آموزشکتابخوانی

برنامه – تصمیم – ابرام – بیندیشید و ثروتمند شوید Think and grow rich بخش هفتم

برنامه , تصمیم , ابرام سه رکن اساسی دیگر

از کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید ,

اثری سازنده از ناپلئون هیل , بر اساس آموزه های اندرو کارنگی است .

اگر ما بتوانیم یاد بگیریم مانند ثروتمندان بیندیشیم , می توانیم موفقیت و ثروت را کشف کنیم .

فصل هفتم

برنامه ریزی سازمان یافته

هیچکس به تنهایی تجربه ، آموزش ، توانایی و دانش کافی ندارد که با آن به ثروت کلان برسد .

باهوشترین افراد بدون داشتن برنامه های معین و عملی نمی توانند موفق شوند

بدانید که شکست موقتی ، به مغهوم ناکامی دایمی نیست .

موفقیت شما هرگز از اندازه درستی برنامه شما فراتر نمی رود .

انسان تا زمانی که خودرا شکست خورده نپندارد ، شکست خورده نیست .

دستیابی به پیروزی بدون پشت سر گذاشتن شکستهای موقتی تقریبا امکان پذیر نیست .

یک برنده هرگز متوقف نمی شود .

هنگام انتخاب اعضای گروه همکاران خود ، کسانی را انتخاب کنید که شکست را جدی نگیرند .

تمام موفقیتهای بزرگ با دریافت وجوه جبرانی برای خدمات شخصی یا با فروش نقطه نظر شکل گرفته اند .

اغلب رهبران بزرگ زمانی پیرو بوده اند

اشخاصی که نمی توانند با هوش و ذکاوت از یک رهبر پیروی کنند نمی توانند خود یک رهبر بزرگ شوند .

یک پیرو با هوش و با فراست امتیازات متعدد دارد که از جمله آ ن می توان به کسب دانش از خود رهبر اشاره کرد .

ویژگیهای مهم رهبری :

شجاعت ادامه دار بر اساس شناخت از خویشتن و از افراد مقابل

توان کنترل خویشتن

داشتن احساس انصاف و عدالت

قاطعیت در تصمیم گیری

داشتن برنامه های مشخص

رهبر باید از پیروان خود فعال تر باشد .

شخصیت خوشایند

احساس همدلی و همدردی

احاطه بر امور

تمایل به قبول مسئولیت

همکاری – رهبری مستلزم قدرت و قدرت مستلزم همکاری است .

۱۰ علت مهم شکست رهبری

نا توانی در سازماندهی

فقدان فرو تنی … بزرگترین شما کسی است که بیشتر به دیگران خدمت کند .

دنیا به افراد نه به دلیل علم واطلاعاتشان بلکه به خاطر کارشان و به خاطر ترغیب دیگران به کار پاداش می دهد .

ترس از رقابت پیروان

فقدان تصور و تخیل

خودخواهی …. رهبر بزرگ کسی است که همه موفقیتها را به همکاران خود نسبت می دهد .

افراط

فقدان صمیمیت

تاکید بر اختیار و اقتدار

تاکید بر سمت و عنوان

……………….

راههای استفاده افراد از آموزشهای رسمی

دنیا با تغییر و تحول شدیدی روبروست و معنای آن این است که باید زمینه را برای هماهنگ شدن با این تغییرات آماده نمود .

کی و چگونه متقاضی سمت جدید شویم :

اداره کاریابی

درج آگهی در جراید تجاری

نوشتن درخواستهای شخصی برای احراز مشاغل

درخواست دادن از طریق آشناییهای شخصی

تقاضای شخصی برای کار

اطلاعاتی که باید به صورت نوشته ارائه شوند :

بازرگانان موفق کسانی را استخدام می کنند که با هنر روانشناسی و تبلیغ برای ارائه ویژگیها و خصوصیات کالای خود آگاه باشند .

تحصیلات – تجربه  – سوابق  – برای پست مشخص درخواست نامه بدهید  – کیفیات خودرا برای شغلی که متقاضی آن هستید بیان کنید  – پیشنهاد کنید که مدتی را به صورت آزمایشی کارکنید  – کسب اطلاع از فعالیت کارفرمای احتمالی  – توجه داشته باشید که لزوما وکیلی که درباره علم حقوق اطلاع بیشتر دارد پیروز نمی شود .پیروز وکیلی است که خودرا برای حضور در دادگاه به طور موثر آماده می کند .

ظرافت و دقت در تهیه درخواست نامه شغلینشانه دقت شماست .

هنگام تایپ درخواست نامه از بهترین کاغذ موجود استفاده کنید .

ادب و خدمات مفاهیم تعیین کننده تجارت امروز هستند .

کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده وطرز ارائه آن تا حدود زیاد تعیین کننده قیمت و ادامه اشتغال است .

باید به کمیت و کیفیت عادت کنید .

کارنگی : بر این حقیقت تاکید داشت اشخاصی را که به لحاظ کمی و کیفی در شرایط مطلوب باشند اما روحیه هماهنگ نداشته باشند را استخدام نمی کند .

توجه داشته باشید که مغزهای شایسته و با صلاحیت اگر به گونه ای موثر به بازار ارائه شوند در مقایسه با فروش کالا سرمایه های مطلوبتری هستند .

۳۱ دلیل عمده شکست و ناکامی :

اشکالات جسمانی

نداشتن هدف مشخص در زندگی

نداشتن اشتیاق برای پیشرفت و ترقی

تحصیلان نا مکفی – مشکل فلج کننده ای است – آموزش دیده کسی است که می تواند خواسته هایش را بدون خدشه دار ساختن حقوق دیگران برآورده سازد . تحصیل تنها مسئله دانش را در بر نمی گیرد بلکه مشمول دانشی می شود به صورت موثر مورد استفاده قرار می گیرد .

نداشتن نظم وترتیب – ناشی از کنترل خویشتن است – تسلط بر خویشتن دشوارترین کاری است که هر کس می تواند بکند .

نداشتن سلامتی

تاثیرات نا مطلوب محیطی در دوران کودکی

تنبلی و مسامحه

نداشتن مداومت و پشتکار

شخصیت منفی

کنترل نکردن امیال جنسی

میل کنترل نشده برای دستیابی به چیزی در ازائ هیچ

نداشتن عزم راسخ در تصمیم گیری

هراسهای ۶ گانه

انتخاب همسر نا مناسب

احتیاط بیش از اندازه

انتخاب همکاران اشتباه

خرافات وتعصب

انتخاب شغل نا مناسب

فعالیتهای غیر متمرکز

خرج کردن بی حساب

نداشتن دلگرمی

ناشکیبایی

رعایت نکردن حد اعتدال

نا توانی در همکاری با دیگران

ثروت بادآورده – ثروتمند شدن سریع اغلب از فقر و تنگدستی خطرناکتر است .

نداشتن صداقت

نفس پرستی و خودپرستی

کارهای حدسی

نداشتن سرمایه

………….سایر دلایل

بازاریابی موثر خدمات شخصی ایجاب می کند که هر کس قدمی به جلو بردارد و پیشرفت کند .

حتی اگر این پیشرفت کند وآرام باشد .

درک کامل اطلاعات ارائه شده برای بازاریابی خدمات خود لازم است .

بعد از ازادی فکر و اندیشه ، غذا ، لباس و مسکن سه نیاز اصلی همه مردم را در زندگی تشکیل می دهد .

سرمایه منحصر به پول نیست . در کنار پول باید به وجود افراد با هوش و برنامه های سازمان یافته و

برنامه ریزی های دقیق اشاره کرد که امکان استفاده موثر از پول را فراهم می سازد

پول بدون مغز واندیشه خطرناک است ، اما اگر از آن به درستی استفاده شود مهمترین بخش پیشرفت و تمدن است .

از ثروت و فرصت بدون سازمان کاری ساخته نیست .

برای انباشت ثروت تنها یک راه مفید و مطمئن وجود دارد و آن ارائه خدمات مفید است .

اگر کسی از آموزش ، استعداد و تجربه بیشتری برخوردار باشد می تواند مبالغ هنگفتی از ثروت را جذب کند و بالعکس

… هدفی انتخاب کنید ، برنامه ای تدارک ببینید و آن را به اجرا بگذارید .

نمی توان ثروت را در ازائ هیچ چیز بدست آورد … به حکم این قانون تا چیزی ندهید ، چیزی دریافت نمی کنید .

فصل هشتم

تصمیم گیری , غلبه بر تردید و دو دلی

موفقیت را نیازی به توضیح نیست

از بین عوامل شکست و ناکامی ، ناتوانی در تصمیم گیری از جمله مهمترین دلایل شکست و نا کامی است .

افراد مشخص از ویژگی تصمیم گیری سریع برخودار بوده اند .

به استثنای همکارانی که برای خود انتخاب کرده اید اجازه ندهید دیگران در تصمیم گیری شما دخالت کنند

در انتخاب همکاران دقت به خرج دهید .

کسانی را انتخاب کنید که با شما هماهنگ وهمدرد باشند .

۶ اصل : میل ، تصمیم گیری ، ایمان ، مداومت ، کارگروهی و برنامه ریزی سازمان یافته

اندیشه همراه با میل شدید می تواند خود را به هم ارز فیزیکی خود تبدیل کند .

رهبران در هر بخش از زندگی تصمیمات سریع و قاطع می گیرند .

دنیا از روی عادت به اشخاصی که گفتار و کردارشان نشان می دهد که به کجا می روند روی خوش نشان می دهد .

لازمه عزم راسخ در تصمیم گیری شجاعت است .

فصل نهم

ابرام

ابرام و مداومت عاملی حیاتی برای تبدیل میل به هم ارز پولی آن است .

مبنای مداومت و پایداری ، قدرت اراده است .

در ادامه بخش های بعدی با ما همراه باشید .

کتاب خرید کنید , کتاب بخوانید , کتاب هدیه دهید

سانیبا : همیشه , همه جا , برای همه

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 − نه =

بستن