تویوتا
  • تویوتا

    تویوتا                                                               بنیانگذار اولیه شرکت تویوتا ، ساکیشی ...

    تویوتا                                                               بنیانگذار اولیه شرکت تویوتا ، ساکیشی تویوداست، که اولین کارخانه ریسندگی اتوماتیک در ژاپن را به نام صنایع تویوتا به راه انداخت. بسیا ...

    ادامه مطلب