آموزشآموزش کودکان نوم نوم و دادو

آموزش حروف فارسی و انگلیسی – ب – پ – ت – ث به همراه تصاویر و نقاشی های جذاب

آموزش تصویری حروف فارسی و انگلیسی همراه با تصویر سازی – ب- پ – ت – ث  – ویژه کودکان و نو آموزان گرامی – در غالب حرف و کلمه و همچنین معانی آنها به دو زبان فارسی و انگلیسی .

آموزش حروف فارسی و انگلیسی

حروف : ب – پ – ت – ث

آموزش حروف فارسی : ب

بادبادک

Kite

آموزش آموزش کودکان نوم نوم و دادو آموزش کودکان آموز ش انگلیسی
آموزش تصویری حروف الفبا فارسی و انگلیسی – حرف ب – کلمه بادبادک
آموزش آموزش کودکان نوم نوم و دادو آموزش کودکان آموز ش انگلیسی
آموزش تصویری حروف الفبا فارسی و انگلیسی – حرف ب – کلمه بادبادک

ببر

Tiger

آموزش آموزش کودکان نوم نوم و دادو آموزش کودکان آموز ش انگلیسی
آموزش تصویری حروف الفبا فارسی و انگلیسی – حرف ب – کلمه ببر
آموزش آموزش کودکان نوم نوم و دادو آموزش کودکان آموز ش انگلیسی
آموزش تصویری حروف الفبا فارسی و انگلیسی – حرف ب – کلمه ببر

کتاب

Book

آموزش آموزش کودکان نوم نوم و دادو آموزش کودکان آموز ش انگلیسی
آموزش تصویری حروف الفبا فارسی و انگلیسی – حرف ب – کلمه کتاب
آموزش آموزش کودکان نوم نوم و دادو آموزش کودکان آموز ش انگلیسی
آموزش تصویری حروف الفبا فارسی و انگلیسی – حرف ب – کلمه کتاب

آموزش حروف فارسی : پ

پرتقال

Orange

آموزش آموزش کودکان نوم نوم و دادو آموزش کودکان آموز ش انگلیسی
آموزش تصویری حروف الفبا فارسی و انگلیسی – حرف پ – کلمه پرتقال
آموزش آموزش کودکان نوم نوم و دادو آموزش کودکان آموز ش انگلیسی
آموزش تصویری حروف الفبا فارسی و انگلیسی – حرف پ – کلمه پرتقال

توپ

Ball

آموزش آموزش کودکان نوم نوم و دادو آموزش کودکان آموز ش انگلیسی
آموزش تصویری حروف الفبا فارسی و انگلیسی – حرف پ – کلمه توپ
آموزش آموزش کودکان نوم نوم و دادو آموزش کودکان آموز ش انگلیسی
آموزش تصویری حروف الفبا فارسی و انگلیسی – حرف پ – کلمه توپ

هلیکوپتر

Helicopter

آموزش آموزش کودکان نوم نوم و دادو آموزش کودکان آموز ش انگلیسی
آموزش تصویری حروف الفبا فارسی و انگلیسی – حرف پ – کلمه هلی کوپتر
آموزش آموزش کودکان نوم نوم و دادو آموزش کودکان آموز ش انگلیسی
آموزش تصویری حروف الفبا فارسی و انگلیسی – حرف پ – کلمه هلی کوپتر

آموزش حروف فارسی : ت

توت فرنگی

Strawberry

آموزش آموزش کودکان نوم نوم و دادو آموزش کودکان آموز ش انگلیسی
آموزش تصویری حروف الفبا فارسی و انگلیسی – حرف ت – کلمه توت فرنگی
آموزش آموزش کودکان نوم نوم و دادو آموزش کودکان آموز ش انگلیسی
آموزش تصویری حروف الفبا فارسی و انگلیسی – حرف ت – کلمه توت فرنگی

دست

Hand

آموزش آموزش کودکان نوم نوم و دادو آموزش کودکان آموز ش انگلیسی
آموزش تصویری حروف الفبا فارسی و انگلیسی – حرف ت – کلمه دست
آموزش آموزش کودکان نوم نوم و دادو آموزش کودکان آموز ش انگلیسی
آموزش تصویری حروف الفبا فارسی و انگلیسی – حرف ت – کلمه دست

تراکتور

Tractor

آموزش آموزش کودکان نوم نوم و دادو آموزش کودکان آموز ش انگلیسی
آموزش تصویری حروف الفبا فارسی و انگلیسی – حرف ت – کلمه تراکتور
آموزش آموزش کودکان نوم نوم و دادو آموزش کودکان آموز ش انگلیسی
آموزش تصویری حروف الفبا فارسی و انگلیسی – حرف ت – کلمه تراکتور

آموزش حروف فارسی : ث

ثانیه

Second

آموزش آموزش کودکان نوم نوم و دادو آموزش کودکان آموز ش انگلیسی
آموزش تصویری حروف الفبا فارسی و انگلیسی – حرف ث – کلمه ثانیه
آموزش آموزش کودکان نوم نوم و دادو آموزش کودکان آموز ش انگلیسی
آموزش تصویری حروف الفبا فارسی و انگلیسی – حرف ث – کلمه ثانیه

کثیف

Dirty

آموزش آموزش کودکان نوم نوم و دادو آموزش کودکان آموز ش انگلیسی
آموزش تصویری حروف الفبا فارسی و انگلیسی – حرف ث – کلمه کثیف
آموزش آموزش کودکان نوم نوم و دادو آموزش کودکان آموز ش انگلیسی
آموزش تصویری حروف الفبا فارسی و انگلیسی – حرف ث – کلمه کثیف

مثلث

Triangle

آموزش آموزش کودکان نوم نوم و دادو آموزش کودکان آموز ش انگلیسی
آموزش تصویری حروف الفبا فارسی و انگلیسی – حرف ث – کلمه مثلث
آموزش آموزش کودکان نوم نوم و دادو آموزش کودکان آموز ش انگلیسی
آموزش تصویری حروف الفبا فارسی و انگلیسی – حرف ث – کلمه مثلث

حروف الفبای فارسی و انگلیسی و کاربرد آنها گسترده می باشند . در این بخش به حروف ب , پ , ت و ث را در قالب کلمه و معانی آنها و با تصاویر مربوط به هر حرف و کلمه بررسی کردیم .

آموزش کودکان 

آموزش زبان انگلیسی

آموزش حرف الف 

آموزش حروف ج و چ و ح و خ

روزگارتان به نیکی
سانی با
همیشه , همه جا , برای همه

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − شانزده =

بستن