سبک زندگیکودک

قد و وزن کودکان

قد و وزن کودکان از بدو تولد تا نوجوانی همواره یکی از دغدغه های مادران بوده و آن را پیوسته پیگیری میکنند. اما مادران باید بدانند که هر کودک سیستم و استخوان بندی خاص خود را دارد و نمی توان عدد دقیقی را اشاره کرد و همه کودکان این عدد ذکر شده باشد. شما قد و وزن کودک خود را باید از روی نمودارهای رشد و کودکان کوچکتر از روی کارت رشد سنجیده میشود که در آنصورت عدد دقیقی به شما گفته نمیشود و تنها محدوده قد و وزن طبیعی، کمبود وزن، اضافه وزن و چاقی مشخص میشود. توجه کنید که کودکان در سنین نوجوانی ممکن است در یک مقطع افزایش  یا کاهش وزن داشته باشد که کاملا طبیعی است. در نوزادان نیز این قد و وزن معمولا براساس قد و وزن هنگام تولد و سایر شرایط سنجیده میشود. پزشک متخصص تغذیه و یا اطفال بهترین کسی است که میتواند به شما درباره قد و وزن کودکتان بگوید.

جدول قد و وزن کودکان

سبک زندگی کودک  روانشناسی کودک

مفدار متوسط  قد و وزن را در دختران در سنین (۱ تا ۱۱ ماه)، (۱تا ۲ سال)،(۲ تا ۱۲ سال) و ۱۳ تا ۲۰ سال مشخص شده است:

نوزاد دختر ۱ الی ۱۱ ماه

سن

 وزن

قد

۰ ماه

۳٫۳ kg

۴۹٫۲ cm

 ماه۱۴٫۳ kg

۵۳٫۸ cm

۲ ماه

۵٫۳ kg

۵۶٫۱ cm

۳ ماه۶٫۰ kg

۵۹٫۹ cm

۴ ماه

۶٫۶ kg

۶۲٫۲ cm

۵ ماه۷٫۱ kg

۶۴٫۲ cm

۶ ماه

۷٫۵ kg

۶۴٫۱ cm

۷ ماه۷٫۹ kg

۶۷٫۳ cm

۸ ماه

۸٫۲ kg

۶۸٫۸ cm

۹ ماه

۸٫۵ kg

۷۰٫۱ cm

۱۰ ماه

۸٫۸ kg

۷۱٫۶ cm

۱۱ ماه

۹٫۰ kg

۷۲٫۸ cm

 

کودک دختر ۱۲ الی ۲۳ ماه

سن

وزن

قد

۱۲ ماه۹٫۲ kg

۷۴٫۱ cm

۱۳ ماه

۹٫۵ kg

۷۵٫۱ cm

۱۴ ماه

۹٫۷ kg

۷۶٫۴ cm

۱۵ ماه

۹٫۹ kg

۷۷٫۷ cm

۱۶ ماه۱۰٫۲ kg

۷۸٫۴ cm

۱۷ ماه

۱۰٫۴ kg

۷۹٫۷ cm

۱۸ ماه

۱۰٫۶ kg

۸۰٫۷ cm

۱۹ ماه

۱۰٫۸ kg

۸۱٫۷ cm

۲۰ ماه

۱۱ kg

۸۲٫۸ cm

۲۱ ماه

۱۱٫۳ kg

۸۳٫۵ cm

۲۲ ماه

۱۱٫۵ kg

۸۴٫۸ cm

۲۳ ماه

۱۱٫۷ kg

۸۵٫۱ cm

کودکان دختر ۲ الی ۱۲ سال

سن

وزن

قد

۲ سال۱۲٫۰ kg

۸۵٫۵ cm

۳ سال

۱۴٫۲ kg

۹۴ cm

۴ سال

۱۵٫۴ kg

۱۰۰٫۳ cm

۵ سال

۱۷٫۹ kg

۱۰۷٫۹ cm

۶ سال

۱۹٫۹ kg

۱۱۵٫۵ cm
۷ سال

۲۲٫۴ kg

۱۲۱٫۱ cm

۸ سال۲۵٫۸ kg

۱۲۸٫۲ cm

۹ سال۲۸٫۱ kg

۱۳۳٫۳ cm

۱۰ سال

۳۱٫۹ kg

۱۳۸٫۴ cm

۱۱ سال

۳۶٫۹ kg

۱۴۴ cm

۱۲ سال۴۱٫۵ kg

۱۴۹٫۸ cm

نوجوان دختر ۱۳ الی ۲۰ سال

سن

وزن

قد
۱۳ سال۴۵٫۸ kg

۱۵۶٫۷ cm

۱۴ سال

۴۷٫۶ kg

۱۵۸٫۷ cm

۱۵ سال

۵۲٫۱ kg

۱۵۹٫۷ cm
۱۶ سال

۵۳٫۵ kg

۱۶۲٫۵ cm

۱۷ سال۵۴٫۴ kg

۱۶۲٫۵ cm

۱۸ سال

۵۶٫۷ kg

۱۶۳ cm

۱۹ سال

۵۷٫۱ kg

۱۶۳ cm

۲۰ سال

۵۸٫۰ kg

۱۶۳٫۳ cm

سبک زندگی کودک  روانشناسی کودک

مفدار متوسط  قد و وزن را در پسران در سنین (۱ تا ۱۱ ماه)، (۱تا ۲ سال)،(۲ تا ۱۲ سال) و ۱۳ تا ۲۰ سال مشخص شده است:

نوزاد پسر ۱ الی ۱۲ ماه

سن

وزن

قد

۰ ماهه

۳٫۳ kg

۴۹٫۸ cm

۱ ماهه

۹۴٫۴ kg

۵۴٫۸ cm

۲ ماهه

۵٫۶ kg

۵۸٫۴ cm

۳ ماهه

۶٫۴ kg

۶۱٫۴ cm

۴ ماهه

۷ kg

۶۴ cm

۵ ماهه

۷٫۵ kg

۶۶ cm

۶ ماهه

۷٫۹ kg

۶۷٫۵ cm

۷ ماهه

۸٫۳ kg

۶۹ cm

۸ ماهه

۸٫۶ kg

۷۰٫۶ cm

۹ ماهه

۸٫۹ kg

۷۱٫۸ cm

۱۰ ماهه

۹٫۱ kg

۷۳٫۱ cm

۱۱ ماهه

۹٫۴ kg

۷۴٫۴ cm

کودک پسر ۱۲ الی ۲۳ ماه

سن

وزن

قد

۱۲ ماهه

۹٫۶ kg

۷۵٫۷ cm

۱۳ ماهه

۹٫۹ kg

۷۶٫۹ cm

۱۴ ماهه

۱۰٫۱ kg

۷۷٫۹ cm

۱۵ ماهه

۱۰٫۳ kg

۷۹٫۲ cm

۱۶ ماهه

۱۰٫۵ kg

۸۰٫۲ cm

۱۷ ماهه

۱۰٫۷ kg

۸۱٫۲ cm

۱۸ ماهه

۱۰٫۹ kg

۸۲٫۲ cm

۱۹ ماهه

۱۱٫۲ kg

۸۳٫۳ cm

۲۰ ماهه

۱۱٫۳ kg

۸۴ cm

۲۱ ماهه

۱۱٫۵ kg

۸۵ cm

۲۲ ماهه

۱۱٫۷ kg

۸۶٫۱ cm

۲۳ ماهه

۱۱٫۹ kg

۸۶٫۸ cm

کودک پسر ۲ الی ۱۲ سال

سن

وزن

قد

۲ سال

۱۲٫۵ kg

۸۶٫۸ cm

۳ سال

۱۴٫۰ kg

۹۵٫۲ cm

۴ سال

۱۶٫۳ kg

۱۰۲٫۳ cm

۵ سال

۱۸٫۴ kg

۱۰۹٫۲ cm

۶ سال

۲۰٫۶ kg

۱۱۵٫۵ cm

۷ سال

۲۲٫۹ kg

۱۲۱٫۹ cm

۸ سال

۲۵٫۶ kg

۱۲۸ cm

۹ سال

۲۸٫۶ kg

۱۳۳٫۳ cm

۱۰ سال

۳۲ kg

۱۳۸٫۴ cm

۱۱ سال

۳۵٫۶ kg

۱۴۳٫۵ cm

۱۲ سال

۳۹٫۹ kg

۱۴۹٫۱ cm

نوجوان پسر ۱۲ الی ۲۰ سال

سن

وزن

قد

۱۳ سال

۴۵٫۳ kg

۱۵۶٫۲ cm

۱۴ سال

۵۰٫۸ kg

۱۶۳٫۸ cm

۱۵ سال

۵۶٫۰ kg

۱۷۰٫۱ cm

۱۶ سال

۶۰٫۸ kg

۱۷۳٫۴ cm

۱۷ سال

۶۴٫۴ kg

۱۷۵٫۲ cm

۱۸ سال

۶۶٫۹ kg

۱۷۵٫۷ cm

۱۹ سال

۶۸٫۹ kg

۱۷۶٫۵ cm

۲۰ سال

۷۰٫۳ kg

۱۷۷ cm

نمودارهای قد و وزن ، توسط متخصصان اطفال ، برای تشخیص اینکه رشد یک کودک چقدر باید باشد، استفاده می‌شود. اما این نمودارها در مورد بزرگسالان، برای تشخیص اینکه آیا شما اضافه وزن دارید و یا در خطر شرایط خاص پزشکی مانند بیماری قلبی هستید یا نه بکار می‌رود.

دختران ۲ تا ۸ سال

میانگین قد یک دختر ۲ ساله، ۸۶ سانتی‌متر و میانگین وزنش ۱۲ کیلوگرم است. در سن ۴ سالگی میانگین قد ۱۰۲ سانتی‌متر و میانگین وزن ۱۶ کیلوگرم خواهد بود. در سن ۶ سالگی، متوسط قد ۱۱۴ سانتی‌متر و متوسط وزن ۲۱ کیلوگرم است. یک دختر ۸ ساله هم متوسط قدش ۱۲۷ سانتی‌متر و متوسط وزنش ۲۶ کیلوگرم است.

دختران ۱۰ تا ۱۴ سال

در ۱۰ سالگی متوسط قد دختران ۱۳۷ سانتی‌متر و متوسط وزنشان ۳۳ کیلوگرم است. تا ۱۲ سالگی، متوسط قدشان به ۱۵۰ سانتی‌متر و متوسط وزنشان به ۴۲ کیلوگرم افزایش میابد.دختران ۱۴ ساله هم متوسط قد ۱۶۰ سانتی‌متری و وزن ۴۹ کیلوگرمی دارند.

دختران ۱۶ سال به بالا

بعد از ۱۴ سالگی، قد دختران تغییر چندانی نمی‌کند. متوسط قد یک دختر ۱۶ ساله ۱۶۲ سانتی‌متر است، در حالیکه وزنش ۵۴ کیلو است. از سن ۱۸ سالگی به بعد، قد بتدریج به مابین ۱۶۲ و ۱۶۵ سانتی‌متر می‌رسد، در حالیکه وزن تا حدود ۵۹ کیلوگرم افزایش میابد.

پسران ۲ تا ۸ سال

متوسط قد پسر بچه‌ها نسبتا شبیه دختر بچه‌هاست. پسران ۲ ساله، متوسط قد ۸۶ سانتی‌متری و وزن ۱۳ کیلویی دارند. در ۴ سالگی قدشان به ۱۰۲ سانتی‌متر و وزنشان هم به ۱۶ کیلوگرم می‌رسد. تا ۶ سالگی پسران بطور متوسط قدی برابر با ۱۱۴ سانتی‌متر و وزنی برابر با ۲۱ کیلوگرم دارند. پسران ۸ ساله هم بطور متوسط ۱۲۷ سانتی‌متر قد و ۲۵ کیلو وزن دارند.

پسران ۱۰ تا ۱۴ سال

در ۱۰ سالگی، پسرها بطور متوسط ۱۴۰ سانت قد و ۳۲ کیلو وزن دارند. تا ۱۲ سالگی قد آنها تا ۱۴۹ سانتی‌متر و وزنشان تا ۴۱ کیلوگرم افزایش میابد. در ۱۴ سالگی هم بطور متوسط ۱۶۳ سانت قد و ۵۱ کیلوگرم وزن دارند.

پسران ۱۶ سال به بالا

از ۱۶ سالگی و بعد از آن، پسران سریعتر از دختران رشد می‌کنند. یک پسر ۱۶ ساله بطور متوسط ۱۷۳ سانتی‌متر قد و ۶۱ کیلوگرم وزن دارد. از ۱۸ سالگی به بعد قد پسران بطور متوسط بین ۱۷۵ تا ۱۷۸ سانت و وزنشان هم بین ۶۷ تا ۷۳ کیلو خواهد بود.

 

 

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 + 16 =

بستن