وارن بافت
  • وارن بافت

    وارن بافت زندگی و استعداد اولیه وارن بافت در تجارت وارن ادوارد بافت ، مشهور به دانشمند اوماها، در ۳۰ آگوس ...

    وارن بافت زندگی و استعداد اولیه وارن بافت در تجارت وارن ادوارد بافت ، مشهور به دانشمند اوماها، در ۳۰ آگوست ۱۹۳۰در اوهامای ایالت نبراسکا در ایالت متحده ی آمریکا متولد شد. پدرش هاوارد ، در ابتدا دلال سه ...

    ادامه مطلب