قلم چی
  • کانون قلم چی – قلم چی

    کاظم قلم چی ، متولد دی ماه سال ۱۳۳۴، تهران-میدان خراسان. یک برادر دارد.  مادر و خاله های قلم چی فرهنگی بو ...

    کاظم قلم چی ، متولد دی ماه سال ۱۳۳۴، تهران-میدان خراسان. یک برادر دارد.  مادر و خاله های قلم چی فرهنگی بودند، کاظم قلم چی زیاد از پدر خود که حدود ۳۰ سال از او دور بوده صحبت نمی کند و بیشترین تاکید وی ...

    ادامه مطلب