آموزشتمریناتطراحی و نقشه کشی

نقشه کشی صنعتی – دوره آموزشی نکته به نکته ۲۲- ۰۰۱-PR – پاسخ تشریحی

نقشه کشی صنعتی – پاسخ تشریحی تمرینات

تمرین شماره ۲۲

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع فرم حجم برش

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع فرم حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-22a1

اطلاعات و مشخصات کلی  :

صفحه yz  ( نمای چپ ) :

مجموعه ای از سه سطح اصلی و سه سطح خط چین و یک بخش کاهش یافته ( بخش نارنجی رنگ A ) از مربع مفروض کلی .

به طور کلی پنج سطح فوق در دوقسمت بالا و پایین تقسیم بندی می شوند که هر قسمت ارتفاعات یکسان دارند ( بجز سطح خط چین افقی ) و در این نما خط چین ها بیانگر شکست یا کاهش حجم و سطح در پشت صفحات و احجام جلویی می باشد .

صفحه xy  ( نمای بالا) :

سطح کلی از چهار سطح کوچکتر ودو بخش کاهش  یافته (قسمت های آبی رنگ B ) شکل گرفته است و هیچ خط چینی در نمای بالا وجود ندارد.

نکته ۱-۲۲ :

در نمای بالا بخش های آبی رنگ B  ودر نمای روبرو بخش نارنجی رنگ A, هر کدام بیانگر حجم های خالی سرتاسری می باشند .

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع فرم حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-22b

نکته ۲-۲۲ :

پس از حذف قسمت نارنجی رنگ A  ( در جهت محور طولی x)  ودو قسمت  آبی رنگ B  ( در جهت محور عمودی z  )   به بررسی وضعیت صفحات در نمای چپ و بالا می پردازیم .

نکته ۳-۲۲ :

با حذف قسمت های فوق وضعیت صفحات b2 , b3  بر اساس بخش های کاهش یافته آبی رنگ B  و صفحات a1 , a3  بر اساس بخش کاهش یافته نارنجی رنگ A مشخص و قطعی می شود .

نکته ۴-۲۲ :

صفحه a2 نیز بر اساس توضیحات درس بیست و یکم نیز مشخص می گردد .

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع فرم حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-22b1

نکته ۵-۲۲ :

صفحه a4  با توجه به ارتفاع دوسطح کناری آن یعنی a1,a3  و همچنین خط چین افقی نمای چپ ( خط L2 ) وضعیتش مشخص می گردد .

نکته ۶-۲۲ :

در نمای چپ , صفحه b2  و همچنین محل شکست صفحه b3  با نمای پشت , خط چین L1  می باشد .

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع فرم حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-22b2

حجم – شکل نهایی

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع فرم حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-22a2

نماهای سه گانه روبرو , چپ و بالا  و خطوط اصلی و پنهان ( خط چین )

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع فرم حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-22c1

مقطع ( برش )۲۲-۲۲  SECTION

آموزش تمرینات طراحی و نقشه کشی  نقشه کشی صنعتی نقشه کشی مقطع فرم حجم برش
نقشه کشی-۰۰۱-تمرینات-سانیبا-www.saniba.org-p-22c2

نماهای مقاطع  سه گانه روبرو , چپ و بالا  و خطوط اصلی و پنهان ( خط چین )

هر آدمی که می بینی داره تو یه نبردی می جنگه که تو هیچی ازش نمی دونی.
مهربون باش. همیشه.

Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about
Be kind. Always

با سپاس از توجه شما

http://saniba.4kia.ir/

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 1 =

بستن