آموزشتمریناتطراحی و نقشه کشی

نقشه کشی صنعتی – دوره آموزشی نکته به نکته ۳۰- ۰۰۱-PR – پاسخ تشریحی

نقشه کشی صنعتی – پاسخ تشریحی تمرینات

تمرین شماره ۳۰

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع فرم خط حجم برش

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع فرم خط حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-30a1

اطلاعات و مشخصات کلی  :

صفحه xz  ( نمای روبرو ) :

یک مربع کامل ,  به ابعاد ۴*۴   و تعدادی تقسیمات افقی و عمودی  به صورت خط ممتد که صفحات  b1,b2,b3,b4,b5,b6 را بوجود آورده اند . ( در نمای روبرو هیچ خط چینی وجود ندارد . )

صفحه xy  ( نمای بالا) :

یک مربع کامل ,  به ابعاد ۴*۴ و تعدادی تقسیمات افقی و شیبدار ( مایل)  به صورت خط ممتد که صفحات  a1,a2,a3,a4  را بوجود آورده اند.( در نمای بالا هیچ خط چینی وجود ندارد)

نکته ۱-۳۰ :

با توجه به اینکه هیچ خط چین و هیچ بخش کاهشی در نماها و اطلاعات داده شده نداریم , می توان با استفاده از نامگذاری خطوط و نقاط تقاطع به بررسی بهتر موضوع پرداخت .

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع فرم خط حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-30b

نکته ۲-۳۰ :

در ابتدا مکعب مفروض ۴*۴*۴ را ترسیم و نماهای روبرو و بالا و سایر اطلاعات را بر روی آن انتقال میدهیم .

نکته ۳-۳۰ :

در بین سطوح نمای روبرو , سطح b1  تنها سطحی است که طول کامل و بدون تقسیم بندی دارد .

در نمای بالا صفحات a1,a2 با مشخصات سطح  b1 تطابق دارند .پس نتیجه می گیریم که یکی از دوسطح فوق می بایست به ارتفاع z=1.5 منتقل شود .
به دو دلیل عمده سطح a1 واجد این شرط نمی باشد .دلیل اول اینکه خط ممتد و بدون شکست سطح فوق در پشت قرار گرفته است ( نقاط  z1, z2 در نمای بالا ) و در بخش جلو دو شکست در نقاط (z3,z4 ) داریم .

تذکر : هر نقط در یک نما بیانگر خط و اختلاف سطح در نمای دیگر و در جهت محور عمود بر صفحه ای که نقطه قرار دارد می باشد .
دلیل دوم اینکه اگر سطح a1  جواب باشد , باید بر اساس شکستهایی که در نقاط z3,z4 داریم , خط چین های عمودی در صفحه b1  داشته باشیم که با توجه به توضیحات قبلی  و نمای روبرو این خط چین ها وجود ندارند .

در نتیجه سطح a2  منطبق با سطح b1  می باشد .

نکته ۴-۳۰ :

وضعیت و ابعاد  ( مخصوصا طول x ) صفحه b2 کاملا منطبق با نقاط z3,z4 مربوط به سطح a2 می باشد .

نقاط y2,y6,y10 همان نقطه z3   و نقاط y3,y7,y11 همان نقطه z4 میباشند .

در نتیجه سطح a2 بر روی صفحه z=4 قرار خواهد گرفت .

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع فرم خط حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-30b1-1

نکته ۵-۳۰:

پس از مشخص شدن وضعیت صفحات a1, a2  به بررسی صفحات a3 , a4  می پردازیم .

پس از ترسیم حجم اولیه حاصل از مشخص شدن وضعیت صفحات a1,a2,b1,b2 با بررسی ابعاد و انتقال خطوط و نقاط بر روی حجم حاصله , نتایج زیر حاصل می شود :
خط مایل بین دو نقطه z1,z3  در نمای بالا ,  همان صفحه b6  در نمای روبرو می باشد .
خط مایل بین دو نقطه z5,z3 در نمای بالا ,    همان صفحه b4  در نمای روبرو می باشد .
خط مایل بین دو نقطه z4,z2 در نمای بالا ,    همان صفحه b5  در نمای روبرو می باشد .
خط مایل بین دو نقطه z6,z4 در نمای بالا ,    همان صفحه b3  در نمای روبرو می باشد .

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع فرم خط حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-30b2

حجم – شکل نهایی

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع فرم خط حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-30a2

نماهای سه گانه روبرو , چپ و بالا  و خطوط اصلی و پنهان ( خط چین )

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع فرم خط حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-30c1

مقطع ( برش )۳۰-۳۰  SECTION

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع فرم خط حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-30c2

نماهای مقاطع  سه گانه روبرو , چپ و بالا  و خطوط اصلی و پنهان ( خط چین )

اگه نتیجه اى که میخواى رو نمیگیرى، اولین جایى که باید نگاه کنى عادات و روتین روزانه ى زندگیته. عاداتت رو تغییر بده تا زندگیت تغییر کنه

If you’re not getting the results you want in life the first place to look is your daily habits and routines

با سپاس از توجه شما

http://saniba.4kia.ir/

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × پنج =

بستن