بیوگرافی معمارانمعماریهنر

رابرت ونچوری – معماری پست مدرن

رابرت ونچوری ، معمار، طراح و نظریه پرداز با نفوذ امریکایی در سال ۱۹۲۵ در فیلادلفیا متولد شد. از سال ۱۹۴۳ تا سال ۱۹۵۰، ونچوری در رشته معماری دانشگاه Princeton تحصیل کرد.

او در دهه ۱۹۵۰ به عنوان یک طراح در شرکتهای معمار نوگرایی پیشرو ، کار کرد.

اوهمچنین عضو آکادمی امریکایی در رم شد(۵۶-۱۹۵۴)، اولین منصب از میان چندین منصب دانشگاهی که وی داشت.

عدم پذیرش عقاید مرسوم سبک بین المللی توسط ونچوری اولین بار در خانه ای که او در سال ۱۹۶۲ برای مادرش ساخت، نمایان گردید(خانه Vanna Venturi در فیلادلفیا).

وی در سال ۱۹۶۶ ” پیچیدگی و تضاد در معماری ” را منتشر کرد، که عنصر پیوریتانیسم ( خشکه مقدس گرایی) در نظریه نوگرا را نقد می کردو از خاص گرایی، تزئینات و نوعی حس ظرافت حمایت می کرد.

تحریک کننده ترین کتاب وی” آموزش از لاس و گاس ” بود(۱۹۷۲؛ با Denise Scott Brown و Steven Izenour) که در آن ونچوری از محیط پرزرق و برق لاس وگاس و دیگر شهرهای امریکایی در برابر انتقادهای تند زیباشناختی دفاع می کند.

در مقایسه با بسیاری از نوگرایان، ونچوری از یک نوع معماری مزین به شکل نمادین بر پایه سنت استفاده می کند. او معتقد است که ساختار و تزئین باید با ماهیتهای مجزا باقی بمانند و آن تزئین باید منعکس کننده فرهنگی باشد که در آن وجود دارد. در مقابل، همچنین ونچوری نماد پردازی را هنگامیکه فن آوری مدرن ونمادپردازی تاریخی به ندرت هماهنگی دارند، غیرضروری می داند.

ونچوری در اواسط دهه ۱۹۶۰با John Rauch وهمسرش Denise Scott Brown ، از ۱۹۶۷، شریک شدند. ساختمانهای وی در دهه ۱۹۷۰ همچون خانه Brant-Johnson در Vail ، Colorado ( 1976)، تالار Gordon Wu و دانشکده Butler در Princeton (1980) ، به دلیل استفاده سرزنده از منابع تاریخی مورد تجلیل قرار گرفته اند که گاهی اوقات شامل یک عنصر سنجیده زرق و برق می شوند. شاید کارهای ونچوری تاثیر مهمی بر طراحی ساختمانهای اداری و مراکز خرید بریتانیا در دهه ۱۹۸۰ داشت.

مهم ترین ساختمانهای رابرت ونچوری شامل Sainsbury wing of the National Gallery در لندن( ۱۹۹۱) ، تالار ارکستر Philadelphia ( 1996- 1987)، و موزه هنر معاصردر San Diego (1996) می باشند. وی در سال ۱۹۶۶ کتابی به نام پیچیدگی و تضاد در معماری به رشته تحریر در آورد. به گفته معلم سابقش، وینسنت اسکالی ، «این کتاب مهمترین کتاب از سال ۱۹۲۳ به سوی یه معماری نوین – کوربوزیه است» در این کتاب ونچوری اصول فلسفی و جهان بینی معماری مدرن را زیر سوال برد. وی بینش تکنومدار را رد کرد و به جای آن خواهان توجه به خصوصیات انسانی و یک معماری انسان مدار گردید.

ونچوری سبک بین الملل را کاملاً مردود می داند و به جای آن معتقد به زمینه گرایی است. یعنی هر بنایی باید براساس زمینه های فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و کالبدی و شرایط خاص آن سایت و ساختمان طراحی و اجرا گردد. می توان آن را سبک محلی و یا سبک بومی نام نهاد. مدرنیست ها معماری را یک مسئله تکنولوژیک می دانستند. تکنولوژی یک خصوصیت عام دارد و در سر تا سر جهان از قواعد و اصول یکسان تبعیت می کند. ولی پست مدرنیست ها به معماری یک نگرش فرهنگی دارند و فرهنگ در هر منطقه ای متفاوت با سایر مناطق است.

خانه مادر ونچوری (۶۴ – ۱۹۲۶) اگر از نظر کوربوزیه خانه ماشینی است برای زندگی، از نظر رابرت ونچوری خانه خانه است و باید دارای نمادهای خانه در هر فرهنگ و جامعه باشد. این خانه در عین داشتن تقارن نامتقارن ، در عین وحدت، دارای کثرت و در عین پیچیدگی و تضاد در فرم، دارای قرائت ساده برای عامه مردم به عنوان یک خانه مسکونی است. ونچوری سعی می کند تا مجدداً ارتباط معماری و ساختمان ها را با هویت انسانی برقرار کند. به عقیده وی، شرایط تعیین کننده ی شکل ها و نمادها است.

برخلاف ایده ی مطرح شده در ویلا ساووا «خانه ماشینی است برای زندگی» و یا خانه شیشه ای کمتر بیشتر است، در خانه مادر ونچوری ایده ی خانه خانه است بیان شده. اگر کوربوزیه در کتاب خود ، به سوی معماری نوین نگاه معماران را به اتومبیل ، کشتی و به طور خلاصه به تکنولوژی معطوف داشت ونچوری و دیگر معماران پست مدرن می خواهند نگاه معماران را به سمت فرهنگ ، تاریخ ، سنت و در یک کلام آن چیزی که هویت انسان و محیط کالبدی پیرامون آن را شکل می دهد بر گردانند. خانه مادر ونچوری ، اولین ساختمان ساخته شده به سبک پست مدرن و نماد این معماری است.

این خانه را رابرت ونچوری برای مادرش در سال ۱۹۶۲ در نزدیکی شهر فیلادلفیا در ایالت پنسیلوانیا در آمریکا ساخت، ونچوری در طرح خود از نمادهایی همچون بام شیبدار، پنجره ، قوس سر در ورودی و لوله دودکش استفاده کرد که در غرب از جمله در آمریکا، نمادها و نشانه های یک خانه شمرده می شود. هر کس در غرب، در نگاه اول، این ساختمان را به عنوان یک خانه ی مسکونی تشخیص می دهد. اگر چه نمای این ساختمان به صورت متقارن طراحی شده، ولی به دلیل پیچیدگی ها و ملزومات خاص در چیدمان اتاق ها، در نمای ساختمان پنجره ها به صورت نامتقارن طراحی شده اند.

در سمت راست فضاهای نیمه خصوصی، همچون آشپزخانه ، پذیرایی و ناهار خوری قرار دارد. در سمت چپ فضاهای خصوصی، همچون اتاق های خواب و حمام طراحی شده است. این عدم تقارن و دوگانگی در چیدمان پلان، در نما توسط بام شیبدار ، دیوار زیر دودکش و قوس تزئینی در بالای سر در ورودی به یگانگی و وحدت تبدیل شده است، لذا وحدت و یکپارچگی از طریق حذف آلمانهای مختلف ساختمان به دست نیامده، بلکه همه تناقضات و پیچیدگی های خانه در این طرح وجود دارد و وحدت در عین کثرت با شامل نمودن کلیه موارد موجود در بنا پدید آمده است

خانه مادر ونچوری

این خانه در عین داشتن تقارن نامتقارن ، در عین وحدت، دارای کثرت و در عین پیچیدگی و تضاد در فرم، دارای قرائت ساده برای عامه مردم به عنوان یک خانه مسکونی است

بیوگرافی معماران معماری هنر بیوگرافی

از دهه ی شصت میلادی، موضوع پست مدرن در معماری به صورت یک سبک مهم مطرح شد و انتقادات زیر بنایی به اندیشه ی منطق گرا و تکنومدار معماری مدرن وارد گردید. آغازگر این جنبش کسی نبود مگر یکی از شاگردان لوی کان به نام رابرت ونچوری.خانه مادر ونچوری (۶۴ – ۱۹۲۶) اگر از نظر کوربوزیه خانه ماشینی است برای زندگی، از نظر رابرت ونچوری خانه خانه است و باید دارای نمادهای خانه در هر فرهنگ و جامعه باشد.

خانه مادر ونچوری ، اولین ساختمان ساخته شده به سبک پست مدرن و نماد این معماری است. این خانه را رابرت ونچوری برای مادرش در سال ۱۹۶۲ در نزدیکی شهر فیلادلفیا در ایالت پنسیلوانیا در آمریکا ساخت، ونچوری در طرح خود از نمادهایی همچون بام شیبدار، پنجره ، قوس سر در ورودی و لوله دودکش استفاده کرد که در غرب از جمله در آمریکا، نمادها و نشانه های یک خانه شمرده می شود. هر کس در غرب، در نگاه اول، این ساختمان را به عنوان یک خانه ی مسکونی تشخیص می دهد

بیوگرافی معماران معماری هنر بیوگرافی

اگر چه نمای این ساختمان به صورت متقارن طراحی شده، ولی به دلیل پیچیدگی ها و ملزومات خاص در چیدمان اتاق ها، در نمای ساختمان پنجره ها به صورت نامتقارن طراحی شده اند. در سمت راست فضاهای نیمه خصوصی، همچون آشپزخانه ، پذیرایی و ناهار خوری قرار دارد. در سمت چپ فضاهای خصوصی، همچون اتاق های خواب و حمام طراحی شده است.

این عدم تقارن و دوگانگی در چیدمان پلان، در نما توسط بام شیبدار ، دیوار زیر دودکش و قوس تزئینی در بالای سر در ورودی به یگانگی و وحدت تبدیل شده است، لذا وحدت و یکپارچگی از طریق حذف آلمانهای مختلف ساختمان به دست نیامده، بلکه همه تناقضات و پیچیدگی های خانه در این طرح وجود دارد و وحدت در عین کثرت با شامل نمودن کلیه موارد موجود در بنا پدید آمده است

بیوگرافی معماران معماری هنر بیوگرافی  بیوگرافی معماران معماری هنر بیوگرافی  بیوگرافی معماران معماری هنر بیوگرافی  بیوگرافی معماران معماری هنر بیوگرافی  بیوگرافی معماران معماری هنر بیوگرافی  بیوگرافی معماران معماری هنر بیوگرافی  بیوگرافی معماران معماری هنر بیوگرافی  بیوگرافی معماران معماری هنر بیوگرافی  بیوگرافی معماران معماری هنر بیوگرافی

خانه مادر ونچوری

ونچوری بر روی خانه مادرش ۵ سال کار کرد. وی میدانست احتمال دارد به زحمت بیفتد.او بعدها اغتراف کرد که« مقابله کردن با تمایلات دشوار و ناراحت کننده است… هنوز به خاطر دارم که رسدن به این ساختمان چقدر برایم مشکل بود.»اما برای معمار جوان با استعداد و نوشکفته ای که طی اولین سفرش به اروپا در ابرها سیر کرده بود، راه دیگری باقی نمانده بود.او رم باستان و کنونی را بهشت معماری میداند.ونچوری خواست که نه از روی عادت بلکه از طریق حس آکاهانه ای از گذشته توسط سنت که متفکرانه مورد توجه قرار می گیرد ،راهنمایی شود.از نظر او معماران کنونی تنوعی از زشتیها را در کنار هم قرار میدهند.ونچوری میگوید:«Less is bore! »این گفته شاید دومین بیانیه مشهور معماری مـــــــدرن است که میــــــــس وندر روهه (Miss van der Rohe ) اولین بار Less is more!)) را عنوان کرد.

مادر ونچوری دختر و همسر مهاجران ایتالیایی برخی از ممانعت های عملی را تحمیل کرد: او پول زیادی برای خرج کردن نداشت،همچنین چیزی برای تظاهر.آنطور که ونچوری به خاطر می آورد با فرهنگ، اجتماعی و صلح طلب بود . وانا ونچوری عاشق خانه ای است که پسرش برایش ساخته است.

بعد از اینکه وانا در سال ۱۹۷۵درگذشت خانه جزء اموال توماس هاگز تاریخ شناس و همسرش آگاتا شد.هردو آنها به این خانه علاقه مندند و هنوز پس از گذشت چندین دهه چیزهای تازه ای را کشف می کنندمادر ونچوری دختر و همسر مهاجران ایتالیایی برخی از ممانعت های عملی را تحمیل کرد: او پول زیادی برای خرج کردن نداشت،همچنین چیزی برای تظاهر.آنطور که ونچوری به خاطر می آورد با فرهنگ، اجتماعی و صلح طلب بود . وانا ونچوری عاشق خانه ای است که پسرش برایش ساخته است.

بعد از اینکه وانا در سال ۱۹۷۵درگذشت خانه جزء اموال توماس هاگز تاریخ شناس و همسرش آگاتا شد.هردو آنها به این خانه علاقه مندند و هنوز پس از گذشت چندین دهه چیزهای تازه ای را کشف می کنند

آگاتا هاگز با چشمان دقیق هنر مندانه اش از خانه بعنوان اثری هنری مراقبت میکند.با این وجود او اصرار دارد که این خانه احتیاج به تزئینات دیگری هم دارد! طاق میانی سقف اتاق نهار خوری ، دیوارهای خمیده و خطوط مورب درون مستطیل پایه ای خانه ، شگفتیهایی ـ که حالا پله است ـ با راهها و قسمتهایی که دگرگون شده است، راه ورودی ، شومینه اتاق نشیمن و راه پله های منتهی به طبقه بالا تمام دستکاری کردنها را برای مکانها مورد بررسی قرار می دهند.

اتاق ورودی بسیار بزرگ است. سنتوری آن عمیق است و دودکش بلند دارد.در داخل به شومینه ای بلند بر میخوریم که سر بخاری بسیار بلند دارد.اما این موارد بیان کننده خانه مجلل گونه هستند که آگاتا چنین شومینه بزرگی را طراحی کرده است با آن جا شمعی های عجیب و غریب.

صندلی چوبی کوچکی جنب دیکشنری بزرگ در پنجره واقع در استودیو قرار دارد.به این خاطر دنیس اسکات براون ( همسر رابرت ونچوری) خانه ره به توله سگی با پاهای کوتاه تشبیه می کند.او به مراجع تاریخی غنی اشاره میکند. ونچوری گاهی علاقه زیادش به پورتاپیای میکل آنژو تاثیر آن بر روی اثر وانبرگ قصر بلنهم در انگلستان را نشان میدهد.اسکات براون افزود:چنانچه خانه های آمریکایی در قسمت جلو مانند «ملکه آن» و در پشت مانند« مری آن » باشند این خانه در قسمت جلوئی از پالادیو الگو گرفته است و در قسمت عقبی از آلتو.

خانه مادر ونچوری ، او از نمادهایی هم چون بام شیب دار، پنجره، قوس سردر ورودی، لوله دودکش استفاده کرده که در غرب از جمله در امریکا نمادی و نشانه های یک خانه شمرده می شود. هر کس در غرب در نگاه اون این ساختمان را به عنوان یک خانه مسکونی تشخیص می دهد.

اگر چه نمای این ساختمان به صورت نامتقارن طراحی شده اند. ( توجه ونچوری به داخل و خارج بنا به طور هم زمان، و پلان را به خاطر نما تغییر نداده و حفظ کرده است.)

در سمت راست فضاهای نمیه خصوصی هم چون آشپزخانه، پذیرائی و ناهار خوری قرار دارد، در سمت چپ فضاهای خصوصی هم چون اتاق های خواب و حمام طراحی شده است.

این عدم تقارن و دوگانگی در چیدمان پلان در نما توسط بام شیب دار، دیوار زیر دودکش و قوص تزئینی در بالای سردر ورودی به یگانگی و وحدت تبدیل شده است. لذا وحدت و یکپارچگی از طریق خذف المان های مختلف ساخ خانه در این طرح وجود دارد تمان به دست نیامده بلکه همه تناقضات و پیچیدگی های دو عنصر قائم یعنی دودکش بخاری و پلکان به نظر می آید برای قرار گرفتن در قسمت مرکزی رقابت دارند، این عناصر که یکی ذاتاً پر و دیگری تهی است از نظر شکل و موقعیت در سازش هستند به این معنی که هر کدام در جهت دیگری منحرف می شود تا دو گانگی قسمت مرکزی را که خود ایجاد کننده آن هستند تبدیل به وحدت نمایند . از یک طرف بخاری و دودکش تغییر شکل داده، کمی حرکت می نمایند، از جهت دیگر پلکان به خاطر دودکش ناکهان عرض خود را کم کرده و مسیر را عوض می نماید. ( همان پیچیدگی که ونچوری به آن اعتقاد دارد ) در داخل خانه، اتاق ها به وسیله دیوارهایی زاویه دار تعریف شده اند به گونه ای که ابعاد اتاق ها دچار اختلال شده و در نگاه کلی راحتی و آسایشی که نمای بیرونی به آن اشاره می کند، در فضای داخلی تکذیب می شود .

شکل استوار دیواری در پلان تاکیدی به یک حفاظ سخت و خشک دارند در حالی که وجود دانه های بزرگ، این حفاظ سخت و خشک را می شکند و خود تضاد ایجاد می کند.

خانه گیلد

یک بنای عریان برای نگهداری سالمندان در فیلادلفیا ساختمان ۶ طبقه و آجری که بنایی مانند ویترین فروشگاه دارد یک علامت تابلو مانند و یک آنتن تلویزیون برنزی غول پیکر که با وضعیت مشخصی بر روی بام قرار گرفته است جلب توجه می کند. ساختمان در ظاهر زشت و معمولی به نظر می رسد زیرا اولین ساختمانی است که قبل از پست مدرن به منزله روگردانی و انکار تمام چیزهایی است که مدرنیسم برای بیش از چهل سال ارائه کرده بود به شمار می آید .

ونچوری این خانه را از نظر بی ذوقی و بی روحی کنایه ای بر مشابهت و هماهنگی آن با ساختارهای درون شهری اطراف آن می داند . ابعاد و سایز بنا، پس نشستگی ها و پنجره های بی سابقه با سایز متفاوت همگی تداعی کننده یک بلوک ساختمانی عمومی هستند و آنتن تلویزیون، تصویری طعنه آمیز از فعالیت های تفریحی اولیه ساکنان این محل می باشد. در سطحی بالاتر ترکیب بندی این خانه از نظر کلاسیک کاملاً‌ منظم و نمای اصلی با یک ستون مرمرین صیقلی که در مرکز ورودی قرار گرفته محکم و ثابت شده است.

این بنا به صورت یکدست به طرف بالا و به سمت یک قالب تزئینی مستدیر که در بالای درگاه واقع شده می رود

بیوگرافی معماران معماری هنر بیوگرافی

طرح موزه ملی لندن ۱۹۸۰

رابرت ونچوری به همراه همسرش این مرکز را طراحی کردند. ساختمان ۳ نما دارد. طراحی نمای ساختمان با خصوصیات محله است:

۱ – یک نمای سنتی که سمت یک موزه تاریخی قرار دارد.
۲- یک نمای مدرن که سمت خیابان و ساختمان های مدرن قرار دارد.
۳ – نمای داخل کوچه که همگون با بافت محلی است.

بیوگرافی معماران معماری هنر بیوگرافی  بیوگرافی معماران معماری هنر بیوگرافی  بیوگرافی معماران معماری هنر بیوگرافی  بیوگرافی معماران معماری هنر بیوگرافی

تجزیه وتحلیل نمونه ای از نقد معماری دوره پست مدرن

رابرت ونچوری از منتقدان معماری معاصر است که با کتاب پیچیدگی و تضاد در معماری به عنوان منتقد و نظریه پرداز معماری پست مدرن مطرح شد. با ذکر نمونه ای از نقد او به پیچیدگی و تضاد در مقابل ساده سازی یا شگرف نمایی “معماران ارتدوکس مدرن تمایل داشته اند تا پیچیدگی را به گونه ای ناکافی یا نا منسجم به رسمیت بشناسند. این گروه از معماران، در تلاششان برای قطع رابطه با سنت و شروع مجدد همه چیز، عناصر ابتدایی و اولیه را به زیان عناصر متنوع و پیچیده تقدیس کردند. آن ها، به عنوان شرکت کنندگان در یک جنبش انقلابی، تازگی نقش های مدرن را ستایش کردند و پیچیدگی های آن ها را به دست فراموشی سپردند. آنان در نقش اصلاح گر، به گونه ای پیوریتنی از جدایی و طرد عناصر، به جای تضمین الزامات مختلف و سازگار کردن آن ها، دفاع کردند. فرانک لوید رایت، به عنوان یکی از پیشگامان نهضت مدرن و کسی که با شعار «حقیقت در برابر جهان» بزرگ شد، نوشت:

«منظرهایی از چنان سادگی بسیار گسترده و دوررس در مقابل من گشوده خواهد شد و چنان هماهنگی هایی در ساختمان پدیدار خواهد شد که تفکر و فرهنگ جهان مدرن را دگرگونی و تعمق بخشد. این باور من است. » و لوکوربوزیه، یکی از بنیان گذاران ناب گرایی، از صور بزرگ اولیه ای سخن گفت که به ادعای او «متمایز و بدون ابهام» بودند.

معماران مدرن، به استثنای معدودی از آنها، ابهام را به دور افکندند. اما اکنون موضع ما متفاوت است. «در همان حال که مسائل از حیث کمیت، پیچیدگی و دشواری رشد می کنند، سریع تر از گذشته هم تغییر می کنند» و بیش تر محتاج رویکردی هستند که اگوست هکشر توصیف می کند: «انتقال از دیدگاهی نسبت به زندگی به عنوان چیزی ماهیتاً ساده و منظم به دیدگاهی از زندگی به مثابه چیزی پیچیده و طنز آمیز، مسیری است که هر فرد با رسیدن به بلوغ آن را طی می کند. اما بعضی از اعصار این تحول را تشویق می کنند. در آن ها نگرش پارادوکسیکال یا دراماتیک ، کل صحنه ی فکری را تحت الشعاع قرار می دهد… در میان سادگی و نظم، عقل گرایی متولد شده است، اما عقل گرایی عدم کفایت خود را در هر عصر خیزش اثبات کرده است.

بنابراین تعادل باید از تقابل افراد خلق شود. آن آرامش درونی که انسان ها به دست می آورند. باید نشان تنشی میان تقابل ها و عدم تعیین ها باشد… احساس تمایلی نسبت به پارادوکس اجازه می دهد چیزهای ظاهراً نامتشابه کنار یکدیگر وجود داشته باشند و همان عدم تجانس آن ها نوعی از حقیقت را القا می کند.

عقلانی کردن به خاطر ساده کردن هنوز رایج است، گرچه این گونه عقلانی کردن ها از استدلال های اولیه ظریف تراند. آن ها بسط هایی در پارادوکس با شکوه میس وندرو محسوب می شوند که می گفت: «کم تر، بیش تر است».
آموزه ی کم تر،*بیش تر* است بر پیچیدگی مرثیه می خواند و طرد را به خاطر مقاصد بیانی توجیه می کند. این آموزه یقیناً به معمار اجازه می دهد «در تعیین مسائلی که می خواهد حل کند به شدت انتخاب گر باشد. اما اگر روح معمار باید به شیوه ی نگرش خاص خود به جهان متعهد باشد، چنین تعهدی یقیناً به این معناست که معمار تعیین می کند که مسائل چگونه باید حل شوند نه این که بتواند تعیین کند که کدام مسائل را حل خواهد کرد.

او فقط به بهای جدا کردن معماری از تجربه ی زندگی و نیازهای جامعه می تواند ملاحظات مهم را طرد کند. اگر ثابت شود بعضی مسائل غیر قابل حل اند، او می تواند این را بیان کند:
در نوع تضمین کننده و نه طرد کننده ی معماری جایی برای قطعات مختلف، برای تضاد، برای بداهه، و برای تنش های حاصل از آن ها وجود دارد. پاویون های عالی میس وندرو الزامات معتبری برای معماری دادند، اما جنبه ی انتخابی محتوا و زبان آن ها محدودیت و در عین حال قدرت شان محسوب می شود.
جایی که سادگی نتواند کار کند، خاصی و ناپختگی حاصل می شود، ساده سازی پرهیاهو به معنای بی روح و ملال آور است. کم تر، کسل کننده است .
با دقت در متن فوق، مشاهده می شود که نقد اصلی رابرت ونچوری به معماری مدرن، تاکید آن معماری و معماران برتر آن بر سادگی و استفاده از فرم های اصلی و خالص و تزیینات می باشد.
از آنجا که نحوه ی نگرش علم به جهان هستی در دهه ی شصت و هفتاد میلادی بسیار متحول شد و رویکرد دانشمندان و فیلسوفان به جهان هستی با پیچیدگی همراه شد، متفکران معماری دوره ی پست مدرن هم با تکیه بر آن رویکرد، توجه بسیاری به مسئله ی پیچیدگی و تضاد در معماری نمودند و از این طریق نقدهای اساسی و ریشه ای بر معماری مدرن و اندیشه های پیشگامان آن وارد کردند. بنابراین می توان تاثیر روح زمان را در نقد معماری دوره پست مدرن مشاهده کرد.
از دیگر مسائلی که می توان به آن اشاره کرد، ویژگی شخصیتی رابرت ونچوری است. او همواره به بی نظمی علاقمند بود و سعی می کرد در همه ی احوال، نظم موجود را بشکند و به بی نظمی بپردازد. انتقال از دیدگاهی نسبت به زندگی به عنوان چیزی ماهیتاً ساده و منظم به دیدگاهی از زندگی به مثابه چیزی پیچیده و طنز آمیز مسیری است که هر فرد با رسیدن به بلوغ آن را طی می کند.
پس از مطالعه ی نقد او بر معماری مدرن، متوجه می شویم که او در برابر نظم معماری مدرن، بی نظمی را مطرح می کند که حاصل دیدگاه او نسبت به جهان هستی است.

در مجموع می توان نتیجه گرفت که در نقد دوره ی پست مدرن مسائل متعددی مانند: ویژگی های شخصیتی منتقد، تحولات جامعه، روح زمانه، مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی مطرح در محیط اثر معماری و … تاثیرگذارند و نمی توان در این دوره بصورت تک بعدی به نقد اثر پرداخت. بلکه دیدگاه چند بعدی نگر بر تجزیه و تحلیل و نقد پدیده ها حاکم شده است.

گرایشات پست مدرن در معماری

پست مدرن در معماری را می توان با مفاهیمی همچون تاریخ گرایی ، سنت گرایی ، منطقه گرایی همراه با خرد گرایی دید که به نوعی در ادامه سبکهای گذشته و تبدیل آن به امروز باشند و تلفیقی از آنچه بوده تا به امروز هست . در این مسیر دو محور معماری سپید و معماری پست مدرن نام برد.
معماری سپید را بعضی همچون چالز جنکس لیت مدرن می دانند که در واقع چنین نیست هر چند که معماری سپید را می توان در ادامه و تعالی تفکرات معماری مدرن بین المل دانست و لی هرگز مدرن نبوده است چرا معماری سپید در تعمل یا اجتماع است و نوعی پیوند ر با جامعه بر قرار می کند که فضا های عمومی و خوصوصی را در پیوند و مجزا از هم معرفی می کند . این معماری را به علت اینکه معماری به رنگ سپید را ارائه می کند و به نوعی به مخالفت با ونچوری پرداخته و با تعالی افکار لوکوربوزیه می پردازد و در فرم به پیچیدگی و گوناگونی پناه می برد را می توان و از این لحاظ که ماهیت دوگانه ای را نیز داراست به پست مدرن نسبت داددر واقع معماری سپید را می توان آوانگار پست مدرن نامید که به نوعی مدرن بین المل را یک قدم به جلو برد اما آن را در پرده ابهام و چند گانگی رها نمود که این مشخصات را میتوان در سردمداراین کار ریچارد میر دید هر چند افراط در بعضی از تفکرات این گرایش به دست همچون آیزنمن پدیده معماری واسازی را متولد نمود.

اما معماری را که امروزه بیشتر تحت عنوان پست مدرن می دانیم که پیشگام و نظریه پرداز آن را ونچوری می دانند .ونچوری طی مقاله ای که در سال ۱۹۶۶ در نیویورک ارائه کرد۲۳ در آن به صراحت با چهار اصل به تعریف معماری مورد نیاز روز پرداخت که این چهار اصل را از ویژگیهای معماری پست مدرن بعدها نیز عنوان گردیدکه عبارتند:
معماری غیر سر راست باید باشد.
پیچیدگی و تضاد در معماری باید در مقابل ساد ساری با ژرف گرایی وارد معماری گردد .
سطوح متضاد که در واقع مسئله هم آن و هم این را در معماری وارد نمود.
تطبیق و محدودیت نظم را که تحت عناصر متعارف و التزام کل غامض را معرفی می کند که طی این چهار اصول ونچوری به مبارزه با معماری مدرن پرداخته است .اما معماری پست مدرن درادامه معماری سپید نیز می تواند باشد که به نوعی در ادامه راه آن و حذف مسئله تفکرات پیشگامان مدرنیسم است و چالز جنکس نیز معماری پست مدرن را دارای این ویژگیها تعریف می کند مردم پسند و همراه با عقاید عده کثیری از مردم جز گرا است که در جزئیات به سنتها پرداخته البته به اختیار دارای طنز ومزاج است که همراه با نوعی نماد سازی است.
معماری است دارای تمثیل و استعاره که به نوعی برداشتی از تاریخ نیز هست .
این معماری به تصویر سازی می پردازد که به نوعی فریب نمایی نیز هست که به ارائه عدم واقعیت می پردازد.
در این معماری به نوعی به تبعیین و تجلی پیوند می پردازد.
معماری پست مدرن به فرمهای معمول و انتزایی می پردازد .
دراین معماری سعی شده است که به نوعی خوشه چین است و از هر مکتبی چیزی را دارد .
معماری همرا با تزئینات و تضاد است .

کتاب شناسی

پیچیدگی و تضاد در معماری
•    Complexity and Contradiction in Architecture, The Museum of Modern Art Press, New York 1966.
آموزش از لاس وگاس
•    Learning from Las Vegas (with Denise Scott Brown and Steven Izenour), MIT Press, Cambridge MA, 1972, revised 1977
شمایل نگاری و الکترونیک بر اساس یک معماری عمومی
•    Iconography and Electronics upon a Generic Architecture : A View from the Drafting Room, MIT Press, 1998
معماری به عنوان نشانه ها و نظام ها
•    Architecture as Signs and Systems: for a Mannerist Time (with Denise Scott Brown), Harvard University Press, 2004. ISBN 0674015711

کارهای اخیر رابرت ونچوری

کلیسای دانشگاه Episcopal
•    Episcopal Academy Chapel; Newtown Square, Pennsylvania (2008)
کتابخانه Dumbarton Oaks
•    Dumbarton Oaks Library, Harvard University; Washington, D.C. (2005)
ساختمان علوم کارشناسی، انستیتو علوم زندگی و مجتمع عمومی Palmer ، دانشگاه Michigan
•    Undergraduate Science Building, Life Sciences Institute and Palmer Commons complex, University of Michigan; Ann Arbor, Michigan (2005)
ساختمان پژوهش علوم زیست شناسی پزشکی، دانشگاه Kentucky
•    Biomedical Biological Science Research Building (BBSRB), University of Kentucky; Lexington, Kentucky (2005)
کتابخانه Baker/Berry، کالج Dartmouth
•    Baker/Berry Library, Dartmouth College; Hanover, New Hampshire (2002)
اولین مرکز دانشگاهی، دانشگاه Princeton
•    Frist Campus Center, Princeton University; New Jersey (2000)
کتابخانه مجموعه ویژه Rauner، کالج Dartmouth
•    Rauner Special Collections Library, Dartmouth College; Hanover, New Hampshire (2000)
•    Perelman Quadrangle, University of Pennsylvania; Philadelphia (2000

 

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده − هفت =

بستن