آموزشتمریناتطراحی و نقشه کشی

نقشه کشی صنعتی – دوره آموزشی نکته به نکته ۱۲- ۰۰۱-PR – پاسخ تشریحی

نقشه کشی صنعتی پاسخ تشریحی تمرینات

تمرین شماره ۱۲

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع فرم حجم برش

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع فرم حجم برش

نقشه کشی -۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-12a1

اطلاعات و مشخصات کلی نقشه کشی :

صفحه xz  ( نمای روبررو )

–  یک سطح مستطیل شکل با تقسیمات عمودی و افقی (  خط و خط چین ) در سطح باقی مانده  , که بیانگر محدوده کلی حجم  و اختلاف سطوح  در نمای روبرو میباشد .

تقسیمات مستطیل فوق :  شامل یک سطح مربع شکل  کلی , یک مربع داخلی و هشت خط چین ( که بیانگر شکست یا تغییر سطح در پشت نمای اصلی می باشند ) .

نکته ۱-۱۲ :

در این نما هیچگونه خط مایل ( شیبدار وجود ندارد ) – شکل فوق در ادامه تمرین درس یازدهم وتا حدی مشابه آن می باشد .

صفحه xy  ( نمای بالا) :

–  یک سطح مربع با تقسیمات عمودی و افقی (  خط و خط چین ) در سطح باقی مانده  , که بیانگر محدوده کلی حجم  و اختلاف سطوح  در نمای  بالا وروبرو میباشد .

تقسیمات مربع فوق :  شامل یک سطح مربع شکل  کلی , یک مربع داخلی و هشت خط چین ( که بیانگر شکست یا تغییر سطح در پشت نمای اصلی می باشند ) .

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع فرم حجم برش
نقشه کشی -۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-12b

نکته ۲-۱۲ :

در نمای بالا بخش آبی رنگ B  ودر نمای روبرو بخش نارنجی رنگ A, بیانگر سطوح مختلف یا وجود یک حجم خالی سرتاسری می باشند , که در ادامه و با بررسی بیشتر می توان به نتیجه قطعی رسید .

نکته ۳-۱۲:

در نمای روبرو با توجه به وجود خط چین های صفحات      Z=0.5 , Z=3  , X=3, X=1مشخص می گردد که بخش آبی رنگB  در نمای بالا می بایست از حجم کاملا کم شود .

نکته ۴-۱۲:

در نمای بالا با توجه به وجود خط چین های صفحات   Y=3 , Y=1  , X=3, X=1مشخص می گردد که بخش نارنجی  رنگA  در نمای روبرو می بایست از حجم کاملا کم شود .

نکته ۵-۱۲ :

در نکات ۳-۱۲ و ۴-۱۲ هم اندازه بودن طول ها (X=3, X=1 ) در صفحات xy , xz  بیانگر وجود سطوحی عمودی در مختصات فوق می باشد .( بعنوان مثال صفحات ab , bc   در نمای روبرو )

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع فرم حجم برش
نقشه کشی -۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-12b1

پس از کسر بخش های فوق , به بررسی وضعیت نمای بالا و سایر نماها می پردازیم  .
با انتقال خط چین ها در نمای بالا و روبرو و انتقال نقاط نظیر به نظیر در جهت محورعمودی z  و محور عرضی y , شکل و حجم نهایی مشخص میگردد .

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع فرم حجم برش
نقشه کشی -۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-12b2

حجم – شکل نهایی

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع فرم حجم برش
نقشه کشی -۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-12a2

نماهای سه گانه روبرو , چپ و بالا  و خطوط اصلی و پنهان ( خط چین )

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع فرم حجم برش
نقشه کشی -۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-12c1

مقطع ( برش ) ۱۲-۱۲  SECTION

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع فرم حجم برش
نقشه کشی -۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-12c2

نماهای مقاطع  سه گانه روبرو , چپ و بالا  و خطوط اصلی و پنهان ( خط چین )

از اینکه زندگیت تموم بشه نترس، از این بترس که هرگز شروع به زندگى کردن نکنى .

Don’t be afraid your life will end, be afraid that it will never begin

با سپاس از توجه شما

 http://saniba.4kia.ir/

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − 4 =

بستن