جاده ها
  • جاده های رویایی ایران

    جاده های ایران جاده های رویایی ایران - جاده کرج - چالوس جاده های ایران تا نزدیکی‌های جنگ جهانی دوم جاده‌ا ...

    جاده های ایران جاده های رویایی ایران - جاده کرج - چالوس جاده های ایران تا نزدیکی‌های جنگ جهانی دوم جاده‌ای بین کرج و چالوس نبود و فقط یک مسیر مالرو وجود داشت. سال ۱۳۱۲ جاده چالوس احداث شد و حالا حدود ...

    ادامه مطلب