آموزشتمریناتطراحی و نقشه کشی

نقشه کشی صنعتی – دوره آموزشی نکته به نکته ۲۳- ۰۰۱-PR – پاسخ تشریحی

نقشه کشی صنعتی – پاسخ تشریحی تمرینات

تمرین شماره ۲۳

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع حجم برش

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-23a1

اطلاعات و مشخصات کلی  :

صفحه yz  ( نمای چپ ) :

مجموعه ای از چهار سطح اصلی و چهار سطح خط چین و یک بخش کاهش یافته ( بخش نارنجی رنگ A ) از مربع مفروض کلی .

به طور کلی هشت سطح فوق در دوقسمت بالا و پایین تقسیم بندی می شوند که هر قسمت ارتفاعات یکسان دارند ( بجز سطح خط چین افقی و خط شیبدار) و در این نما خط چین ها بیانگر شکست یا کاهش حجم و سطح در پشت صفحات و احجام جلویی می باشد .

صفحه xy  ( نمای بالا) :

سطح کلی از چهار سطح کوچکترa1,a2,a3,a4 وسه بخش کاهش  یافته (قسمت های آبی رنگ B ) شکل گرفته است و هیچ خط چینی در نمای بالا وجود ندارد.

نکته ۱-۲۳ :

در نمای بالا بخش های آبی رنگ B  ودر نمای روبرو بخش نارنجی رنگ A, هر کدام بیانگر حجم های خالی سرتاسری می باشند .

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-23b

نکته ۲-۲۳ :

پس از حذف قسمت نارنجی رنگ A  ( در جهت محور طولی x)  وسه قسمت  آبی رنگ B  ( در جهت محور عمودی z  )   به بررسی وضعیت صفحات در نمای چپ و بالا می پردازیم .

نکته ۳-۲۳ :

با حذف قسمت های فوق وضعیت صفحات a2 , a3  بر اساس بخش های کاهش یافته آبی رنگ B  و  وa1 , بخش کاهش یافته نارنجی رنگ A مشخص و قطعی می شود .

نکته ۴-۲۳ :

صفحه a4  با توجه به ارتفاع دوسطح کناری آن یعنی a1,a3  و همچنین خط چین افقی نمای چپ ( خط L1 ) وضعیتش مشخص می گردد .

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-23b1

نکته ۵-۲۳ :

صفحه a1 با توجه یه ابعاد و اندازه و همچنین خط شیبدار در نمای چپ , بصورت سطح شیبدار خواهد بود.

نکته ۶-۲۳ :

خط چین های L1 , L2  محل شکست و خطوط پنهان مربوط به حجم ( با صفحه بالایی a3) می باشد .

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-23b2

حجم – شکل نهایی

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-23a2

نماهای سه گانه روبرو , چپ و بالا  و خطوط اصلی و پنهان ( خط چین )

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-23c1

مقطع ( برش )۲۳-۲۳  SECTION

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-23c2

نماهای مقاطع  سه گانه روبرو , چپ و بالا  و خطوط اصلی و پنهان ( خط چین )

بعضیا تو وقت خالیشون باهات حرف میزنن. بعضیا هم وقتشون رو خالى میکنن تا باهات حرف بزنن. فرق این دو رو یاد بگیر

Some talk to you in their free time and some free their time to talk to you
. Learn the different

با سپاس از توجه شما

  http://saniba.4kia.ir/

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 2 =

بستن