ویل دورانت
  • ویل دورانت و تاریخ تمدن

    تاریخ تمدن ویل دورانت ویل دورانت مورخ، فیلسوف و نویسنده آمریکایی و مولف «تاریخ تمدن» که ایرانیان را مردما ...

    تاریخ تمدن ویل دورانت ویل دورانت مورخ، فیلسوف و نویسنده آمریکایی و مولف «تاریخ تمدن» که ایرانیان را مردمانی میهندوست، متفکر و باهوش خوانده است پنجم نوامبر سال ۱۹۸۱ درگذشت. وی بسال ۱۸۸۵ به دنیا آمده و ...

    ادامه مطلب