آموزشتمریناتطراحی و نقشه کشی

نقشه کشی صنعتی – دوره آموزشی نکته به نکته ۱۵- ۰۰۱-PR – پاسخ تشریحی

نقشه کشی صنعتی – پاسخ تشریحی تمرینات

تمرین شماره ۱۵

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع فرم خط حجم برش

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع فرم خط حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-15a1

اطلاعات و مشخصات کلی  :

صفحه xz  ( نمای روبررو )

–  یک سطح ذوزنقه ای شکل با تقسیمات  افقی و مایل ( شیبدار ) در سطح باقی مانده  و یک سطح مستطیل شکل ( سبز رنگ C) در بالای سطح فوق , که بیانگر محدوده کلی حجم  و اختلاف سطوح  در نمای روبرو میباشند .

تقسیمات ذوزنقه فوق :  شامل یک سطح ذوزنقه ای شکل  کلی  که از کاهش دو بخش مثلثی  نارنجی رنگ A  در دو طرف مستطیل اولیه , و یک ذوزنقه نارنجی رنگ  A در قسمت میانی شکل است  .

نکته ۱-۱۵ :

دربخش پایینی تصویر روبرو هیچ خط و خط چینی وجود ندارد و این بدان معناست که قسمت های نارنجی رنگ A به صورت سر تاسری از حجم در جهت محور عرضی y  می بایست حذف گردند . ( مشابه درس سیزدهم  و چهاردهم )

نکته ۲-۱۵ :

همچنین در نمای روبرو هیچ خط چینی وجود ندارد .البته به علت وجود مستطیل سبز رنگ C, خط چین های سطح پایین در زیر خطوط ممتد سطح بالایی قرار گرفته شده اند که در ظاهر دیده نمی شوند .

نکته ۳-۱۵ :

دربیشتر تصاویر و ترسیمات و احجام , می توان علاوه بر تکنیک کاهش حجم , از تکنیک افزایش  حجم نیز استفاده کرد. به عنوان مثال در این تصویر( روبرو) می توان سطح  مستطیل شکل سبز رنگ C( که بیانگر یک حجم می باشد ) را به عنوان یک حجم افزوده شده به حجم پایه در نظر گرفت .

صفحه xy  ( نمای بالا) :

–  یک سطح مربع اصلی کامل ( بدون کاهش یا افزایش ) و چهار مربع کوچکتر در چهار کنج مربع اولیه که با تقسیمات عمودی و افقی (  خط و خط چین )  و خطوط مایل ( شیبدار ) که بیانگر شیبدار بودن سطوح فوق می باشد , در سطح باقی مانده وبیانگر محدوده کلی حجم  و اختلاف سطوح  در نمای بالا وروبرو میباشد .

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع فرم خط حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-15b

نکته ۴-۱۵ :

نمای بالا به طور کامل قرینه میباشد . می توان بعنوان پیش فرض نیز نمای چپ را معادل نمای روبرو در نظر گرفت .

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع فرم خط حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-15b1

نکته ۵-۱۵ :

پس از حذف قسمت های نارنجی رنگ A  ( در جهت محور عرضی Y)  وقسمت های  آبی رنگ B  ( در جهت محور طولی X  )   با توجه به نکته ۳-۱۵ و بررسی خط  ها و خط چین های باقیمانده , بخش سبز رنگ C  را که یک مکعب مستطیل می باشد , به بالا شکل حاصله اضافه می کنیم .

شکل نهایی یک چهارپایه ( تا حدی مشابه درس سیزده  و چهارده  ) که از دوطرف شیبدار و یک نشیمنگاه ( حجم سبز رنگ (Cدر بالای آن می باشد  .

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع فرم خط حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-15b2

حجم – شکل نهایی

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع فرم خط حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-15a2

نماهای سه گانه روبرو , چپ و بالا  و خطوط اصلی و پنهان ( خط چین )

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع فرم خط حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-15c1

مقطع ( برش )۱۵-۱۵  SECTION

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع فرم خط حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-15c2

نماهای مقاطع  سه گانه روبرو , چپ و بالا  و خطوط اصلی و پنهان ( خط چین )

سخت ترین زندانى که باید از آن فرار کنى
ذهن خودت است

The hardest prison to escape is in your mind

با سپاس از توجه شما

http://saniba.4kia.ir/

 

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 + 14 =

بستن