دانستنیهای نجومسبک زندگیطالع بینی

طالع بینی روزانه ششم الی نهم اردیبهشت – ۲۶ الی ۲۹ آپریل

۲۶ آوریل ۲۰۱۸ ( ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ )
مرکوری و سترن در زاویه چالشی با هم قرار گرفته اند و مارس و پلوتو با هم پیوند خوردند.

این زاویه چالشی مرکوری با سترن روی کارهایی که برای پیشبرد و سازندگی زندگی برنامه ریزی کرده ایم تاخیر و روی ذهن ما بیش از حد فشار و در ارتباط با افراد قانونی و مقامات بالاتر سختی در صحبت و ارتباط ایجاد می کنند. در بعضی این فشار ذهنی و تاخیر می تواند ایجاد افسردگی و ناامیدی کند. اگر با تاخیرها روبرو شدید دلسرد نشوید. سترن در حال چک واقعیت های ذهنی و ارتباط های ماست. این هفته بعد از وقوع ماه کامل عقرب بسیاری از مسائلی که فعلا پیش نمی رود ناگهان شروع به مشخص شدن می کند. در ویدئوهای هر نشان در مورد تعاملات بسیار مهم این هفته برای همه نشان ها صحبت کردم.

۱- پیام آسترولوژی تکاملی هفته آخر آوریل ۲۰۱۸ برای نشان قوچ فروردین ماه

۲- پیام آسترولوژی تکاملی هفته آخر آوریل ۲۰۱۸ برای نشان تارس اردیبهشت ماه

۳- پیام آسترولوژی تکاملی هفته آخر آوریل ۲۰۱۸ برای نشان دوقلو خرداد ماه

۴- پیام آسترولوژی تکاملی هفته آخر آوریل ۲۰۱۸ برای نشان خرچنگ تیر ماه

۵- پیام آسترولوژی تکاملی هفته آخر آوریل ۲۰۱۸ برای نشان لئو مردادماه

۶- پیام آسترولوژی تکاملی هفته آخر آوریل ۲۰۱۸ برای نشان خوشه شهریور ماه

۷- پیام آسترولوژی تکاملی هفته آخر آوریل ۲۰۱۸ برای نشان ترازو مهر ماه

۸- پیام آسترولوژی تکاملی هفته آخر آوریل ۲۰۱۸ برای نشان عقرب ابان ماه

۹- پیام آسترولوژی تکاملی هفته آخر آوریل ۲۰۱۸ برای نشان کماندار آذر ماه

۱۰- پیام آسترولوژی تکاملی هفته آخر آوریل ۲۰۱۸ برای نشان کپریکورن دی ماه

۱۱- پیام آسترولوژی تکاملی هفته آخر آوریل ۲۰۱۸ برای نشان آکواریوس بهمن ماه

۱۲- پیام آسترولوژی تکاملی هفته آخر آوریل ۲۰۱۸ برای نشان ماهی اسفند ماه

طالع بینی روزانه ششم الی نهم اردیبهشت

تعامل بسیار مهم دیگری که امروز داریم پیوند مارس و پلوتو در نشان حکومتی و ساختاری کپریکورن است. پلوتو سیاره حاکم بر انرژی های هسته ای، درونی و آتشفشانی است و در ارتباط با مارس ، سیاره آتشین، قدرت ایجاد انفجار، زلزله و آتشفشان دارد. این پیوند در ۲۱ درجه کپریکورن در حال وقوع است در حالیکه ما سال ۲۰۲۰ ( ۱۳۹۹ ) در ۲۲ درجه کپریکورن پیوند بی نهایت قدرتمند سترن و پلوتو را خواهیم داشت که ساختارهای یکسری حکومت ها و غول های مالی دنیا را در هم می شکند و از نو میسازد و پیوندی که امروز داریم مقدمه همان تحول ها خواهد شد.

به این معنی که انرژی قدرتمند این پیوند که از امروز شروع میشود تا اواسط می ۲۰۱۸ ( ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ) چندین بار اوج تحت تعاملات دیگر اوج می گیرد و در تصمیم گیری های حکومتی و کنترل جهانی دنیا تاثیرگذار خواهد بود که این تاثیرات مقدمه ساختارهای دوباره نحوه اداره دنیا در ۲۰۲۰ ( ۱۳۹۷ )خواهد شد.

از نظر فردی این پیوند ما را وادار می کند تا با قسمت هایی از زندگی که می ترسیم یا نمی خواهیم روبرو شویم ، اما لازمه ساختن فونداسیون زندگی ما هستند رویاروی شویم. این رویارویی ها شیرین و مطلوب نیستند، چون مارس و پلوتو در کپریکورن انرژی تاریک مرتعش می کنند اما این انرژی ها قدرتمند هستند.

قبلا هم گفتم مثل این است که برای نگهبانی خانه کسی به جای سگ از پلنگ سیاه استفاده کند اگر بداند چطور پلنگ را کنترل کند. پس روی ابعاد مهم زندگی که در ویدئوهای هر نشان توضیح دادم تمرکز کنید و نیرو وارد کنید تا با قدرت پلنگ سیاه بتوانید کنترل فرمان زندگی را بدست بگیرید. توقع نداشته باشید که همین امروز نتیجه حاصل شود اما هر چه به سمت آخر آوریل و اواسط ماه می پیش رویم لایه لایه های مسائل در هم پیچیده از هم باز میشوند.

دانستنیهای نجوم سبک زندگی طالع بینی  طالع بینی
طالع بینی روزانه ششم الی نهم اردیبهشت- ۲۶ الی ۲۹ آپریل

در اثر انرژی مارس و پلوتو هر کدام از ما در معرض پایان های مهمی قرار میگیریم. بخصوص بسیاری از مسائل ۲۰۱۶ ( ۱۳۹۵ ) باید خاتمه پیدا کند. از عملی کردن تصمیم های مهم نترسید. اورانوس تا ۱۵ می (۲۵ اردیبهشت ) در بالاترین درجه صعود است. اطلاعات در حال ریزش از آسمان است. شهود در حال آمدن ، از آنچه پیش می آید سرسری نگذرید. از آنچه می شنوید سرسری نگذرید. ایگو و هویت قدیمی ما به خدای مرگ رسیده ( پلوتو). پایان ها اتفاق میفتند تا هویت جدید ما متولد شود. از تولد دوباره و از مرگ برخاستن نترسید. زمان پروانه شدن است پیله را رها کنید تا پرواز کنید. به درون زمین و دنیای تاریک برنگردید. یونیورس صعود را پیشنهاد می دهد آیا می پذیرید؟

( پتانسیل های منفی این پیوند) : تحت تاثیر پیوند مارس و پلوتو در کپریکورن انرژی غرایز ما گاهی آنقدر وحشی میشود که افسار گسیخته میشود. عطش قدرت، عطش شهرت، عطش سکس، عطش سلطه گری، عطش کنترل دیگران …. خواسته های خود را افسار بزنید تا دیگران را آسیب نزنید. این پلنگ سیاه را برای آسیب به دیگران آزاد نکنید. از قدرت آن برای موفقیت در تحقق خواسته های خود استفاده کنید نه در جهت تخریب دیگران. خشم و حسادت و قدرت طلبی را افسار کنید تا در کنترل شما باشند نه اینکه شما را کنترل کنند. عقده های خود را با خرد کردن دیگران ارضا نکنید. تصمیم به پیشرفت سالم بگیرید.

ماه نویی را ۱۶ آوریل ( ۲۷ فروردین ) آغاز کردیم در کنار اورانوس انقلابی و غیر منتظره و حالا رسیدیم به پیوند مارس و پلوتو در کپریکورن که ماهیت پایان دادن دارد و ریشه های زیرزمینی بسیاری از ساختارهای قدیمی و سنتی که با آنها احساس راحتی نمی کنیم را قطع می کنند( از چاکرای ریشه) . این تعامل دور جدیدی از چرخه مارس و پلوتو را ایجاد می کند و تاثیر آن فعلا باقی می ماند و با وقوع ماه کامل عقرب ۳۰ آوریل ( ۱۰ اردیبهشت )  تشدید می شود. بخصوص روی رابطه های ما بسیار تاثیر می گذارد و جستجوی عدالت و بالانس در رابطه ها آغازمی شود، چون ماه در حین این پیوند وارد ترازو میشود و ما متوجه عدم تعادل ها و عدم عدالت ها و مساوات ها خواهیم شد .

( منظور از رابطه ها ، همه رابطه های عاطفی و بیزینسی ، فردی و جهانی و دیپلماسی است) .

چون پلوتو خدای لایه های زیر زمینی روح ماست با این تعامل ما در لایه لایه روح مان تا عمقی ترین لایه پایین می رویم و با پنهان کرده های درونی خود که ما را اسیر کرده اند روبرو می شویم تا با رهایی ازترس های عمقی مان با از ریشه زدن آنها همراه با شمشیر مارس، آماده صعود شویم. انرژی قدرتمندی در نتیجه این پیوند و موقعیت اورانوس در بالاترین درجات قوچ از چاکرای ریشه همه ما آزاد می شود که قدرت پرتاب موشک دارد و این البته همچنان اوایل انرژی فعال مارس، سیاره آتشین ، در سال ۲۰۱۸ ( ۱۳۹۵ ) است.

اگر این انرژی روی پروژه هایی که برنامه ریخته ایم متمرکز نشود تبدیل به پرخاشگری و قل قل درونی و آتشفشان بیرونی در حوالی تاریخ ماه کامل می شود ( دوشنبه ۳۰ آوریل یا ۱۰ اردیبهشت ) . پس باید از این انرژی بی نهایت قوی منجنیق مانند، برای جهش های موثر استفاده کرد.اگرچه این جهش ها برای ما آسان نخواهند بود چون استارت هایی هستند که با پایان ها همراه میشوند ، بخصوص که به سمت ماه کامل عقرب در حال حرکت هستیم وانرژی های انباشته درونی و احساسی قابلیت آزاد شدن انفجاری پیدا می کنند.

پس حتی الامکان وارد بازی های احساسی نشوید و روی پایان و آغاز جدید پروژه های دراز مدت زندگی تمرکز کنید. عینک نزدیک بین را از چشم ها بردارید تا در چند هفته آینده ، آینده دور را ببینید ، چون ملاقات های مرکوری با سترن بالاخره بعد از هفته ها به پایان رسید و حالا مرکوری ،پیام آور خدایان ، دستش را روی نود شمالی خواهد گذاشت و اطلاعات تایید شده اساسی و جدی سترن را بعد از هفته ها بررسی و تفکر ما به نود شمالی ابلاغ می کند و صحبت ها و برنامه ریزی های جدی برای آینده دور ما آغاز خواهد شد. با آرزوی موفقیت در تصمیم های بزرگ و قدم های موثر در طی روزهای آینده برای همه شما

طالع بینی روزانه ششم الی نهم اردیبهشت

۲۸ و ۲۹ آوریل ۲۰۱۸ ( ۸ و ۹ اردیبهشت )

بعد از پیوند سیارات حاکم بر عقرب ( مارس و پلوتو) در این دو روز آماده ماه کامل عقرب می شویم که آغاز شفافیت های بسیار در زیر نور ماه هست. در این دو روز که تا ماه کامل داریم انرژی عقرب را بخوبی احساس می کنیم. اگرچه ماه در نشان ترازو به دنبال ایجاد بالانس و تعادل در رابطه ها است بخصوص چون ونوس در نشان دوقلوست قسمت مهمی از برنامه های هایی که داریم با مذاکرات و صحبت ها همراه میشوند و اگرچه ماه در ترازو ترجیح می دهد هر چیزی را با صلح و آرامش همراه با میانه روی و در نظر گرفتن دیدگاه دو طرف حل کند اما زاویه سختی که با پلوتو و مارس میسازد باعث می شود خیلی هم در آرامش این ارتباطات و مذاکرات اتفاق نیفتند، بلکه اطرافیان و شرایط از ما انرژی هم بگیرند.

چون عطش خواسته ها و احساس مالکیت های ما در اوج هستند و این در اوج بودن غرایز وحشی در خودمان یا دیگران عنان گسیخته می شود و ما تحت فشار قرار می گیریم. بخصوص که درون حقیقی آدم ها در حال بیرون ریخته شدن است و واقعیت چهره ها را می بینیم که این آسان نیست درعین حال ممکن است احساس کنیم که باید چیزهایی را رها کنیم تا بتوانیم پیش برویم و یا پایانی را با تغییر دیدگاه ارزشی مان تجربه کنیم برای مسیری که خیلی هزینه کرده بودیم و شاید متوجه شویم که ارتقا و تبدیل اولویت هایمان باید ایجاد شود. سعی کنید در رابطه با مسائل مختلف دیدگاه واقع بینانه داشته باشید و با خودتان صادق و واقع گرا باشید.

بعد از ماه کامل مسائلی که از اواسط مارچ ۲۰۱۸ ( ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ ) ذهن ما را بسیار مشغول کرده اند و در حال فکر کردن روی آنها هستیم تکلیف شان کم کم مشخص می شود ، فقط چند روزی باید تا آزاد شدن انرژی ماه کامل صبر کنیم. انرژی عقرب پر فشار ، عمقی و ریشه ای است و این چند روز تحت تاثیر این انرژی هم فشار احساسی و درونی داریم و هم فشار بیرونی. ونوس در دوقلوست و سترن و خورشید هم بزودی در ارتباط مناسب با هم قرار می گیرند. سعی کنید در برخورد با مسائل با منطق و محاسبه برخورد کنید و در فشار احساسی نمانید. به دنبال پایدار کردن اهداف دراز مدت باشید و در ارضای عطش غرایز نفسانی مثل قدرت طلبی و کنترل ، خود را به ارزش های بی ارزش گره نزنید و حد و مرزها را حفظ کنید .

منبع : سایت و تلگرام هوروسکوپ فارسی با راشل

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 + چهارده =

بستن