آموزشتمریناتطراحی و نقشه کشی

نقشه کشی صنعتی – دوره آموزشی نکته به نکته ۱۴- ۰۰۱-PR – پاسخ تشریحی

نقشه کشی صنعتی پاسخ تشریحی تمرینات

تمرین شماره ۱۴

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع حجم برش

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-14a1

اطلاعات و مشخصات کلی  :

صفحه xz  ( نمای روبررو )

–  یک سطح ذوزنقه ای شکل با تقسیمات  (  خط و خط چین ) عمودی و افقی و مایل ( شیبدار ) در سطح باقی مانده  , که بیانگر محدوده کلی حجم  و اختلاف سطوح  در نمای روبرو میباشد .

تقسیمات ذوزنقه فوق :  شامل یک سطح ذوزنقه ای شکل  کلی  که از کاهش دو بخش مثلثی  نارنجی رنگ A  در دو طرف مستطیل اولیه , و یک ذوزنقه نارنجی رنگ  A در قسمت میانی شکل  و چهارخط چین ( که بیانگر شکست یا تغییر سطح در پشت نمای اصلی می باشند ) شکل گرفته است  .

نکته ۱-۱۴ :

دربخش پایینی تصویر روبرو هیچ خط و خط چینی وجود ندارد و این بدان معناست که قسمت های نارنجی رنگ A به صورت سر تاسری از حجم در جهت محور عرضی y  می بایست حذف گردند . ( مشابه درس سیزدهم )

صفحه xy  ( نمای بالا) :

–  یک سطح مربع اصلی و چهار مربع کوچکتر در چهار کنج مربع اولیه که با تقسیمات عمودی و افقی (  خط و خط چین ) در سطح باقی مانده وبیانگر محدوده کلی حجم  و اختلاف سطوح  در نمای بالا وروبرو میباشد .

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-14b

نکته ۲-۱۴ :

تقسمیات فوق بر اساس شکل های آبی رنگ B  و سبز رنگ C  بوجود آمده است .

در خصوص بخش های سبز رنگ C با توجه به اینکه در نمای بالا خطوط دو طرف در صفحات X=0.5 , X=3.5  در حد فاصل صفحات Y=1 ,Y=3  وجود ندارد , نتیجه می گیریم که دو بخش فوق کاملا می بایست از حجم کلی ( مکعب مفروض اولیه ) کسر گردند .

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-14b1

نکته ۳-۱۴ :

پس از حذف قسمت های نارنجی رنگ A  ( در جهت محور عرضی Y)  وقسمت های  سبز رنگ C  ( در جهت محور طولی X  )  و بررسی خط  ها و خط چین های باقیمانده , مشخص می گردد که بخش آبی رنگ B نیز میبایست به طور کامل و در جهت محور عمودی Z حذف گردد .

شکل نهایی یک چهارپایه ( مشابه درس سیزده ) می باشد که از دوطرف شیبدار است .

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-14b2

حجم – شکل نهایی

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-14a2

نماهای سه گانه روبرو , چپ و بالا  و خطوط اصلی و پنهان ( خط چین )

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-14c1

مقطع ( برش )۱۴-۱۴  SECTION

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-14c2

نماهای مقاطع  سه گانه روبرو , چپ و بالا  و خطوط اصلی و پنهان ( خط چین )

پس از تاریک ترین ساعات زندگیت هم ، خورشید دوباره خواهد درخشید

After your darkest home, the sun will shine again

با سپاس از توجه شما

  http://saniba.4kia.ir/

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × دو =

بستن