )۱۶-۱۶  SECTION

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع خط حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-16c2

نماهای مقاطع  سه گانه روبرو , چپ و بالا  و خطوط اصلی و پنهان ( خط چین )

زنی که حالش بایک کتاب،
یک شعر،یک ترانه،یافنجانی قهوه
بهترمیشود را
هیچکس نمی تواندشکست دهد ..!

جبران خلیل جبران

 با سپاس از توجه شما

  http://saniba.4kia.ir/

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 4 =

بستن