آموزشتمریناتطراحی و نقشه کشی

نقشه کشی صنعتی – دوره آموزشی نکته به نکته ۲۷- ۰۰۱-PR – پاسخ تشریحی

نقشه کشی صنعتی – پاسخ تشریحی تمرینات

تمرین شماره ۲۷

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع فرم خط حجم برش

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع فرم خط حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-27a1

اطلاعات و مشخصات کلی  :

صفحه yz  ( نمای چپ ) :

یک مربع به ابعاد ۱*۴   و تعدادی تقسیمات افقی و عمودی به صورت خط ممتد و خط چین  که صفحات  b1,b2 را بوجود آورده اند و یک بخش کاهش یافته نارنجی رنگ  A .

صفحه xy  ( نمای بالا) :

یک مربع به ابعاد ۴*۴ و تعدادی تقسیمات افقی و عمودی به صورت خط ممتد و خط چین  که صفحات  a1,a2,a3  را بوجود آورده اند . و دو بخش کاهش یافته آبی رنگ  B .

نکته ۱-۲۷ :

با توجه به ابعاد نمای چپ و نمای بالا , حجم کلی مکعب مستطیلی به ابعاد ۱*۴*۴  خواهد بود .

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع فرم خط حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-27b

نکته ۲-۲۷ :

پس از ترسیم مکعب مستطیل اولیه وقرار دادن نماهای روبرو و چپ بر روی نما های مربوطه در حجم و همچنین کاهش بخش نارنجی رنگ A  و دوبخش آبی رنگ B, به بررسی وضعیت سایر سطوح می پردازیم .

نکته ۳-۲۷ :

با ترسیم صفحات ” P1,y=1  ” و ” P2,y=2 ” و ” P3,y=2.5 ” و ”  P4,y=3″  و ” P5,y=3.5 ” و ” P6,y=4 ”   بر روی نماهای بالا و چپ و همچنین بر روی مکعب مستطیل کلی , به بررسی وضعیت صفحات   a1,a2,a3و b1,b2 می پردازیم .

نکته ۴-۲۷ :

بر اساس صفحات P1 , P2 , P3  و سطح آبی رنگ در محدود فوق , وضعیت صفحات a1, a2  مشخص میگردد.

نکته ۵-۲۷ :

با توجه به ابعاد و اندازه خط چین ها در نمای چپ و همچنین موقعیت صفحه P5 و خط L1,  وضعیت صفحه a3  مشخص می گردد .

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع فرم خط حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-27b1

 نکته ۶-۲۷ :

با بررسی سایر خطوط باقیمانده ( ممتد و خط چین )  در نمای چپ و خط چین های نمای بالا , وضعیت سطوح باقیمانده و احجام کاهش یافته در محدوده صفحات P3 , P6  نیز مشخص می گردد .

جهت درک بهتر به مقطع ۲۷-۲۷ درانتهای همین درس مراجعه کنید .

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع فرم خط حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-27b2

حجم – شکل نهایی

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع فرم خط حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-27a2

نماهای سه گانه روبرو , چپ و بالا  و خطوط اصلی و پنهان ( خط چین )

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع فرم خط حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-27c1

مقطع ( برش )۲۷-۲۷  SECTION

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع فرم خط حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-27c2

نماهای مقاطع  سه گانه روبرو , چپ و بالا  و خطوط اصلی و پنهان ( خط چین )

هیچوقت با تلاش در بد نشون دادن دیگران، خودت خوب به نظر نخواهى رسید.

You never look good trying to make someone else look bad

با سپاس از توجه شما

http://saniba.4kia.ir/

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه + چهار =

بستن