ایرفو
  • ایرفو – اعظم قلی زاده پاشا

    مدیر ‌عامل شرکت ایران فولاد ( ایرفو ) کارآفرین برجسته‌ی بابلی . مهندس بهتر است در ابتدا سؤالی را مطرح کنم ...

    مدیر ‌عامل شرکت ایران فولاد ( ایرفو ) کارآفرین برجسته‌ی بابلی . مهندس بهتر است در ابتدا سؤالی را مطرح کنم که همیشه در ذهنم بوده، چرا پاشایی‌ها این‌قدر باهوشند؟ هوش، البته یک نعمت خدادادی است. بر اساس ...

    ادامه مطلب