مهدیشهر
  • جاذبه های گردشگری مهدیشهر

    مهدیشهر غار دربند غار دربند بزرگ ترین غار استان سمنان است که در ۲۱ کیلومتری شمال سمنان در کیلومتر ۵ شهر م ...

    مهدیشهر غار دربند غار دربند بزرگ ترین غار استان سمنان است که در ۲۱ کیلومتری شمال سمنان در کیلومتر ۵ شهر مهدیشهر به شهمیرزاد جاده جنب دانشکده روانشناسی خیابان دربند ‏و در واقع سه کیلومتری جنوب شهمیرزاد ...

    ادامه مطلب