دامغان
  • جاذبه های گردشگری دامغان

    دامغان چشمه علی دامغان چشمه علی که نام اصلی آن بنا به نوشته مورخین علی بولاغ است در شمال غربی دامغان و در ...

    دامغان چشمه علی دامغان چشمه علی که نام اصلی آن بنا به نوشته مورخین علی بولاغ است در شمال غربی دامغان و در مسیر راه دامغان ـ کیاسر ـ ساری و به فاصله ۳۲ کیلومتری از دامغان قرار گرفته است. مجموعه چشمه عل ...

    ادامه مطلب