برج های فلکی
 • خصوصیات برج حوت

  برج حوت نقاط قوت برج حوت  دلسوز، هنری، شهودی، نجیب، باهوش، موسیقایی نقاط ضعف برج حوت  ترس، اعتماد بیش از ...

  برج حوت نقاط قوت برج حوت  دلسوز، هنری، شهودی، نجیب، باهوش، موسیقایی نقاط ضعف برج حوت  ترس، اعتماد بیش از حد، غمگین، تمایل به فرار از واقعیت، می تواند یک قربانی و یا یک شهید باشد حوت دوست دارد: تنها بو ...

  ادامه مطلب
 • خصوصیات برج دلو

  برج دلو نقاط قوت برج دلو  ترقی خواه، مبتکر، مستقل، بشر دوست نقاط ضعف برج دلو  از جلوه هیجانی عمل میکند، ت ...

  برج دلو نقاط قوت برج دلو  ترقی خواه، مبتکر، مستقل، بشر دوست نقاط ضعف برج دلو  از جلوه هیجانی عمل میکند، تند خو، مصالحه ناپذیر، کناره گیر دلو دوست دارد: تفریح با دوستان، کمک به دیگران، مبارزه برای اهدا ...

  ادامه مطلب
 • خصوصیات برج جدی

  برج جدی نقاط قوت برج جدی مسئول، منضبط، خود کنترل، مدیران خوب نقاط ضعف برج جدی  عالم نما، بی رحم، تواضع، ا ...

  برج جدی نقاط قوت برج جدی مسئول، منضبط، خود کنترل، مدیران خوب نقاط ضعف برج جدی  عالم نما، بی رحم، تواضع، انتظار بدترین را داشتن برج جدی دوست دارد: خانواده، سنت، موسیقی، وضعیت دست کم گرفته شده، صنعتگری ...

  ادامه مطلب
 • خصوصیات برج قوس

  برج قوس نقاط قوت برج قوس سخاوتمندی، آرمان گرایی، شوخ طبعی زیاد نقاط ضعف برج قوس قول های خارج از توان انجا ...

  برج قوس نقاط قوت برج قوس سخاوتمندی، آرمان گرایی، شوخ طبعی زیاد نقاط ضعف برج قوس قول های خارج از توان انجام، بسیار ناشکیبا، به هر چیزی می گوید مهم نیست هر چقدر هم غیر دیپلماتیک باشد قوس دوست دارد: آزاد ...

  ادامه مطلب
 • خصوصیات برج عقرب

  برج عقرب نقاط قوت برج عقرب کاردان، شجاع، پرشور، یکدنده، یک دوست واقعی نقاط ضعف برج عقرب بی اعتمادی، حسادت ...

  برج عقرب نقاط قوت برج عقرب کاردان، شجاع، پرشور، یکدنده، یک دوست واقعی نقاط ضعف برج عقرب بی اعتمادی، حسادت، مرموز، خشن عقرب ها دوست دارند: صداقت، حقایق، درستی، دوستان طولانی مدت، سر به سر گذاشتن، شور و ...

  ادامه مطلب
 • خصوصیات برج میزان

  برج میزان نقاط قوت برج میزان  همیاری کننده، اهل سیاست، بخشنده،منصف، اجتماعی نقاط ضعف برج میزان  بی تصمیمی ...

  برج میزان نقاط قوت برج میزان  همیاری کننده، اهل سیاست، بخشنده،منصف، اجتماعی نقاط ضعف برج میزان  بی تصمیمی، اجتناب از مواجهات، کینه ای، ترحم به خود میزان دوست دارد: هماهنگی، ملایمت، شریک شدن با دیگران، ...

  ادامه مطلب
 • خصوصیات برج سنبله

  برج سنبله نقاط قوت برج سنبله وفادار، تحلیلی، مهربان، سخت کوش، اهل عمل نقاط ضعف  برج سنبله کمرویی، نگرانی، ...

  برج سنبله نقاط قوت برج سنبله وفادار، تحلیلی، مهربان، سخت کوش، اهل عمل نقاط ضعف  برج سنبله کمرویی، نگرانی، بیش از حد منتقد خود و دیگران بودن، فقط کار کردن و تفریح نداشتن سنبله دوست دارد: حیوانات، غذای ...

  ادامه مطلب
 • خصوصیات برج اسد

  برج اسد نقاط قوت برج اسد خلاق، پر شور، بخشنده،  گرم و مهربان، شاد، شوخ طبع نقاط ضعف برج اسد  متکبر، لجباز ...

  برج اسد نقاط قوت برج اسد خلاق، پر شور، بخشنده،  گرم و مهربان، شاد، شوخ طبع نقاط ضعف برج اسد  متکبر، لجباز، خودخواه، تنبل، انعطاف ناپذیر اسد دوست دارد: تئاتر، تعطیلات، مورد تحسین واقع شدن، چیزهای گران ...

  ادامه مطلب
 • خصوصیات برج سرطان

  برج سرطان نقاط قوت برج سرطان سخت کوش، به شدت تخیلی، وفادار، عاطفی، دلسوز، قانع نقاط ضعف برج سرطان  جوگیر، ...

  برج سرطان نقاط قوت برج سرطان سخت کوش، به شدت تخیلی، وفادار، عاطفی، دلسوز، قانع نقاط ضعف برج سرطان  جوگیر، بدبین، مشکوک، اداره شونده، متزلزل سرطان دوست دارد: هنر، سرگرمی های داخل خانه، استراحت در کنار ...

  ادامه مطلب
 • خصوصیات برج جوزا

  برج جوزا نقاط قوت برج جوزا  آرام، خون گرم، کنجکاو، سازگار، توانایی یادگیری سریع و تبادل نظر نقاط ضعف برج ...

  برج جوزا نقاط قوت برج جوزا  آرام، خون گرم، کنجکاو، سازگار، توانایی یادگیری سریع و تبادل نظر نقاط ضعف برج جوزا عصبی، متناقض، بی تصمیم جوزا دوست دارد: موسیقی، کتاب، مجلات، گفتگو تقریبا با هر کسی، سفرهای ...

  ادامه مطلب