سانیبا
همیشه همه جا برای همه

آموزش ریاضی کودکان با اشکال ساده – نوم نوم و دادو – درس سه – ۳

0 16

آموزش ریاضی کودکان

آموزش آموزش ریاضی به کودکان آموزش کودکان نوم نوم و دادو نقاشی کودک ریاضی Children's drawing

نوم نوم و دادو آمدند پیش شما و درس اول آموزش ریاضی کودکان را برای شما هدیه آوردن , آموزش جمع اعداد 

کودکان عزیز سلام . حالتون چطوره ؟ نوم  نوم و دادو به شما سلام میکنند .

بچه های عزیز حالا که اعداد را درس های قبل یادگرفتید در این درس و درس های بعدی میخوایم جمع کردن اعداد را با هم دیگر یاد بگیریم و ببینیم وقتی اعداد با هم جمع میشوند چه عدد جدیدی را درست میکنند.

خوب اگر آماده اید بریم سراغ درسمون

از درس نقاشی خانم و آقای تیبا و بچه کوچولوشون ساتیا که یادتون هست که چقدر شکمو بود ؟ آفرین به شما بچه های باهوش

خانم تیبا ۱ پرتقال به ساتیا داده آقای تیبا هم ۱ پرتقال دیگه به ساتیا میده . الان ساتیا چند تا پرتقال داره ؟

آفرین ۲ تا پرتقال ۲=۱+۱

آموزش آموزش ریاضی به کودکان آموزش کودکان نوم نوم و دادو نقاشی کودک ریاضی Children's drawing
آموزش ریاضی کودکان ۲- سانیبا-www.saniba.org-007-1a1

 حالا که ساتیا ۲ تا پرتقال داره اگر ۱ پرتقال دیگه از خانم تیبا بگیره چند تا پرتقال داره ؟

آفرین ۳ تا پرتقال ۳=۱+۲

آموزش آموزش ریاضی به کودکان آموزش کودکان نوم نوم و دادو نقاشی کودک ریاضی Children's drawing
آموزش ریاضی کودکان ۲- سانیبا-www.saniba.org-007-1b1

ساتیا ۲ تا پرتقال داره خانم تیبا هم ۲ تا پرتقال دیگه به ساتیا میده الان ساتیا چند تا پرتقال داره ؟

آفرین ۴ تا پرتقال ۴=۲+۲

آموزش آموزش ریاضی به کودکان آموزش کودکان نوم نوم و دادو نقاشی کودک ریاضی Children's drawing
آموزش ریاضی کودکان ۲- سانیبا-www.saniba.org-007-1c1

ساتیا ۳ تا پرتقال داره ۱ پرتقال هم از آقای تیبا میگیره الان ساتیا چند تا پرتقال داره ؟

آفرین ۴ تا پرتقال ۴=۱+۳

آموزش آموزش ریاضی به کودکان آموزش کودکان نوم نوم و دادو نقاشی کودک ریاضی Children's drawing
آموزش ریاضی کودکان ۲- سانیبا-www.saniba.org-007-1c2

خانم تیبا ۳ تا پرتقال به ساتیا داده و آقای تیبا هم ۲ تا هندوانه به ساتیا میده الان ساتیا چند تا میوه داره ؟

آفرین ۵ تا میوه ۵=۲+۳

آموزش آموزش ریاضی به کودکان آموزش کودکان نوم نوم و دادو نقاشی کودک ریاضی Children's drawing
آموزش ریاضی کودکان ۲- سانیبا-www.saniba.org-007-1d1

ساتیا ۴ تا گیلاس از خانم تیبا گرفته و آقای تیبا هم یک هندوانه به ساتیا داده الان ساتیا چند تا میوه داره

آفرین ۵ تا میوه ۵=۱+۴

آموزش آموزش ریاضی به کودکان آموزش کودکان نوم نوم و دادو نقاشی کودک ریاضی Children's drawing

 

ساتیا ۴ تا گیلاس داره خانم تیبا هم ۲ تا هندوانه به ساتیا میده الان ساتیا چند تا میوه داره ؟

آفرین ۶ تا میوه ۶=۲+۴

آموزش آموزش ریاضی به کودکان آموزش کودکان نوم نوم و دادو نقاشی کودک ریاضی Children's drawing
آموزش ریاضی کودکان ۲- سانیبا-www.saniba.org-007-1e1

خانم تیبا ۳ تا گیلاس و آقای تیبا ۳ تا پرتقال به ساتیا میدند . چند تا میوه به ساتیا داده شده ؟

آفرین ۶ تا میوه ۶=۳+۳

آموزش آموزش ریاضی به کودکان آموزش کودکان نوم نوم و دادو نقاشی کودک ریاضی Children's drawing

 

ساتیا ۵ تا گیلاس از خانم تیبا گرفته و ۱ دونه هندوانه هم از آقای تیبا گرفته . الان ساتیا چند تا میوه داره ؟

آفرین ۶ تا میوه ۶=۱+۵

آموزش آموزش ریاضی به کودکان آموزش کودکان نوم نوم و دادو نقاشی کودک ریاضی Children's drawing
آموزش ریاضی کودکان ۲- سانیبا-www.saniba.org-007-1e3

آقای تیبا ۶ تا پرتقال و خانم تیبا ۱ دونه هندوانه به ساتیا دادند . الان ساتیا چند تا میوه داره ؟

آفرین ۷ تا میوه ۷=۱+۶

آموزش آموزش ریاضی به کودکان آموزش کودکان نوم نوم و دادو نقاشی کودک ریاضی Children's drawing
آموزش ریاضی کودکان ۲- سانیبا-www.saniba.org-007-1f1

آقای تیبا ۵ تا گیلاس و خانم تیبا هم ۲ تا پرتقال به ساتیا دادند . ساتیا چند تا میوه داره ؟

آفرین ۷ تا میوه ۷=۲+۵

آموزش آموزش ریاضی به کودکان آموزش کودکان نوم نوم و دادو نقاشی کودک ریاضی Children's drawing
آموزش ریاضی کودکان ۲- سانیبا-www.saniba.org-007-1f2

ساتیا ۴ تا گیلاس از خانم تیبا و ۳ تا پرتقال از آقای تیبا گرفته . در مجموع ساتیا چند تا میوه داره ؟

آفرین ۷ تا میوه ۷=۳+۴

آموزش آموزش ریاضی به کودکان آموزش کودکان نوم نوم و دادو نقاشی کودک ریاضی Children's drawing
آموزش ریاضی کودکان ۲- سانیبا-www.saniba.org-007-1f3

نوم نوم و دادو تا درس بعد با شما خداحافظی میکنند .

آموزش آموزش ریاضی به کودکان آموزش کودکان نوم نوم و دادو نقاشی کودک ریاضی Children's drawing

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج + هفت =