تکنیک های موفقیتقانون جذبموفقیت و کارآفرینی

قانون جذب – قانون راز و توانگری – راز رسیدن به موفقیت

قانون جذب – قانون راز و توانگری – راز رسیدن به موفقیت

تکنیک های موفقیت قانون جذب موفقیت و کارآفرینی موفقیت توانگری

قانون جذب

قانون جذب : قانون توانگری و راز موفقیت

در این مقاله به اختصار دنبال این جواب هستیم که آیا قانون جذب واقعیت دارد یا خیر و چگونه می‌توانیم از قوانین توانگری و موفقیت استفاده کنیم.

در ابتدا باید بپذیریم که تمام کائنات و اجسام و موجودات از انرژی به وجود آمده‌اند و کلیه مسائل زندگی ما در نتیجه کنش و واکنش بین انرژی‌ها سپری می‌شود. باید انرژی را باور کرد و به آن ایمان داشت. هر جسمی و هر موجودی در دنیا دارای یک طیف انرژی است (فرکانس) تمام ما انسانها، در طول شبانه‌روز در حال دریافت و ارسال فرکانس هستیم در حالتهای مختلف با سخنان خود با رفتار خود با حالت چهره خود، با نیات خود و با افکار خود، در حال ارسال اطلاعات به جهان هستی هستیم و پاسخ این ارتعاشات از سوی گیتی به سمت ماگسیل می‌شود( قانون جذب ) . اجازه بدهید در اینجا کمی مطلب را بشکافیم. اگر هر روز صبح با نشاط و خوشحالی از خواب برخیزید، صبحانه خوبی میل کنید و با روی خوش از منزل خارج شوید، در حال ارسال چه ارتعاشی به جهان هستید؟ و پاسخ این جهان به شما چه خواهد بود؟ اکنون برعکس این جریان را در نظر بگیرید در این صورت پاسخ گیتی به شما چیست؟ ابروهای درهم گره شده، چهره ناراحت، راه رفتن با پشت خمیده ،پاسخ آن چیزی جز اوضاع ناجور و یک روز توأم با درگیری و مسایل لاینحل نیست. برعکس چهره بشاش، روی گشاده، راه رفتن صحیح همراه با اعتماد به نفس پاسخ آن هم یک روز خوب همراه با موفقیت خواهد بود. نکته قابل توجه و پراهمیت آن است که منتظر نباشید اوضاع خوب شود تا رفتار و چهره و گفتار شما تغییر کند باید اول شما تغییر کنید تا اوضاع دگرگون شود.( قانون جذب )

    این جهان کوه است و فعل ما ندا            سوی ما آید نداها را صدا
    فعل توکان زاید از جان و تنت                 همچو فرزندی بگیرد دامنت
    پس تو را هر غم که پیش آید ز درد         بر کسی تهمت منه، بر خویش کرد
                                                     (مولانا)

پس به طور خلاصه، افکار شما، اعمال شما، گفتار شما و رفتار شما به جهان این سیگنال را می‌فرستد که شما خواهان چه هستید و همان را هم دریافت می‌کنید شما با این ابزار در حال ساطع کردن انرژی هستید و لزوماً انرژی‌های هم فرکانس را هم دریافت می‌کنید.

اگر با دقت به اطراف خود نگاه کنیم خواهیم دید که افراد هم فرکانس جذب یکدیگر می‌شوند و گروه‌های هم فکر خویش را تشکیل می‌دهند. هیچگاه در یک جمع شما شاهد تجمع افراد از طیف‌های گوناگون نخواهید بود. در هیچ جمعی شما شاهد تجمع یک پاکبان و یک استاد دانشگاه به همراه یک وکیل و یک کارخانه‌دار و یک سرایدار نخواهید بود. بنابراین افراد هم فرکانس جذب یکدیگر می‌شوند.( قانون جذب )

کودکی خود را به خاطر بیاورید. زمانی که هنوز در دنیای پاک کودکی بودید. اوایل دوران مدرسه، به خاطر خواهید آورد که در آن زمان هر چه می‌خواستید سریع به آن دست پیدا می‌کردید، اگر سئوالی بود در برنامه تلویزیونی یا صحبت دو رهگذر یا در مطالب مجله جواب آن را پیدا می‌کردید ( قانون جذب ) و همیشه از خود می‌پرسیدید ،چرا هر سئوالی دارم همه راجع به آن صحبت می‌کنند و اگر اسباب‌بازی بود به نوعی به آن دست پیدا می‌کردید. این نمونه کوچکی از قانون جذب است، قانون جذب الآن هم برای شما وجود دارد ولی چرا با تأخیر؟

چون در کودکی انسان پاک و به دور از هرگونه آلودگی است و تمام چاکراها یا محل‌های دریافت و ارسال انرژی بدن انسان پاک است و دلیل دیگر اینکه آنچه را می‌خواهد با تمام وجود خواستار آن است و بر روی آن خواسته خود متمرکز است و هر لحظه به آن فکر می‌کند بنابراین برای آنچه خواستار آن هستید باید ۲ کار انجام دهید. ابتدا خود را از آلودگی ذهنی پاک کنید و دوم اینکه برخواسته خود تمرکز داشته باشید و با عشق آن را بخواهید.

    مرده بدم زنده شدم، گریه بدم خنده شد      دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم (مولانا)
    از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر            یادگاری که در این گنبد دوار بماند (حافظ)

چگونه پالایش انجام دهیم؟

از دروغ، تهمت، قضاوت، غیبت، سرزنش، ضایع کردن حق دیگران و هر آنچه بار منفی دارد پرهیز کنید. هیچوقت گذشته خود را سرزنش نکنید بسیار مهم است که گذشته خود را بپذیرید. از رنجیدن و رنجاندن پرهیز کنید. ببخشید و گذشت کنید و اگر عملی انجام داده‌اید فروتنانه بخواهید که بخشیده شوید. اگر از کسی رنجشی دارید متواضعانه بنشینید و ذهناً طرف مقابل را ببخشید و برعکس آن اگر باعث ناراحتی شخصی شدید ذهناً از طرف مقابل عفو و بخشش کنید. از مال خود به نیازمندان ببخشید و اگر هدیه‌ای به شما رسید فارغ از مقدار و مبلغ با سپاسگزاری و روی خوش دریافت کنید و همیشه شاکر باشید. بابت اتفاقاتی که به صورت روزمره در زندگی حادث می‌شود هیچگاه نرنجید و بدانید یا کارمای عمل شماست که باید به نوعی جبران شود یا در مسیر زندگی و آنچه شما خواستار آن هستید درسی است که باید آن را فرا بگیرید.

با روی گشاده به استقبال زندگی بروید، بدانید که زندگی تابع قانون عمل و عکس‌العمل است و جای هیچ رنجشی نیست.

    هر چه کنی به خود کنی               گر همه نیک و بد کنی

از حوادث بیاموزید و صبوری کنید و شاکر باشید و قدردان. هیچگاه در زندگی هیچکس را سرزنش نکرده و مورد قضاوت قرار ندهید چون در این صورت حتماً آن مسئله را به گونه‌ای تجربه خواهید کرد.

   گر مرا در سرزنش گیرد کسی                        گو در این ره اینچنین افتد بسی

اکنون که پالایش ذهنی انجام دادید احتیاج دارید که پالایش جسمی هم انجام داده و در واقع چاکراهای خود را فعال کنید.

چاکرا چیست؟

به اختصار به نقاطی در بدن که محل دریافت انرژی و کنترل بخش معینی از بدن انسان را در اختیار دارد چاکرا گفته می‌شود. انسان دارای ۷ چاکرا اصلی و تعداد زیادی چاکرای فرعی است و بهترین عمل برای پاکسازی این نقاط استحمام و استفاده از مقداری آب نمک رقیق شده است. پس از استحمام با آب نمک رقیق شده بدن خود را بشویید و بعد از ۲ الی ۳ دقیقه مجدد دوش بگیرید به این صورت انرژی‌های منفی که بر بدن شما نشسته پاک شده و احساس سبکی می‌کنید اکنون شما برای جذب آنچه می‌خواهید آماده‌اید ولی توجه داشته باشید که باید از قوانین جذب و توانگری به طور کامل و صحیح استفاده کنید.

قانون جذب به ارتعاشات ذهنی شما پاسخ می‌دهد. به باورهای شما، ترسهای شما و اضطرابهای شما همانقدر پاسخ می‌دهد که به ارتعاشات ناشی از خواسته‌های واقعی شما. پس همواره باید مراقب باشید که چه ارتعاشی از خود ساطع می‌کنید. ارتعاش یک فرد توانمند یا ارتعاش یک فرد ترسو و شکست خورده. برای کائنات میلیون با میلیارد تفاوت نمی‌کند این ذهن شماست که باید آنچه را می‌خواهید باور داشته باشد، در واقع خواسته‌ها و باورهای شما باید هم سو و هم جهت باشد و واقع‌بینانه.

برای رسیدن به جذب‌های بزرگ از جذب‌های کوچک شروع کنید و زمانی که باور شما قطعی شد خواستار جذبهای بزرگتر باشید.

آنچه می‌بینید و آنچه می‌شنوید و هر آنچه به صورت درونی با خود گفتگو می‌کنید در ضمیر ناخودآگاه شما نقش می‌بندد و هنگام خواب مغز آن را پالایش می‌کند، پس نسبت به هر آنچه می‌شنوید و می‌بینید و هر آنچه می‌گویید باید حساسیت مضاعف به خرج دهید، چون در واقعیت به صورت حیرت‌آوری تجلی پیدا می‌کند. آن هنگام که حضرت محمد (ص) فرمودند:

اگر شخصی خود را به بیماری بزند حتماً به آن بیماری دچار خواهد شد. تأکیدی بر همین نکته است. با گفته‌های شما و با رفتار شماست که کائنات برای شما تصمیم می‌گیرد. امکان ندارد هر روز بگویید اوضاع خراب است و انتظار درآمدی سرشار داشته باشید. سخن حضرت علی (ع) را به یاد آورید که فرمودند:

 اگر بردبار نیستی خود را به بردباری وادار، زیرا کم اتفاق می‌افتد که کسی خود را به قومی شبیه سازد و همانند آنان نشود.

اکنون به جای کلمه بردبار از واژه دولتمند استفاده کنید یا واژه ثروتمند یا هر واژه دیگری که بیشتر مورد اقبال شماست.

اگر خواستار فراوانی نعمت هستید باید رفتار و گفتار شما همانند کسی باشد که در نعمت به سر می‌برد. به قول حافظ

   هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی    کین کیمیای هستی قارون کند گدا را

همیشه قبل از خواب و هر شب آنچه تمایل دارید اتفاق بیافتد یا به آن دست پیدا کنید را در ذهن خود مجسم و مرور کنید.

تخیل کنید و به رؤیاپردازی پرداخته و آن را باور کنید. تخیل و رؤیا عامل مهم قانون جذب است.

قانون جذب و قوانین توانگری دارای بخش‌هایی است که به اختصار توضیح کوچکی خواهیم داد.

آنچه به صورت اندیشه و احساس و تصاویر ذهنی و کلام از خود ساطع می‌کنید همان را به سوی زندگی و امورتان جذب می‌کنید اما به یاد داشته باشید در ازاء هیچ نمی‌توانید چیزی بستانید. باید میان آنچه از جهان ستانده‌ایم و آنچه به جهان بخشیده‌ایم تعادل برقرار کنیم.

راز قانون خلاء:

خود را از شر آنچه نمی‌خواهید خلاص کنید تا برای آنچه می‌خواهید جا باز کنید.

این قانون علاوه بر ملزومات غیرلازم زندگی شامل افکار مزاحم، روابط مرئی و نامرئی غیرلازم و معاشرت‌های بی‌مورد و غیرلازم نیز می‌شود. در واقع این قانون شامل همه عرصه‌های معنوی، ذهنی و جسمی زندگی می‌شود.

عفو و بخشایش که قبلاً از آن صحبت کردیم همین قانون خلاء است.

عفو و بخشایش یعنی رها کردن آرمانها، اندیشه‌ها، و باورها، احساس‌ها و اوضاع و شرایط کهنه به منظور جا باز کردن برای چیزی بهتر. اگر از کسی دلگیرید و واقعاً توانایی بخشش در خود نمی‌بینید بهترین جمله این است: خدایا من انسانم و نمی‌توانم او را ببخشم اما اگر تو قادری او را ببخشی او را از طریق من ببخش.

شما را ارجاع می‌دهم به حدیثی از حضرت محمد (ص):

 عافیت را برای دیگران بخواه تا نصیب تو شود.

عافیت واژه‌ای کلی است که مشمول خیر و برکت و سلامت در تمام عرصه‌های زندگی است:

چه زیبا گفت حضرت حافظ.

    آسایش در گیتی تفسیر این دو حرف است    با دوستان مروّت با دشمنان مدارا

برای هر موهبتی که اکنون در زندگیتان لازم دارید خلاء بیافرینید، هر روز نیم ساعت آرام بنشینید و همه کسانی را که با آنها هماهنگ نیستید یا نسبت به آنها احساسی ناخوشایند دارید ذهناً ببخشید و اگر طالب بخشایش فردی هستید ،ذهناً عفو و بخشایش بطلبید.

بدانید فقر و تنگدستی واقعی نیست، لذا هیچگاه از فقر و تنگدستی ظاهری خود یا اینکه اخلاء ایجاد کرده‌اید، با احدی سخن نگویید. هرگز خودتان را محتاج و فقیر ندانید. هیچگاه درباره دورانهای سخت یا اینکه مجبور به صرفه‌جویی و قناعت هستید صحبت نکنید. لازم دیدم در اینجا حدیثی از حضرت علی (ع) برای شما بازگو نمایم.

هر که مصیبت‌های خرد را بزرگ شمارد خدایش به مصیبت‌های بزرگ دچار خواهد کرد. (حضرت علی «ع»)

به جای اینکه خود را نیازمند بدانید دولتمند بشمارید.

    صبر کن حافظ به سختی روز و شب               عاقبت روزی بیابی کام را

 

راز قانون خلاقیت:

قانون خلاقیت با ۳ گام اصلی زیر همراه است:

 1. داشتن طرح و برنامه و نوشتن اهداف و آرزوهای مربوط به آنها؛
 2. تجسم ذهنی که طرحها و برنامه‌ها به سرانجام دلخواه رسیده‌اند؛
 3. تکرار مدام عبارت تأکیدی مربوط به انجام کامل و عالی آنها.

اهدافی بسیار قطعی و معین انتخاب کنید مثلاً می‌خواهید به طور روزانه یا هفتگی یا ماهانه چقدر پول درآورید و همه اینها را در فهرست خود بنویسید. هر آنچه را بتوانیم تصور کنیم به یاری خدا می‌توانیم به دست آوریم. موانع از سر راه انسانی که می‌داند به کجا می‌رود می‌گریزند و دور می‌شوند. اندیشیدن به آرزوهای خویشتن و بیان سازنده آنها از طریق نوشتن، تعیین زمان دلخواه برای برآورده شدن آنها و دعا برای اینکه لطف خدا شامل حال آن آرزوها شود دارای اقتداری اعجاب‌آور است. زمانیکه شما می‌نویسید و برای آن زمان تعیین می‌کنید به آن جان می‌دهید و در نتیجه چشم به راه آن اتفاق هستید و با ایمان کامل به انتظار ظهور آن هستید و برای آن شاکر هستید و سپاس می‌گذارید و در واقع به آن برکت می‌دهید برای همین است که حضرت علی (ع) فرمودند:

هر چه شمردنی است به پایان می‌رسد و هر چه چشم به راه آن هستی فرا می‌رسد

و فرمودند:

کسی را که توفیق دعا دهند از اجابت محروم نماند و کسی را که توفیق سپاسگزاری دهند از زیادت نعمت محروم نماند

وهمچنین فرمودند:

نشود که خدا در شکر را به روی بنده‌ای بگشاید در حالیکه در افزون شدن نعمت را به رویش بسته باشد.

هنگامی که اوضاع و شرایط برخلاف میل شماست یا در یک پروژه شکست خورده‌اید معمولاً ذهن ساده‌ترین و اولین راه را به شما نشان می‌دهد که همیشه بدترین راه است.

راه اول:

چرایی ← احساس بازندگی ← احساس نمی‌توانم ← توقف ← محاکمه دیگران ← قفل شدن

راه دوم مسیر سخت و مخالف عادته که همیشه معجزه می‌کند.

راه دوم:

چگونگی ← تجزیه و تحلیل ← احساس می‌توانم ← برنامه‌ریزی ← مسئولیت پذیری← حرکت ← جهش

بدانید فقط و فقط مشکلی حل نمی‌شود که شما غیر قابل حل ببینیدش. به خود بگویید من در هر شرایطی چه بخواهم چه نخواهم مسئول برون رفت از شرایط موجودم.

این کلام انرژی‌بخش و گهربار حضرت علی (ع) را همواره به یاد داشته باشید که می‌فرمایند:

 از مال تو آنچه از دست رفته و سبب عبرت تو بوده است از دستت نرفته است.

و حضرت محمد (ص) که فرمودند:

 وقتی کار به نهایت سختی رسید راه چاره پیدا می‌شود.

 

راز آفرینش موفقیت و خواسته‌ها از کجا شروع می‌شود؟

آفرینش یک فرآیند دو مرحله‌ای است و اول در ذهن ایجاد می‌شود (تخیل). به خاطر داشته باشید نطفه سالم، نوزاد سالم و نطفه ایراددار نوزاد ناقص الخلقه به وجود می‌آورد. پس آفرینش ذهنی باید دقیق و کامل باشد. آفرینش ذهنی مبهم و ناقص یعنی واگذار کردن تکلیف به حوادث، حوادثی که عموماً مطابق میل ما نیست. هدف‌گذاری یک آفرینش ذهنی است و هدف‌گذاری درست یعنی آفرینش درست و نتیجه کامل موردنظر.

قانون تخیل:

تخیل را قیچی ذهن گفته‌اند. اکنون زمان آن است که از قدرت تخیل ذهنتان که نیرویی جادویی است سود جویید.

چون آرزومند موهبتهایی عظیم هستید باید تصاویر ذهنی آنها را در اندیشه خود ایجاد کنید. دلاورانه به تخیل خود بچسبید، با ادامه این روند قدرت اراده را نیز بدست خواهید آورد. هیچگاه از رؤیاها و تصاویر ذهنی خود با دیگران صحبت نکنید.

 پیروزی به قدر دوراندیشی است و دوراندیشی به جولان اندیشه و اندیشه به نگاه داشتن اسرار (حضرت علی).

گاه ثمرات نیروی تخیل بی‌درنگ است اما اگر برآورده شدن آرزوهایتان به طول انجامید مطمئن باشید که ثمراتی عظیم‌تر به سراغتان خواهد آمد.

راز قانون فرمان:

هرگز نفوذ کلامتان را دست کم نگیرید، کلامتان جهان شما را می‌سازد.

کلام خود را با قدرت بخوانید روزی ۳ مرتبه و هر دفعه ۵ دقیقه اگر نمی‌توانید بنویسید:

اکنون به لطف خدا همه چیز و همه کس من را توانگر می‌سازد.

راز پرورش اهداف:

زمانیکه فهرست خواسته‌ها و آرزوهایتان را نوشتید و از بین آنها انتخاب کردید نوبت به پرورش اهداف می‌رسد. پرورش اهداف یعنی اینکه برای اهداف یک سری کیفیت و ویژگی تعریف کنیم.

 1. کاملاً مشخص و تعریف شده: واضح همراه با جزئیات.
 2. مکتوب کردن هدف با جزئیات و روش دستیابی به آن، هدف اگر مکتوب باشد قابل رجوع و پیگیری خواهد بود.
 3. عالی بودن: یعنی خودت در تعیین آن نقش اول را داشته باشی، هنگام مکتوب کردن هدف باید از ضمیر اوّل شخص مفرد استفاده کنید.
 4. با انگیزه قوی‌تر: هنگام نوشتن هدف از خود بپرسید چرا باید به این هدف برسم و پاسخ این چرایی به شما انگیزه قوی‌تری خواهد داد. برای خود قاطعانه مشخص کنید چه می‌خواهید، چرا می‌خواهید، چه زمانی و چه کارهایی حاضرید برایش انجام دهید. اهدافی که دارید از کوچک تا بزرگ زمانی تحقق پیدا می‌کند که خود و دیگران را در آن ببینید و قابلیت تعریف به صورت شخصی، ملی و جهانی داشته باشد.
 5. زمان‌بندی هدف: هنگامی که قید زمان برای هدف مشخص می‌کنید هدفتان را زنده می‌کنید.
 6. قابلیت اندازه‌گیری: هدف باید قابل اندازه‌گیری باشد. یعنی بتوانید تشخیص بدهید چقدر پیشرفت کردید. وقتی مسیر پیشرفت قابل اندازه‌گیری نیست ،طبیعتاً منحرف شده و تا زمان فاجعه و انهدام متوجه وخامت اوضاع نخواهید شد.
 7. ایستگاهی کردن: لازمه سنجش تقسیم‌شدن هدف به ایستگاه‌های کوچک است.
 8. منطبق بر ارزش‌ها: اهدافی که بر نظام ارزشی شما منطبق و با آن هماهنگ نباشد در بلندمدت جلوی پیشرفت شما را خواهد گرفت.
 9. قابل تجسم با جزئیات: پنج سال بعد کجا هستید؟ ۱۰ سال بعد چی هستید؟ کجا زندگی می‌کنید؟ زندگی خانوادگی شما به چه صورت خواهد بود؟ با چه کسانی همکار هستید؟
 10. متناسب با روحیه و امکانات شما: در این حالت ۲ گزینه خواهید داشت.

۱) روحیه وامکانات خود را در حد هدف خود ارتقاء دهید.

۲) هدف خود را در حد این روحیه و امکانات پایین بیاورید.

انسانهای حرفه‌ای روحیه و امکانات خود را ارتقاء می‌دهند.

 1. شناخت دقیق و عمیق: شرط اصلی موفقیت در هر کار شناخت آن کار است.

اهداف براساس ۳ ساختار زمانی مشخص می‌شوند:

الف) اهداف بلندمدت: اهداف بلندمدت شاکله اساسی و چارچوب زندگی ما را مشخص می‌کنند.

ب) اهداف میان‌مدت: اهدافی هستند که در راستای اهداف بلندمدت بوده و ما را در همان جهت به پیش می‌برند.

ج) اهداف کوتاه‌مدت: اهداف کوتاه‌مدت دلایلی هستند که پشت کارهای روزانه ما قرار دارند.

راز قانون افزایش:

همیشه و در همه حال وفور و فراوانی نعمت را ببینید و هیچگاه از کمبود سخن نگویید.

دادن صدقه بهترین راه دیدن فراوانی نعمت است چون به ذهن متبادر می‌سازد آنقدر دولتمند هستید که ببخشید.

پس هر گاه تنگدست شدید با دادن صدقه با خدای تعالی سودا کنید. (حضرت علی «ع»)

گرایش توانگرانه نسبت به پول:

قاعده طلایی توانگری این است که هرگز نباید در مورد امور مالی دیگری چیزی بگویید یا بیندیشید که برای خودتان نمی‌خواهید. عافیت را برای دیگران بخواه تا نصیب تو شود. حتی رشک و حسد به پول دیگری نشانه این اعتقاد است که به اندازه همه برکت و نعمت وجود ندارد. به هر چیز که بیشتر توجه کنید، همان را به سوی خود جذب می‌کنید. وقتی به کسی یا سازمانی پولی می‌دهید از این اندیشه که آن شخص یا سازمان نیازمند است و شما ملزم به پرداخت این پول هستید برحذر باشید. با این اندیشه ببخشایید که بر ثروت و توانگری آنها بیافزایید.

 

راز قانون کار:

کار راهی قدرتمند برای توانگری است. چرا مردم با وجود کار و تلاش فراوان به توانگری نمی‌رسند؟ زیرا با صحبت درباره شکست و هم‌نشینی با شکست خوردگان و افرادی که به شکست می‌اندیشند یا با انتقاد از کسانی که پله‌های ترقی را می‌پیمایند همه کار ساعیانه‌ای را که باید برایشان توانگری بیاورد خنثی می‌کنند. وقتی همه نیرویتان را به طوری سازنده متوجه هدفی خاص کنید هر آنچه غیرضروری است فرو می‌افتد وقتی اندیشیدن به زندگی دلخواهتان را آغاز کنید فکرهای کوچک و روابط بیهوده و بدخلقیها و هیجانات کاذب و مخرب که به بیماری و دلسردی و شکست می‌انجامد در زندگیتان جای نخواهد داشت.

اگر منتظر تغییرات بهتر باشید حتماً تغییرات بهتر به سراغتان خواهد آمد. گفته‌اند “کار” بهترین شکل بازی است.

بهترین تفریح کار است (حضرت علی «ع»).

این مسأله که کار فعالیتی دلپذیر است یا زحمتی سخت به گرایشهای شما درباره خودتان، دیگران و جهان بستگی دارد. لازم می‌بینم در اینجا به حدیثی از حضرت علی «ع» اشاره کنم که فرمودند:

هر کس در طلب چیزی برخیزد یا همه آن را به دست خواهد آورد یا بخشی از آن را

و انتهای این بخش را با کلام حضرت محمد «ص» متبرک می سازم

 کار کنید زیرا هر کسی آنچه را برای او ساخته شده به دست می‌آورد.

راز قانون استقلال مالی:

مادامی که زندگی شخصی و خانوادگی افراد موفقیت‌آمیز باشد کارشان نیز روبه راه است و توانگر می‌شوند. اما به محض بروز مشکلات زناشویی کارشان هم کساد می‌شود و از سکه می‌افتد. علت اصلی این است که عواطف دچار پراکندگی می‌شود. حراست از اندیشه و سوائق عاطفی و ذخیره انرژی برای استقلال مالی ضروری است. وقتی تصمیم می‌گیرید که از نظر مالی مستقل شوید بی‌درنگ ذهنتان را به روی اینکه مردم چه فکر می‌کنند می‌بندید و شهامت تمرکز بر هدفتان را می‌یابید.

بیشتر مردمان موفق بزرگ می‌اندیشند و خودشان و همکارانشان را محدود نمی‌کنند، یکی از بهترین‌ راه‌ها برای آغاز پرورش و انتظار و استقلال مالی و تجربه‌های خوشایند آن مقیاس روزبه‌روز یا هفتگی یا ماهانه است. برای ذهن آفرینش ثمرات فوری و کوتاه‌مدت آسانتر است.

این ده گام را به خاطر داشته باشید که برای شما بخت بلند و خوش اقبالی به همراه خواهد داشت:

 1. با ذهنی آرام و خاموش از خدا بپرسید که چرا نباید به استقلال مالی دست پیدا کنید.
 2. پس از تصمیم برای رسیدن به استقلال مالی و احساس آرامش که دستیابی به آن حق مسلم شماست از آنچه خواهان آن هستید برای خود تصویر ذهنی بسازید.
 3. از آنچه خودتان به راستی می‌خواهید، تصویر ذهنی بسازید نه از آنچه دیگری برای شما می‌خواهد یا آنچه احساس می‌کنید وظیفه‌تان هست که بخواهید.
 4. درباره طرحهای درونی خود به هیچ کس چیزی نگویید.
 5. طبق احساستان نخستین گامها را به سوی استقلال مالی‌تان بردارید. برای خود زمان تعیین کنید و برنامه‌های شش ماهه، یکساله و دوساله در نظر بگیرید.
 6. نخواهید که به زور یا از روی شتاب‌زدگی تصویر ذهنی‌تان را به اجرا درآورید.
 7. به جای توجه به اینکه دیگران چه می‌گویند یا چه فکر می‌کنند آرام و خاموش به تصاویر ذهنی استقلال مالی‌تان ادامه دهید.
 8. دریابید به محض اینکه آرزوی استقلال مالی در دلتان بیدار می‌شود همه رؤیاهایتان پیشاپیش در عرصه ذهنی به حقیقت پیوسته‌اند.
 9. به یاد آورید که اگر دیگران توانسته‌اند به استقلال مالی دست یابند پس شما هم می‌توانید.
 10. به یاد آورید که همه موهبتها پیشاپیش در حیطه جوهر وجود دارد. از طریق امیدی والا و آرزویی بلند تصاویر ذهنی و اندیشه و عمل توانگر ارباب حیطه جوهر می‌شوید.

برنامه‌ریزی:

در برنامه‌ریزی از آخر شروع کرده و اول ببینید در انتهای کار چه می‌خواهید. آیا خروجی کار مورد اقبال و نیاز مردم هست؟

اول آخر کار را مشخص کنید و بعد با مشخص کردن پیش نیازهای قبلی هر مرحله تا اینجایی که الان هستید را مثل پله‌های نردبام بچینید. زمانی که بتوانید از اکنون به آینده رفته و از آینده به حال برگردید، ذهنتان قالب هدف را درونی می‌کند و جزئی از نگاه و تفکرتان خواهد شد.

در انتخاب نتایج نهایی باید به بزرگی و قدرت خدا ایمان داشته و اهداف را بدون محدودیت انتخاب کنید. وقتی چشم امیدتان به خدا باشد هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که راست نپاید، هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که پیش نیاید و هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که دیر نپاید.

1 2برگه بعد
برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 + سه =

بستن