صادق چوبک
  • صادق چوبک

    صادق چوبک زندگی و آثار: صادق چوبک ، فرزند آقا محمد اسماعیل (بازرگان) و رقیه سلطان در ۱۲ تیرماه سال ۱۲۹۵ ه ...

    صادق چوبک زندگی و آثار: صادق چوبک ، فرزند آقا محمد اسماعیل (بازرگان) و رقیه سلطان در ۱۲ تیرماه سال ۱۲۹۵ ه.ش در بوشهر متولد شد. تا مقطع سوم ابتدایی در مدرسه ی «سعادت» بوشهر درس خواند. در سال ۱۳۰۳ به بی ...

    ادامه مطلب