آموزش

زندگی , افکار , هدف – آموزش زبان انگلیسی Learning English 13

زندگی , افکار , هدف . بی شک در مسیر زندگی داشتن افکار والا , کمک شایانی به رسیدن اهداف…

بیشتر بخوانید »
آموزش

۱۷ اصل کار تیمی – جان سی ماکس ول – بخش دوم

۱۷ اصل کار تیمی نوشته ” جان سی ماکس ول ” کتابی است ارزشمند , که در ۱۷ اصل ,…

بیشتر بخوانید »
آموزش

۱۷ اصل کار تیمی – جان سی ماکس ول – بخش اول

۱۷ اصل کار تیمی نوشته ” جان سی ماکس ول ” کتابی است ارزشمند , که در ۱۷ اصل ,…

بیشتر بخوانید »
آموزش

زندگی زیبای شخصی – آموزش زبان انگلیسی Learning English 12

زندگی هر شخص و زیبایی های زندگی , نیازمند باور به خویشتن , اراده , تغییر پذیری , هدفگذاری و…

بیشتر بخوانید »
آموزش

عشق , عاشق , Love – آموزش زبان انگلیسی Learning English 11

عشق , عاشق , عشاق , عشق ورزیدن و دوست داشتن  , واژه هایی هست که همواره در طول تاریخ بیانگر…

بیشتر بخوانید »
آموزش

آموزش حروف فارسی و انگلیسی – واو – ه – ی به همراه تصاویر و نقاشی های جذاب

آموزش تصویری حروف فارسی و انگلیسی - واو - ه - ی

بیشتر بخوانید »
آموزش

آموزش حروف فارسی و انگلیسی – ل – م – ن به همراه تصاویر و نقاشی های جذاب

آموزش تصویری حروف فارسی و انگلیسی - ل - م - ن

بیشتر بخوانید »
آموزش

آموزش حروف فارسی و انگلیسی – ف – ق – ک – گ به همراه تصاویر و نقاشی های جذاب

آموزش تصویری حروف فارسی و انگلیسی - ف - ق - ک - گ

بیشتر بخوانید »
آموزش

آموزش حروف فارسی و انگلیسی – ط – ظ – ع – غ به همراه تصاویر و نقاشی های جذاب

آموزش تصویری حروف فارسی و انگلیسی - ط - ظ - ع - غ

بیشتر بخوانید »
آموزش

آموزش حروف فارسی و انگلیسی – س – ش – ص – ض به همراه تصاویر و نقاشی های جذاب

آموزش تصویری حروف فارسی و انگلیسی - س - ش - ص - ض

بیشتر بخوانید »
بستن