فردوسی
 • آئین یکتاپرستی در داستان های شاهنامه

  داستان ضحاک و کاوه ی آهنگر در داستان روی‌کارآمدن ضحاک می‌بینیم که شیطان ضحاک را می‌فریبد و پدر یکتاپرستِ ...

  داستان ضحاک و کاوه ی آهنگر در داستان روی‌کارآمدن ضحاک می‌بینیم که شیطان ضحاک را می‌فریبد و پدر یکتاپرستِ ضحاک یعنی "مرداس" را که هر روز سحرگاهان بپا می‌خاست و در چشمه باغ، سر و تن می‌شست و جامه پاکیزه ...

  ادامه مطلب
 • فردوسی و ادبیات ایران و جهان

  سبک خراسانی، به‌ویژه رودکی و دقیقی این دوران، مهم‌ترین روزگار حماسه‌سرایی در ایران است. مسعودی مروزی و دق ...

  سبک خراسانی، به‌ویژه رودکی و دقیقی این دوران، مهم‌ترین روزگار حماسه‌سرایی در ایران است. مسعودی مروزی و دقیقی و فردوسی هرسه، سه اثر حماسی خود را در این دوره آفریدند که سبب رواج نظم داستان‌های منثور پهل ...

  ادامه مطلب
 • جهان بینی فردوسی و اندیشه و حکمت

  جهان‌بینی فردوسی مذهب فردوسی برپایهٔ بیت‌هایی در خود شاهنامه و منابع نخستینی چون گزارش‌های نظامی عروضی و ...

  جهان‌بینی فردوسی مذهب فردوسی برپایهٔ بیت‌هایی در خود شاهنامه و منابع نخستینی چون گزارش‌های نظامی عروضی و نصیرالدین قزوینی، فردوسی یک مسلمان شیعه بود؛ اما برخی از پژوهشگران در سال‌های اخیر دربارهٔ کیش ...

  ادامه مطلب
 • فردوسی و شاهنامه

  ابوالقاسم فردوسی توسی (۳۲۹ هجری قمری – ۴۱۶ هجری قمری، در توس خراسان)، شاعر حماسه‌سرای ایرانی و سرایندهٔ ش ...

  ابوالقاسم فردوسی توسی (۳۲۹ هجری قمری – ۴۱۶ هجری قمری، در توس خراسان)، شاعر حماسه‌سرای ایرانی و سرایندهٔ شاهنامه، حماسهٔ ملی ایران، است. برخی فردوسی را بزرگ‌ترین سرایندهٔ پارسی‌گو دانسته‌اند که از شهرت ...

  ادامه مطلب